کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
448861 1443163 2014 7 صفحه PDF 13 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A fast and efficient color image enhancement method based on fuzzy-logic and histogram
ترجمه فارسی عنوان
روش سریع و مؤثر بهسازی تصویر رنگی بر اساس منطق فازی و هیستوگرام
کلمات کلیدی
کنتراست - منطق فازی - نمودار - تصاویر رنگی - گروه بندی سطح خاکستری
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلید واژه ها
1.مقدمه
2. روش‌های افزایش تضاد
3 .روش فازی پیشنهادی
4 .معیارهای عملکرد
4.1 شاخص بهبود تضاد (CII)
شکل 1.  نمودار گردشی روش پیشنهادی
4.2  معیار Tenengrad  
5. نتایج و بحث
شکل 2.  تصاویر اصلی با تضاد و روشنایی پایین
شکل 3.  هیستوگرام تصاویر اصلی با تضاد و روشنایی پایین
شکل 4.  تصاویر بهسازی شده‌ی boy.jpg  و هیستوگرام‌های آن‌ها پس از اعمال (a) (f) بر ابرسازی هیستوگرامی(b) (g) بر ابرسازی هیستوگرامی تطابقی (c) (h) GLG (d) (i) روش فازی مرجع 13 (e) (j) روش فازی پیشنهادی.
شکل 5.  تصاویر بهسازی شده‌ی girl.jpg  و هیستوگرام‌های آن‌ها پس از اعمال (a) (f) بر ابرسازی هیستوگرامی(b) (g) بر ابرسازی هیستوگرامی تطابقی (c) (h) GLG (d) (i) روش فازی مرجع 13 (e) (j) روش فازی پیشنهادی.
شکل 6.  تصاویر بهسازی شده‌ی building.jpg  و هیستوگرام‌های آن‌ها پس از اعمال (a) (f) بر ابرسازی هیستوگرامی(b) (g) بر ابرسازی هیستوگرامی تطابقی (c) (h) GLG (d) (i) روش فازی مرجع 13 (e) (j) روش فازی پیشنهادی.
شکل 7.  تصاویر بهسازی شده‌ی beach.jpg  و هیستوگرام‌های آن‌ها پس از اعمال (a) (f) بر ابرسازی هیستوگرامی(b) (g) بر ابرسازی هیستوگرامی تطابقی (c) (h) GLG (d) (i) روش فازی مرجع 13 (e) (j) روش فازی پیشنهادی.
جدول 1.  مقادیر معیار عملکرد حاصله پس از اعمال روش‌های بهسازی بروی تصویر boy.jpg.
جدول 2. مقادیر معیار عملکرد حاصله پس از اعمال روش‌های بهسازی بروی تصویر girl.jpg.
جدول 3. مقادیر معیار عملکرد حاصله پس از اعمال روش‌های بهسازی بروی تصویر building.jpg.
جدول 4. مقادیر معیار عملکرد حاصله پس از اعمال روش‌های بهسازی بروی تصویر beach.jpg.
6 .نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
در این مقاله الگوریتم جدید مبتنی بر منطق فازی و هیستوگرام برای بهسازی عکس‌های رنگی با تضاد کمتر ارائه‌شده است. این روش به لحاظ محاسباتی سریع‌تر از روش‌های رایج و سایر روش‌های بهسازی پیشرفته است. این روش مبتنی بر دو پارامتر مهم M و K است که M میزان شدت متوسط تصویر بوده و از روی هیستوگرام محاسبه می‌شود و K پارامتر تقویت تضاد است. عکس RGB داده‌شده به فضای رنگی HSV برده می‌شود تا اطلاعات رنگی درون عکس اصلی را حفظ کند. برای بهسازی تصویر فقط مؤلفه‌ی V است که تحت تضاد معمول و الگوریتم پیشرفته مقایسه شده است. تمام روش‌های بالا بر اساس اصل تبدیل هیستوگرام نامتقارنِ تصویر اصلی به هیستوگرامی یکنواخت استوار است. عملکرد الگوریتم‌های مختلف افزایش تضاد بر اساس کیفیت بصری، تابع Tenengrad، CII و زمان محاسباتی ارزیابی شدند. مقایسه‌ی درونی روش‌های مختلف بروی تصاویر رنگی متفاوتی با تضاد اندک صورت پذیرفت. بر اساس تحلیل عملکردی به این نتیجه رسیدیم که روش منطق فازی پیشنهادی برای افزایش تضاد عکس‌های رنگی با تضاد کم مناسب است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری و ارتباطات
چکیده انگلیسی
A new fuzzy logic and histogram based algorithm for enhancing low contrast color images has been proposed here. The method is computationally fast compared to conventional and other advanced enhancement techniques. It is based on two important parameters M and K, where M is the average intensity value of the image, calculated from the histogram and K is the contrast intensification parameter. The given RGB image is converted into HSV color space to preserve the chromatic information contained in the original image. To enhance the image, only the V component is stretched under the control of the parameters M and K. The proposed method has been compared with conventional contrast enhancement techniques as well as with advanced algorithms. All the above techniques were based on the principle of transforming the skewed histogram of the original image into a uniform histogram. The performance of the different contrast enhancement algorithms are evaluated based on the visual quality, Tenengrad, CII and the computational time. The inter comparison of different techniques was carried out on different low contrast color images. Based on the performance analysis, we advocate that our proposed Fuzzy Logic method is well suited for contrast enhancement of low contrast color images.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: AEU - International Journal of Electronics and Communications - Volume 68, Issue 3, March 2014, Pages 237–243
نویسندگان
, ,