کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
444474 692987 2014 18 صفحه PDF 46 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Wireless sensor networks mobility management using fuzzy logic
ترجمه فارسی عنوان
مدیریت تحرک شبکه‎های حسگر بی‎سیم با استفاده از منطق فازی
کلمات کلیدی
شبکه های حسگر بی سیم - تحرک - کنترل دست به دست کردن - کنترل عملکرد - منطق فازی - ارزیابی صنعتی
فهرست مطالب مقاله
چکیدهمعرفی
پیش‎زمینه و کارهای مرتبطکنترل تحرک مبتنی بر شبکه
کنترل تحرک مبتنی برMAC
راه‎اندازی تعویض کانالکنترل تعویض کانال در WSN های صنعتیتصمیم‎گیری تعویض کانال مبتنی بر آستانه‎ی  RSSIتصمیم‎ تعویض کانال مبتنی بر منطق فازی
نمودار 1: رفتار RSSI در بستر آزمایشی پالایشگاهنمودار 2: اتلاف نقطه-به-نقطه، اتلاف لینک و نسبت RSSI.کنترلر تحرک مبتنی بر منطق فازی - FLMCانتخاب ورودی-خروجی و مقیاس‎گذارینمودار 3: کنترلر تحرک مبتنی بر منطق فازی (FLMC)انتخاب پایگاه قاعده، متغیرهای زبانی و مقادیرجدول 1. قواعد زبانی FLMC– پایگاه قاعدهانتخاب توابع عضویتنمودار 4: ورودی زبانی RSSIنمودار 5: ورودی زبانی اتلاف لینکنمودار6: خروجی زبانی احتمال تصمیمنمودار 7: سطح تصمیمتصمیم تعویض کانالارزیابی عملکردسناریوی آزمایش
سناریوی تحرکجدول 2. فرضیات/الزامات ایمنی پرسنلبرپاسازی سیستم و شبکهنمودار 9: توپولوژی منطقی درختنمودار 10: قرارگیری گرهارزیابیجدول 3. پارامترهای تجربینمودار 11: عملکرد کنترلر تحرک فازینمودار12: مقایسه‎ی میانگین اتلاف بسته‎ی نقطه-به-نقطهنمودار 13: مقایسه‎ی مصرف تواننمودار 14: راه‎اندازی‎ها و تعویض کانال‎ها برای راهکارهای تحرکنمودار15: تأخیر تحویل بستهمقایسه با راهکارهای سنتی مبتنی بر متریک منفردجدول 4. پارامترهای شبیه‎سازیجدول 5. نتایج تجربیپایداری و استواری سیستم
سیستم مبتنی بر منطق فازینمودار 17: RSSI در مقابل LL با استفاده از FLMCنمودار18: RSSI در مقابل LL بدون FLMCنمودار19: چگالی اتلاف لینک با FLMCنمودار20: چگالی اتلاف لینک بدون FLMCنمودار21: چگالی RSSI با FLMCنمودار22:  چگالی RSSI بدون FLMCجدول 6: مقایسه‎ی آمار اتلاف لینکجدول 7: مقایسه‎ی آمار RSSIنتیجه‎گیری
ترجمه چکیده
این مقاله کنترلری نوآورانه و هوشمند را ارائه می‎کند، که تحرک در شبکه‎های حسگر بی‎سیم را پشتیبانی می‎کند. تمرکز این مقاله به خصوص روی گسترش چنین راهکار تحرکی در کاربردهای حساسی مثل امنیت پرسنل در محیط صنعتی می‎باشد. کنترلر تحرک مبتنی بر منطق فازی‎ای پیشنهاد شده است تا حسگر گره‎های متحرک (MN: Mobile Nodes) را در تصمیم‎گیری درمورد راه‎اندازی کردن یا نکردن فرآیند تعویض کانال و اجرا یا عدم اجرای تعویض کانال به یک موقعیت اتصال دیگر، یاری کند. برای این کار، ترکیبی از دو متریکی که در اختیار داریم، یعنی RSSI و اتلاف لینک را به کار می‎بریم، تا اتلاف‎های نقطه به نقطه را "پیشبینی" کنیم و فرآیند راه‎اندازی تعویض کانال را پشتیبانی نماییم. از یک تأسیسات صنعتی واقعی (پالایشگاه نفت) به عنوان محیط ارزیابی عملکرد استفاده شده است. بر اساس آزمایشات انجام شده در منطقه‎ی مورد آزمایش در پالایشگاه نفت، کنترل تحرک پیشنهاد شده مزایای چشمگیری را در مقایسه با سایر راهکارهای سنتی در زمینه‎ی اتلاف بسته، تأخیر تحویل بسته، مصرف انرژی، و نرخ تعویض کانال‎های موفق نشان داده است،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری و ارتباطات
چکیده انگلیسی
This paper presents a novel, intelligent controller to support mobility in wireless sensor networks. In particular, the focus is on the deployment of such mobility solution to critical applications, like personnel safety in an industrial environment. A Fuzzy Logic-based mobility controller is proposed to aid sensor Mobile Nodes (MN) to decide whether they have to trigger the handoff procedure and perform the handoff to a new connection position or not. To do so, we use a combination of two locally available metrics, the RSSI and the Link Loss, in order to “predict” the End-to-End losses and support the handoff triggering procedure. As a performance evaluation environment, a real industrial setting (oil refinery) is used. Based on on-site experiments run in the oil refinery testbed area, the proposed mobility controller has shown significant benefits compared to other conventional solutions, in terms of packet loss, packet delivery delay, energy consumption, and ratio of successful handoff triggers.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Ad Hoc Networks - Volume 16, May 2014, Pages 70–87
نویسندگان
, , ,