کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
4945579 1438706 2018 12 صفحه PDF 26 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A blocking scheme for enhancement of distance relay security under stressed system conditions
ترجمه فارسی عنوان
یک طرح مسدود کننده برای تقویت امنیت رله فاصله ای تحت شرایط فشار سیستم
کلمات کلیدی
حفاظت از راه دور از راه دور، تحریم بار، نوسان برق، کاهش ولتاژ، منطقه 3 رله فاصله،
فهرست مطالب مقاله
چکیدهکلمات کلیدی1. مقدمه2. تکنیک های پیشنهادی2.1. ویژگی تمایز پیشنهادی2.2. ویژگی متمایز رویداد خطا2.3. ویژگی متمایز شرایط نوسان برقشکل 1 سیستم انتقال سده استفاده شده برای شبیه سازی های اولیه2.4. ویژگی متمایز تداخل بار و شرایط ولتاژ تحت فشار2.5. ویژگی متمایز خطاهای افت ولتاژ پایینشکل 2. مقدار شاخص های تعریف شده برای خطای سه فازی، (a) k1، (b) k2 ، (c) k1-k2، (d) k1+k2.  شکل 3 مقدار شاخص های تعریف شده محاسبه شده برای دو نوسان برق آهسته و سریع، (a) k1، (b) k2 ، (c) k1-k2، (d) k1+k2.2.6. سطح تصمیم دو بعدی پیشنهادی شکل 4. سطح تصمیم دو بعدی پیشنهادی2.7. فلوچارت الگوریتم پیشنهادی2.8. انتخاب آستانهشکل 5 مسیر شاخص های تعریف شده در سطح تصمیم دو بعدی پیشنهادی، (a) برای خطای مدار کوتاه، (b) برای نوسان برق سریع در فرکانس 6Hzشکل 6 فلوچارت الگوریتم پیشنهادی 3. مطالعات شبیه سازی3.1. رویداد خطا3.2. تداخل بار3.3. نوسان برق3.3.1. نوسان برق پایدار3.3.2. نوسان برق ناپایدارشکل 7 مسیر شاخص های تعریف شده برای خطای 1-ph-g، (a) Rf=0، (b) Rf=30 Ωشکل 8 یافته های بدست آمده طی تداخل بار، (a) امپدانس مشاهده شده توسط رله R1، (b) مسیر شاخص های تعریف شدهشکل 9 یافته های بدست آمده برای نوسان برق پایدار، (a) مسیر امپدانس مشاهده شده توسط رله R1، (b) مسیر شاخص های تعریف شده شکل 10 یافته های بدست آمده برای نوسان برق ناپایدار، (a) مسیر امپدانس مشاهده شده توسط رله R1، (b) مسیر شاخص های تعریف شدهشکل 11 مسیر شاخص های تعریف شده، (a)طی ژنراتور قطع برق 8، (b) طی قطعی برق خط انتقال 29-263.4. قطعی برق تجهیزات3.5. تاثیر گذراهای CVT3.6. رانش  فرکانس سیستم برق3.7. ارزیابی مقایسه ای شکل 12 مسیر شاخص های تعریف شده از خروجی CVT، (a) طی خطای افت ولتاژ بالا، (b) طی خطای افت ولتاژ پایینشکل 13 یافته های بدست آمده برای رانش فرکانس سیستم برق، (a) شکل موجی ولتاژ، (b) k1، (c) k2 شکل 14 مسیر شاخص های تعریف شده برای مورد رانش در فرکانس سیستم برقجدول 1. یافته های به دست آمده توسط روش های مختلف برای رویدادهای مختلف سیستم برق4. نتیجه گیریپیوست Aشکل A: نمودار تک خطی سیستم تست 39 باس New-England 
ترجمه چکیده
عملیات نادرست منطقه 3 رله های فاصله ای یکی از دلایل اصلی اختلالات گسترده و قطعی های برق در سیستم های برق در سرتاسر دنیا بوده است. تحت برخی شرایط بدون خطا، امپدانس اندازه گیری شده می تواند وارد منطقه 3 شود و باعث قطعی کاذب خطوط انتقال شود. این قضیه می تواند در شرایط سیستم تحت فشار از قبیل نوسان برق ، بارگذاری بیش از حد و افت ولتاژ رخ دهد. از این جهت، نیازی مبرم به بهبود امنیت منطقه 3 وجود دارد. این مقاله معرفی سطح تصمیم دو بعدی، تکنیک جدیدی را مبنی بر اجزای تحمیل شده مقدار ولتاژ برای ایجاد تمایز بین شرایط بدون خطا از رویدادهای خطادار ارائه می کند. به این جهت، نه تنها سرعت تغییر مقدار ولتاژ بلکه الگوی تغییر آن نیز در منطق تصمیم گنجانده می شود. این روش پیشنهادی، قادر به فراهم سازی حساسیت و امنیت در تشخیص موارد بدون خطا می باشد و مانع از قطع ناخواسته رله در چنین شرایطی می گردد. سیستم تست 39 باس New-England برای نشان دادن اثرگذاری این روش استفاده می گردد. یافته های به دست آمده نشان می دهند که این روش پیشنهادی قادر به ایجاد تمایز با اطمینان بین شرایط تحت فشار و رویدادهای خطادار برای توزیعات سیستم برق متفاوت می باشد و به طور قابل توجهی امنیت رله فاصله ای را بهبود می بخشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
Mal-operation of zone-3 of distance relays has been one of the main causes of widespread disturbances and blackouts in power systems throughout the world. Under some non-faulty conditions, the measured impedance may enter zone-3 and cause spurious trip of transmission lines. This can happen during stressed system conditions such as power swing, extreme loading and voltage decline. In this respect, there is an essential need to improve security of zone-3. Introducing a new two-dimensional decision plane, this paper presents a new technique based on superimposed components of voltages magnitude to discriminate non-faulty conditions from fault events. This way, not only the rate of change of the voltage magnitude but also its pattern of change is included into the decision logic. The proposed method is able to provide high security and sensitivity in detecting non-faulty cases and prevents relay from undesired trip in such conditions. The 39-bus New-England test system is used to demonstrate the effectiveness of this method. The obtained results show that the proposed method is able to reliably distinguish stressed conditions from fault events for different power system disturbances and considerably improves security of distance relay.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 94, January 2018, Pages 104-115
نویسندگان
, , ,