کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
400376 1438721 2016 5 صفحه PDF 10 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Small and large signal modeling of heavy duty gas turbine plant for load frequency control
ترجمه فارسی عنوان
مدلسازی کوچک و بزرگ نیروگاه توربین گاری سنگین برای کنترل فرکانس بار
کلمات کلیدی
مدل سازی نیروگاه توربین گازی؛ کنترل کننده PID؛ شبیه سازی انلینگ؛ برنامه ریزی به دست آوردن فازی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلیدواژه ها

 مقدمه

مدلسازی نیروگاه توربین گازی

 پروانه سرعت 

موقعیت یاب شیر

سیستم سوخت

دینامیک توربین و توربین

سیستم برق

 توسعه کنترل کننده ها

شکل 1. مدل تابع انتقال نیروگاه توربین گازی برای تحلیل سیگنال کوچک

شکل 2. مدل تابع انتقالی نیروگاه توربین گازی برای تحلیل سیگنال کوچک

شکل 3. کنترل کننده ی PID برنامه ریزی شده ی فازی

شکل 4. تحلیل مقایسه سیگنال بزرگ نیروگاه توربین گازی کنترل شده با کنترل کننده ی PID تنظیم شده ی ZN، SA و FGS.

جدول 1. قواعد فازی برای برنامه ریزی مقادیر افزایش PID

جدول 2. مقادیر افزایش کنترل کننده ی PID برای نیروگاه توربین گازی در تحلیل سیگنال بزرگ.

جدول 3. تحلیل عملکرد نیروگاه توربین گازی مدلسازی شده ی سیگنال بزرگ با کنترل کننده های مختلف.

شکل 5. مقایسه مبتنی بر شاخص های عملکرد نیروگاه توربین گازی مدلسازی شده با کنترل کننده های FGS، SA و ZN.

جدول 4. مقادیر افزایش کنترل کننده ی PID برای نیروگاه توربین گازی در تحلیل سیگنال کوچک

شکل 6. تحلیل مقایسه سیگنال کوچک نیروگاه توربین گازی کنترل شده با کنترل کننده PID تنظیم شده ی ZN، SA و FGS.

جدول 5. تحلیل عملکرد سیگنال کوچک نیروگاه توربین گازی مدلسازی شده با کنترل کننده ی مختلف.

 نتایج شبیه سازی و بحث

شکل 7. مقایسه مبتنی بر شاخص های عملکرد نیروگاه توربین گازی مدلسازی شده ی سیگنال بزرگ با کنترل کننده های ZN، SA و FGS.

نتیجه گیری
ترجمه چکیده
در این مقاله، مدل عملکرد انتقال توربین گازی سنگین برای انجام مطالعات کنترل فرکانس بار توسعه پیدا کرده است. بر اساس مدل سیگنال بزرگ روون، مدل سیگنال کوچک توسعه پیدا کرده است. این مدل برای کنترل نسل خودکار بسیار مناسب است. کنترل کننده ی ثانویه ی مناسب انتگرال و مشتق شده برای مدل های سیگنال بزرگ و کوچک توسعه پیدا کرده است تا واکنش سیستم را بهبود بخشد. روش زیگلر نیکولز، برنامه ریزی پختن و افزایش فازی را شبیه سازی کرده است که برای تنظیم کنترل کننده ی ثانویه به کار برده شده است. روش زیگلر نیکولاس به عنوان تنظیم معمولی به کار برده شده است در حالی که پختن شبیه سازی شده یک تنظیم مبتنی بر جستجو می باشد و برنامه ریزی افزایش فازی، تطبیقی است. مشاهده شده است که پختن شبیه سازی شده، کنترل کننده ی مشتق شونده ی متناسب، واکنش بهتری نسبت به دو کنترل کننده دیگر در هر دو مدل سیگنال بزرگ و کوچک نیروگاه توربین گازی سنگین حاصل می کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی


• Small signal model of heavy duty gas turbine plant has been developed.
• This model is suitable for doing load frequency studies.
• PID controller has been developed using Ziegler Nichols’, Simulated Annealing and Fuzzy Gain Scheduling.

In this paper, the transfer function model of heavy duty gas turbine has been developed for doing load frequency control studies. Based on the large signal model of Rowen, small signal model has been developed. This model is much suitable for doing Automatic Generation Control. Proportional integral and derivative secondary controller has been developed for both the small and large signal models to improve the system response. Ziegler Nichols’ method, Simulated Annealing and Fuzzy Gain Scheduling have been used for tuning the secondary controller. Ziegler Nichols’ method is used as conventional tuning, whereas Simulated Annealing is a search based tuning and Fuzzy Gain Scheduling is adaptive. It is found that Simulated Annealing tuned Proportional Integral Derivative Controller yields better response than other two controllers in both large signal and small signal model of heavy duty gas turbine plant.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 79, July 2016, Pages 84–88
نویسندگان
, , ,