کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
399406 1438743 2014 9 صفحه PDF 18 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Adaptive differential protection of three-phase power transformers based on transient signal analysis
ترجمه فارسی عنوان
حفاظت تفاضلی تطبیقی مبدل های نیروی سه فاز بر اساس تحلیل سیگنال گذار
کلمات کلیدی
حفاظت تطبیقی، تبدیل گسسته ی موجک، حفاظت تفاضلی مبدل، تحلیل گذار
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1- مقدمه

2- حفاظت تفاضلی درصدی

شکل 1. نماهایی از مبدل تک فاز که از یک رله ی حفاطت تفاظلی درصدی استفاده می کنند.

3- تبدیل موجک گسسته

3.1. تبدیلات موجک گسسته و پایگاه فیلتر

3.2. انرژی ضریب جزئی

شکل 2. چارچوب پایگاه فیلتر DWT

4. الگوریتم پیشنهادی حفاظت

شکل 3. نمای حفاطت عملیات الگوریتم پیشنهادی

4.1. شناسایی اختلال (بلوکه ی 1)

4.2. شناسایی اختلال (بلوکه ی 2)

4.3. مشخصه ی رله ی تطبیقی

شکل 4 ج سیگنال تریپ به رله برای یک خطای داخلی را نشان می دهد. 

4.4 اجرا

شکل 5 واسط گرافیکی کاربر (GUI) را نشان می دهد. 

5. مورد مطالعه

شکل 6 سیستم نیروی الکتریکی مطالعه شده را نشان می دهد 

5.1. نتایج ازمون شبیه سازی

شکل 7 الف سیگنال های ولتاژ بر روی سمت ولتاژ پایین PT ناشی از خطای خارجی در فاز A را ارائه می کند

شکل 7 ب جریان های تفاضلی سه فاز تولید شده و اثرات اشباع CT را نشان می دهد. 

شکل 7 ج تجزیه ی هارمونیک های جریان تفاضلی فاز A را نشان می دهد و 

شکل 7 د مقایسه بین سیگنال تریپ/مهار روش های معمولی و پیشنهادی را ارائه می کند

 شکل 7 ج مشاهده شده است که تراز هارمونیک های دوم مشخصه ی جریان هجومی می باشند. 

شکل 8 الف ولتاژهای سه فاز بر روی سمت ولتاژ بالا ی PT ناشی از خطای داخلی را نشان می دهد. مقاومت های خطا (Rf) در فازها برابرند با: Ω 1 = فاز A، Ω 0.1 = فاز B، و Ω 10 فاز C.

 شکل 8 ب جریان های تفاضلی سه فاز را نشان می دهد. می توان مشاهده کرد که خطاهای مقاومتی بزرگتر جریان های تفاضلی کوچکتری ایجاد می کنند.

 شکل 8 ج تجزیه هارمونیک جریان تفاضلی بر روی فاز C و 

شکل 8 د مقایسه ی بین سیگنال تریپ/مهار روش معمولی و پیشنهادی را نشان می دهد.

شکل 9 الف شکل موج ولتاژ را در سمت ولتاژ بالا ناشی از شرط برق دادن PT نشان می دهد. 

شکل 9 ب به وضوح مقدار جریان هجومی بالایی در مقایسه با جریان خطای داخلی نشان داده شده 

شکل 9 ج تجزیه ی هارمونیک جریان تفاضلی بر روی فاز C را نشان می دهد و 

شکل 9 د مقایسه ای بین سیگنال تریپ/مهار روش معمولی و پیشنهادی را نشان می دهد.

5.2. مجموعه ی مورد ازمون

6. نتایج و بحث

6.1. اثر زاویه ی اغاز سوییچ زنی

جدول 1 عملکرد روش پیشنهادی برای مجموعه ازمون 1 با استفاده از هر موجک مادر را نشان می دهد.

6.2. مقاومت خطا و اثر نوع خطاهای داخلی

جدول 2 کارامدی روش ها را وقتی با انواع متقاوت خطا و مقامت (Rf) ازموده می شوند خلاصه می کند.

6.3. اثر تغییر بار

6.4. اثر موجک مادر

6.5. تحلیل مقایسه ای با رله ی تفاضلی تحلیل فوریه

6.6 تحلیل هارمونیک جریان تفاضلی

7. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
این مقاله یک فرمول بندی حفاظت تفاضلی درصدی مبدل نیروی سه فاز بر اساس تحلیل فاز را ارائه می کند. فرمول بندی پیشنهادی از تبدیلات موجک گسسته (DWT) برای استخراج ویژگی های گذار سیگنال های غیر ثابت با گذار سریع استفاده می کند، که سیگنال در تصویر زمان-فرکانس را ترسیم می کند. فرمول بندی پیشنهادی در محیط MATLAB اجرا شده و با استفاده از نرم افزار BPA’S ATP/EMTp مورد مطالعه را ارزیابی می کند. نتایج ازمون های مقایسه ای ارائه شده اند که نشان می دهند که فرمول بندی پیشنهادی به شدت قابل اطمینان، سریع، دقیق و برای سازه های واقعی اسان می باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی


• We present a new formulation to differential protection of power transformer.
• The method is based on transient signal analysis with discrete wavelet transforms.
• The contribution of this work is the adaptability of the proposed methodology.
• The protection method uses an adaptive threshold value for event discrimination.
• The formulation is reliable, fast, accurate and easy for real-life construction.

This paper presents a three-phase power transformer percentage differential protection formulation based on transient signal analysis. The proposed formulation uses discrete wavelet transforms (DWT) to extract transitory features of non-stationary signals with fast transition, mapping the signal in time–frequency representation. The proposed formulation was implemented on MATLAB® environment and evaluated through a case study using BPA’S ATP/EMTP software. Comparative test results are presented showing that the proposed formulation is highly reliable, fast, accurate and easy for real-life construction.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 57, May 2014, Pages 366–374
نویسندگان
, , ,