شبکه های حسگر بی سیم

در این صفحه تعداد 1323 مقاله تخصصی درباره شبکه های حسگر بی سیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده شبکه های حسگر بی سیم
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های حسگر بی سیم; wireless sensor networks; compressed sensing; subspace pursuit; compression ratio; peak signal to noise ratio;
مقالات ISI شبکه های حسگر بی سیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های حسگر بی سیم; Automation; Dairy cows; Energy harvesting; Health monitoring systems; Inductive charging; On-body sensors; Wireless power transfer; Wireless sensor networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های حسگر بی سیم; Vital signs; Early Warning Score; Wireless sensor networks; Machine learning; Health records; Internet of Things;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های حسگر بی سیم; Wireless sensor networks; Time-varying systems; State estimation; Covariance intersection; Distributed Kalman filter; Global observability; Semi-definite programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های حسگر بی سیم; Distributed filters; State-saturated systems; Event-based strategy; Redundant channels; Wireless sensor networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های حسگر بی سیم; Cognitive radio; Wireless sensor networks; Dynamic radio environment; Event-driven communication; Clustering; Routing protocol; Energy consumption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های حسگر بی سیم; Adaptive distributed clustering; Cluster enumeration; Robust; Outlier; Multi device multi task (MDMT); Wireless sensor networks; Labelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های حسگر بی سیم; Dimensionality reduction; Distributed estimation techniques; Low-rank algorithms; Wireless sensor networks; Smart grids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های حسگر بی سیم; Structural damage detection; Convolutional neural networks; Infrastructure health; Structural health monitoring; Wireless sensor networks; Real-time damage detection;