کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6860269 1438739 2014 10 صفحه PDF 27 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Supervisory predictive control of power system load frequency control
ترجمه فارسی عنوان
کنترل پیشگویانۀ نظارتیِ کنترل فرکانس بار سیستم قدرت
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلیدواژه ها
مقدمه
شکل1. بلوک دیاگرام یک ناحیۀ کنترلی. (الف) واحد حرارتی. (ب) واحد آبی.
شکل2. قاعدۀ کنترل پیشگویانۀ مدل. 
شکل3. کنترل نظارتی یک سیستم قدرت n ناحیه‌ای. 
طراحی و پیاده‌سازی کنترلر
شکل4. مدل سیستم قدرت چهار ناحیه‌ای. 
جدول1: مقادیر پارامترهای سیستم قدرت چهار ناحیه‌ای
جدول 2 : مشخصات الگوریتم ژنتیک.
جدول3: مقدار بهینۀ پارامترهای کنترلیشکل5. نمودار گردشی برای الگوریتم ژنتیک
نتایج شبیه‌سازی و بحث
پاسخ سیستم به تغییرات بزرگ پلۀ بار
شکل6. نوسانات فرکانس نواحی کنترلی 1 و 2 با پس‌زنی یک اغتشاش بار در ناحیۀ 1.
شکل7. اختلاف توان خط ارتباطی 1-2 در پاسخ به یک اغتشاش بار در ناحیۀ 1. 
شکل8. موقعیت دریچۀ گاورنر (∆Pg1) در پاسخ به یک اغتشاش بار در ناحیۀ 1.
شکل9. سیگنال ورودی کنترل (∆Pc1) در پاسخ به یک اغتشاش بار 03/0 پریونیت در ناحیۀ 1.
شکل10. سیگنال نقطه تنظیم مرجع ناحیۀ کنترلی 1 (ACEref,1).
پاسخ سیستم موقع بروز عیب در پل‌های مخابراتی
شکل11. نوسانات فرکانس نواحی کنترلی 1 و 2 با پس‌زنی یک اغتشاش بار در ناحیۀ 1، در حالت میوب بودن پل مخابراتی 1. 
شکل12. موقعیت دریچۀ گاورنر (∆Pg1)، کنترل شده با Spv-MPC، در پاسخ به یک اغتشاش بار در ناحیۀ 1، در حالت معیوب بودن پل مخابراتی 1. 
شکل13. نوسانات فرکانس نواحی کنترلی 1 و 2 در پس‌زنی به یک اغتشاش بار در ناحیۀ 1، در حالت معیوب بودن پل مخابراتی1. 
جدول4: عملکرد ساختارهای مختلف کنترلی w.r.t خرابی‌های پل‌های مخابراتی
نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
هدف: هدف این مقاله توسعۀ یک کنترل سلسله مراتبی دو مرحله‌ای فرکانس بار سیستم قدرت است. طرح: در سطح پایین، کنترلرهای استاندارد PI به منظور کنترل فرکانس ناحیه و تبادلات توان خط ارتباطی به کار می‌روند. در سطح بالا، کنترل پیشگویانۀ مدل (MPC) به عنوان یک کنترلر نظارتی جهت تعیین نقطه تنظیم بهینه برای کنترلرهای PI لایه پایین‌تر به کار گرفته می‌شود. کنترلر پیشگویانۀ نظارتی ارائه شده به گونه‌ای نقاط تنظیم بهینه را محاسبه می‌کند که کنترلرهای محلی غیرمتمرکز با هم هماهنگ شوند. فناوری مسدودکنندگی و نقطۀ انطباق به منظور کاهش بار محاسباتی MPC به کار می‌رود. به منظور دستیابی به بهترین عملکرد حلقه بسته، کنترلر MPC طوری طراحی می‌شود که قید نرخ تولید و فاز غیرمینیمم واحدهای حرارتی و آبی را در نظر بگیرد. سنجش نتیجۀ اصلی: کارائی طرح ارائه شده از طریق شبیه‌سازی‌های مبتنی بر زمان یک سیستم قدرت چهار ناحیه‌ای به تایید می‌رسد و سپس پاسخ‌ها با کنترلر PI و MPC متمرکز مقایسه می‌شوند. نتیجه‌گیری(ها): نتایج حاکی از آن است که طرح کنترلی ارائه شده در مقایسه با کنترلر PI و MPC متمرکز عملکرد کنترلی رضایتبخشی دارد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
Design: At the button level, standard PI controllers are utilized to control area’s frequency and tie-line power interchanges. At the higher layer, model predictive control (MPC) is employed as a supervisory controller to determine the optimal set-point for the PI controllers in the lower layer. The proposed supervisory predictive controller computes the optimal set-points such that to coordinate decentralized local controllers. Blocking and coincidence point technology is employed to alleviate the computational effort of the MPC. In order to achieve the best closed loop performance, the MPC controller is designed to take generation rate constraint and non-minimum phase of thermal and hydro units into account. Main outcome measure: The effectiveness of the proposed scheme is verified through time-based simulations on a four-area power system and the responses are then compared with the PI controller and the centralized MPC. Conclusion(s): The results reveal that the proposed control scheme offers reliable and satisfactory control performance compared to the PI controller and centralized MPC.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 61, October 2014, Pages 70–80
نویسندگان
, ,