کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
399360 1438724 2016 7 صفحه PDF 17 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
DSTATCOM modelling for voltage stability with fuzzy logic PI current controller
ترجمه فارسی عنوان
مدل سازی DSTATCOM برامدلسازی D-STATCOM برای پایداری ولتاژ به کمک کنترلگر جریان PI فازیی پایداری ولتاژ با کنترل کننده جریان منطق فازی
کلمات کلیدی
ثبات سیستم قدرت، بهبود حرارتی، D-STATCOM، کنترل منطقی فازی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

معرفی

اصول عملیاتی و مدلسازی ریاضی D-STACOM 

شکل 1. یک سیستم تک ماشینه با D-STATCOM

کنترل منطق فازی

طراحی کنترلگر PI فازی برای D-STATCOM

شکل 2. نمایش شماتیک D-STATCOM

شکل 3. بلوک دیاگرام کامل الگوریتم کنترل D-STATCOM

شکل 4. پیکره بندی کنترلگر منطق فازی

طراحی کنترلگر

شکل 5. ساختار کنترلگر PI فازی

شکل 6. توابع عضویت مثلثی  (a) و (b) برای متغیرهای ورودی و (c) برای متغیر خروجی هستند.

جدول 1. جدول تصمیم

جدول 2. بخشی از ماتریس رابطة فازی

 نتایج شبیه¬سازی

شکل 7. بلوک دیاگرام کامل D-STATCOM که جریان آن با PI فازی کنترل شده است.

شکل 8. مدل سیمولینک D-STATCOM که جریان آن با PI فازی کنترل شده است.

شکل 9. معادلات اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو برای D-STATCOM

شکل 10. زیرسیستم کنترل جریان های محورهای d و q

نتیجه گیری

شکل 11. نتایج شبیه سازی برای تغییرات (فرمول و فرمول) بدون PI فازی

شکل 12. نتایج شبیه سازی برای تغییرات (فرمول و فرمول) به کمک PI فازی

شکل 13. تغییرات ولتاژ dc میانگین با کنترلگر PI

شکل 14. تغییرات ولتاژ dc میانگین با کنترلگر PI فازی
ترجمه چکیده
در سال های اخیر، کاربردهای بهبود دهندة کیفیت توان برای جبرانسازی توان راکتیو در سیستم های توزیع، در حال گسترش است که دلیل این امر، زمان پاسخ دهی سریع تر آن ها در مقایسه با جبرانسازهای کلاسیک، می-باشد. جبرانساز سنکرون توزیع، یک وسیلة بهبود دهندة کیفیت توان است که مبتنی بر اینورتر است و برای بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل D-STATCOM، اغلب توسط کنترلگرهای تناسبی-انتگرالی (PI) با پارامترهای ثابت، انجام می شود. با این وجود، به دلیل ساختار غیرخطی آن، عملکرد کنترلی ممکن است رضایت بخش نباشد. در این مقاله، کنترلگر PI فازی که دارای یک ساختار غیرخطی و مقاوم است، برای کنترل جریان های محورهای افقی و قائم پیشنهاد شده است. این مقاله، کنترل منطق فازی D-STATCOM را ارائه می دهد که هدف آن، بهبود میرایی یک سیستم قدرت می باشد. شبیه-سازی D-STATCOM کنترل شده با جریان توسط PI فازی، توسط نرم افزار متلب/سیمولینک شبیه سازی شده است. در مطالعات مربوط به شبیه سازی، پاسخ دینامیکی D-STATCOM، با تغییر دادن جریان راکتیو مرجع، رویت شده است. مقایسة نتایج شبیه سازی بین تکنیک پیشنهادی و کنترلگر PI کلاسیک نیز ارائه شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی

In recent years, applications of inverter based power quality conditioners have been growing for reactive power compensation in distribution systems due to their faster response times as compared to the conventional compensators. Distribution Static Synchronous Compensator (D-STATCOM) is an inverter based power quality conditioner device used to improve the power quality issues in distribution systems. Control of D-STATCOM is usually realized by Proportional-Integral (PI) controllers with fixed parameters. However, the overall control performance may be unsatisfactory due to its nonlinear structure. In this paper, Fuzzy-PI controller which has a nonlinear and robust structure is proposed for control of D-STATCOM’s direct and quadrature axes currents. The article presents the fuzzy logic control of the D-STATCOM which tries to improve the damping of a power system. Simulation of Fuzzy-PI current controlled D-STATCOM is performed by MATLAB/Simulink software. In simulation study, the dynamic response of D-STATCOM is observed by changing the reference reactive current. A comparison of the simulation results between the proposed technique and the conventional PI controller has been presented.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 76, March 2016, Pages 129–135
نویسندگان
,