کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
398660 1438748 2013 9 صفحه PDF 27 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A hybrid artificial bee colony assisted differential evolution algorithm for optimal reactive power flow
ترجمه فارسی عنوان
الگوریتم ترکیبی تکامل تفاضلی به کمک کلونی زنبور عسل مصنوعی برای جریان توان راکتیو بهینه
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلید واژه ها
1-مقدمه
2-فرمول بندی مسئله
3-الگوریتم ترکیبی پیشنهادی
1-3 الگوریتم تکامل تفاضلی
2-3 الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی
3-3 الگوریتم ترکیبی DE-ABC
شکل 1- فلوچارت الگوریتم ترکیبی DE-ABC
شکل 2- فلوچارت عملیات تکامل تسریع کننده کلونی زنبورعسل
4-3 اجرای DE-ABC برای ORPF
4-مطالعات موردی
1-4 مطالعه موردی سیستم 14-باس و 30-باس IEEE
جدول 1- مشخصات سیستم 14-باس و 30-باس IEEE
جدول 2- تعیین متغیرهای کنترل
جدول 3- محدودیت متغیرهای حالت
جدول 4- آمار نتایج آزمایشی برای DE و DE-ABC)IEEE 14 باس)
جدول 5- آمار نتایج آزمایشی DE و DE-ABC)IEEE 30 باس)
شکل 3- مقایسه میان افت شبکه توان فعال متوسط میان DE و DE-ABC)IEEE 14-باس)
شکل 4- مقایسه میان زمان همگرایی DE و DE-ABC)IEEE 14-باس)
شکل 5- مقایسه میان افت شبکه فعال انرژی متوسط میان DE و DE-ABC)IEEE 30-باس)
شکل 6- مقایسه میان زمان همگرایی متوسط میان DE و DE-ABC)IEEE 30-باس)
جدول 6- آمار نتایج آزمایشی برای DE و DE-ABC)IEEE 57-باس)
2-4 مطالعه موردی سیستم 57-باس IEEE
شکل 7- منحنی همگرایی DE، DE-ABC و ABC)IEEE 14 باس)
شکل 8- منحنی همگرایی DE، DE-ABC و ABC)IEEE 30 باس)
جدول 7- تعیین متغیر کنترل و Ploss قبل و بعد از بهینه سازی IEEE 57-باس
5-نتیجه گیری
ترجمه چکیده
جریان توان راکتیو بهینه (ORPF)، شاخه ای در توسعه تدریجی مسئله جریان توان بهینه است. تکامل تفاضلی (DE) به عنوان الگوریتم تکاملی نویدبخش برای حل مسئله ORPF مطرح شده است ولی نیاز به سایز جمعیت نسبتا بزرگی برای پرهیز از همگرایی زودهنگام دارد که زمان همگرایی الگوریتم را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (ABC) نیز از قابلیت جستجوی عمومی خوبی برخوردار است. از تلفیق مزایای خاص DE و ABC، الگوریتم DE به کمک ABC ترکیبی با عنوان DE-ABC در این مقاله پیشنهاد شد تا بر مشکلات سایز جمعیت نسبتا بزرگ DE غلبه و قابلیت جستجوی عمومی را تقویت کند. در آخر کارایی DE-ABC با شبیه سازی سریالی در موارد تست سیستم 14-باس، 30 باس و 57 باس با استاندارد IEEE تائید شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد درخصوص دستیابی به اثر یکسان، سایز جمعیت مورد نیاز برای الگوریتم ترکیبی DE-ABC خیلی کمتر از الگوریتم DE است و زمان همگرایی الگوریتم نیز خیلی پایین بوده و الگوریتم پایداری است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
Optimal Reactive Power Flow (ORPF) is a branch problem in the gradual development of the optimal power flow problem. Differential Evolution (DE) has been proved to be a promising evolutionary algorithm for solving the ORPF problem, but it requires a relatively large population size to avoid premature convergence, which will increase the algorithm convergence time. On the other hand, Artificial Bee Colony (ABC) algorithm has been proved to have good global search ability. Integrating the respective advantages of DE and ABC, a hybrid ABC assisted DE algorithm, denoted as DE–ABC, is proposed in this study to overcome DE’s disadvantage of requiring large population size and strengthen the global search ability. At the last, the effectiveness of DE–ABC is verified by the serial simulations on the IEEE 14-bus, 30-bus and 57-bus system test cases. The simulation results show, in the case of achieving the same effect, the required population size of DE–ABC hybrid algorithm is greatly less than that of DE algorithm, the algorithm convergence time is less too and the algorithm is robust.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 52, November 2013, Pages 25–33
نویسندگان
, , ,