تجزیه و تحلیل گذرا

در این صفحه تعداد 330 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل گذرا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تجزیه و تحلیل گذرا
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گذرا; Adaptive protection; Discrete wavelet transform; Transformer differential protection; Transient analysis
مقالات ISI تجزیه و تحلیل گذرا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گذرا; Cloud computing; Performance analysis; Transient analysis; Queueing theory; Capacity value; Matrix analytic methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گذرا; Catalytic micro-combustion; Pt/Al2O3; Catalyst segmentation; Numerical simulation; Homogeneous and heterogeneous combustion; Transient analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گذرا; Partial debonding; Piezoelectric sensor; Layerwise theory; Transient analysis; Power spectral density; Signal statistics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گذرا; Aquifer heterogeneity; Hydraulic tomography; Transient analysis; Geological information; Inverse modeling; Model calibration and validation; Model comparison;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گذرا; Time-frequency analysis; Transient analysis; Wavelet transforms; Signal analysis; Fault diagnosis; Rotor broken bar; Induction motors; Monitoring
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گذرا; Transient analysis; Viscoelastic orthotropic graphene sheet; Fourier series-Laplace transform; Nonlocal elasticity theory; Orthotropic visco-Pasternak foundation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گذرا; Load frequency control; Differential search algorithm; Quasi-oppositional based learning; Generation rate constraint; Governor dead band; Transient analysis; Sensitivity analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل گذرا; Natural gas pipeline; Partial extended blockage; Transient analysis; Mathematical model; Analytical solution; Sturm-Liouville problem