کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
400450 1438749 2013 8 صفحه PDF 22 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Integrating commercial demand response resources with unit commitment
ترجمه فارسی عنوان
ادغام منابع بار پاسخگوی تجاری با مشارکت واحد ها
کلمات کلیدی
مبادلات تجاری، مشارکت پویا، پاسخ به تقاضا مبتنی بر بازار، بازار انرژی، تعهد واحد
فهرست مطالب مقاله
چکیده
مقدمه
فرمول بندی مسئله
زمان بندی تولید و مشارکت واحد مربوطه به همراه مبادله DR
تابع هدف
قیود مسئله
شرایط اولیه
قیود تعادل توان
محدودیت خروجی واحد
رزرو چرخان
قیود روشن کردن یا خاموش کردن واحد
منطقه عملکرد ممنوعهمحدودیت حداقل زمان روشن یا خاموش بودن : ( MDT و MUT ) مطالعه عددی نتیجه گیریپیوست A
ترجمه چکیده
این مقاله اثر منابع پاسخگویی بار (DRRs) به عنوان پی آمد و نتیجه ای از پیاده سازی برنامه های پاسخگویی بار (DRPs) در بازار های برق را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد. در حقیقت این مقاله ، مفهوم تجاری DRP را با مشارکت واحدها (UC) برای حل مسئله "مشارکت واحدها و پاسخگویی بار" ترکیب می کند. این مسئله مرکب هزینه عملکرد شبکه را بوسیله پتانسیل DRP برای کاهش بعضی از قیود برنامه UC و جلوگیری از تولید واحد هایی که هزینه تولیدشان زیاد است ، کاهش می دهد. در اینجا به کارگیری مدل DRP پیشنهادی به عنوان یک مفهوم نو در بازار برق در نظر گرفته شده است. در این مقاله یک رویکرد پویا برای شرکت ارائه دهنده گان سرویس DR در بازار برق به منظور ماکزیمم کردن سودشان ، ارائه شده است. این مقاله همچنین قصد دارد تا به صورت همزمان مدل عرضه تجاری DRPs فوق الذکر را با منحنی های عرضه ژنراتورها در مسئله مشارکت واحد UC بررسی کند ، که این مسئله UC برای به حداقل رساندن هزینه های بهره برداری با توجه به قیود گوناگون حل شده است. عملکرد روش پیشنهادی از طریق مطالعه عددی سیستم استاندارد 10 واحده IEEE مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ، اثربخشی و مزایای روش پیشنهادی را نشان می دهد
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
This paper investigates the impact of demand response resources (DRRs) as the consequence of implementing demand response programs (DRPs) on power markets. Indeed, this paper incorporates commercial concept of DRPs with unit commitment (UC) to solve “unit and DR commitment” problem. This mixed problem will decrease the network operation cost by using of DRPs’ potential to mitigate some UC constraints and avoiding some highly priced generation of units. Here, employing the proposed DRPs model is considered as a new concept in electricity market. In this paper, a dynamic approach is proposed for participating DR service providers in power markets in order to maximize their profits. This paper also aims to concurrently consider the aforementioned commercial DRPs supply model with the generators supply curves in the unit commitment problem, which is solved to minimize operational costs considering multifarious constraints. Performance of the proposed approach is investigated through numerical studies using a standard IEEE 10-unit test system. The results show the efficiency and advantage of the proposed methodology.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 51, October 2013, Pages 153–161
نویسندگان
, , , ,