کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
466982 697894 2015 15 صفحه PDF 35 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mobile advertising: The changing landscape of the advertising industry
ترجمه فارسی عنوان
تبلیغات تلفن همراه: چشم انداز در حال تغییر صنعت تبلیغات
کلمات کلیدی
تبلیغات تلفن همراه، نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT)، مدل یابی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM)
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2. پیشینه نظری

2.1 پذیرش تبلیغات تلفن همراه 

2.2.  نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری 

3. پیشرفت فرضیات

3.1  نوآوری شخصی در فن آوری اطلاعات (PIIT) 

شکل 1. مدل تحقیقی

3.2 نفوذ اجتماعی (SI)

3.3 انتظار عملکرد  (PE)

3.4 انتظار تلاش  (EE)

3.5 شرایط تسهیل کننده  (FC)

3.6  لذت ادراکی  (PEJ)

3.7 مهارت موبایل (MS)

3.8 متغیرهای کنترل: جنسیت و تجربه

4. روش تحقیق

4.1 روش و رویکردهای نمونه گیری 

4.2  ابزارهای نظر سنجی

4.3 تحلیل داده ها

4.3.1 مشخصات پاسخ دهندگان

جدول 1. منابع و آیتمهای پرسش در نظرسنجی.

جدول 2. مشخصات پاسخ دهندگان

4.3.2  تحلیل آماری

4.3.3  مدل اندازه گیری- خطای روش مشترک 

4.3.4  تست مدل اندازه گیری

جدول 3. آزمون مدل اندازه گیری

4.3.5 آزمون فرضیه ها

جدول 4. تست اعتبار افتراقی

جدول 5. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی

شکل 2. آزمون مدل تحقیق.

5. بحث و بررسی

6. مفاهیم

6.1 مفاهیم نظری

6.2  مفاهیم مدیریتی

7. محدودیت ها و تحقیقات آینده

8.  نتیجه گیری
ترجمه چکیده
با ادامه پیشرفت فن آوری تلفن همراه، یک پلت فرم جدید تبلیغات شناخته شده به عنوان تبلیغات تلفن همراه پدید آمده است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تمایل رفتاری مصرف کنندگان (BI) به استفاده از تبلیغات تلفن همراه با پیشنهاد تمدید مدل نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT) با نوآوری شخصی در فن آوری اطلاعات (PIIT)، لذت ادراکی (PEJ) و مهارت موبایل (MS) می پردازد. با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) برای بررسی اندازه نمونه 271 پاسخ دهنده، یافته ها نشان می دهند که تمام ساختارها در مدل یابی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی اثر مثبت و معنی داری بر تمایل رفتاری دارند. علاوه بر این، نتایج نیز از مهارت موبایل به عنوان عامل اصلی تعیین کننده انتظار عملکرد (PE)، انتظار تلاش (EE)و لذت ادراکی پشتیبانی می کنند. مشخص شد از لحاظ متغیرهای کنترل، جنسیت و تجربه هیچ تأثیر مخدوش کننده ای بر تمایل رفتاری برای استفاده از تبلیغات تلفن همراه ندارند. این مدل تحقیق می تواند بینشهای مفیدی برای محققان و بازاریابان تلفن همراه به منظور تسهیل در رشد تبلیغات تلفن همراه در محیط بازار تلفن همراه ارائه کند. سهم عملی این مطالعه اطلاعات مفیدی را برای محققان و بازاریابان تلفن همراه برای تسهیل رشد تبلیغات تلفن همراه در محیط بازار تلفن همراه ارائه خواهد کرد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری و ارتباطات
چکیده انگلیسی


• The study explores the factors of m-advertising by proposing an extension of UTAUT.
• The constructs of UTAUT, FC and PEJ have positive and significant effect on BI.
• MS is a significant predictor for PE, EE and PEJ.
• EE has significant effect on PE.
• The control variables (gender and experience) have no confounding effects on BI.

As mobile technologies continued to advance, a new platform of advertising known as mobile advertising (m-advertising) has emerged. This study explores factors that influence consumers’ behavioral intention (BI) to use m-advertising by proposing an extension of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model with personal innovativeness in information technology (PIIT), perceived enjoyment (PEJ) and mobile skillfulness (MS). Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to examine a sample size of 271 respondents, the findings reveal that all the constructs in UTAUT have positive and significant effect on BI. Additionally, the results also support MS as a major determinant of performance expectancy (PE), effort expectancy (EE) and PEJ. In terms of control variables, gender and experience were found to have no confounding effects on the BI to use m-advertising. The research model can provide useful insights for scholars and mobile marketers to facilitate the growth of m-advertising in the mobile market environment. Practical contribution of the study will provide useful information for scholars and mobile marketers to facilitate m-advertising growth in the mobile market environment.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Telematics and Informatics - Volume 32, Issue 4, November 2015, Pages 720–734
نویسندگان
, , , ,