تعهد واحد

در این صفحه تعداد 287 مقاله تخصصی درباره تعهد واحد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تعهد واحد
مقالات ISI تعهد واحد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعهد واحد; Solar forecasting; Numerical weather prediction; Uncertainty; Modeling; Multiple confidence interval; Joint distribution; CI; clearness index; CREST; Core Research for Evolutional Science and Technology; ELD; economic load dispatch; GHI; global horizontal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعهد واحد; Chance-constrained programming; Forecast error; Non-parametric; Time sequence segment fit; Time varying confidence level; Unit commitment; Wind power;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعهد واحد; PDF; Probability density function; MCS; Monte Carlo Simulation; PEM; Point estimate method; SBA; Scenario-based analysis; PV; Photovoltaic; MF; Membership function; IGDT; Information gap decision theory; DNO; Distribution network operator; DR; Demand resp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعهد واحد; Community integrated energy system (CIES); Thermal storage device; Optimal operation; Unit commitment; Mixed-integer linear programming (MILP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعهد واحد; Nuclear energy; Flexible operations; Renewable energy integration; Unit commitment; Economic dispatch; Mixed integer linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعهد واحد; Daily load scheduling; Economic dispatch; Energy storage systems; Load shedding; LR-PSO; Operating cost; Peak load demand; Power conditioning system; Superconducting magnetic energy storage systems; Unit commitment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعهد واحد; EUPHEMIA; Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm; LIG; lignite-fired units; LP; Linear Programming; MCP; Mixed Complementarity Problem; MILP; Mixed Integer Linear Programming; MIP; Mixed Integer Programming; MIQCP; Mix Integer Quadra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعهد واحد; Unit commitment; Multi-objective optimization; Two-stage stochastic programming method; Uncertainty; Smart grid technologies; Demand response programs; Mixed-integer linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعهد واحد; Integrated energy system; Electricity network; Gas network; Multi-objective optimization; Multiple attribute decision making; Daily operation; AC; Alternative Current; CCHP; Combined Cooling Heating and Power; CHP; Combined Heating and Power; CSS; Coordin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعهد واحد; Short term heat and electricity load forecasting; Decentralised Combined Heat and Power (CHP) plant optimisation; Economic dispatch; Unit commitment; Convex optimisation; Mixed Integer Linear Programming (MILP);