کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6889518 1445139 2018 11 صفحه PDF 27 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Enhancing customer loyalty to mobile instant messaging: Perspectives of network effect and self-determination theories
ترجمه فارسی عنوان
ارتقاء وفاداری مشتری به پیام‌رسانی فوری موبایل: دیدگاه‌های نظریه‌های خودمختاری و اثر شبکه‌ای
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2.فرضیه‌ها و پیشینه نظری

1.2. ارزش‌های ادراکی کاربر

2.2.نظریه اثر شبکه‌ای 

3.2. نظریه‌ خودمختاری 

4.2. رفع نیاز روانی و وفاداری کاربر 

3. روش‌ها

1.3. نمونه و فرایند گردآوری داده‌ها 

شکل 1. چارچوب پژوهش.

جدول 1. خلاصه پروفایل شرکت‌کنندگان.

2.3. گویه‌های سنجش

3.3. ویژگی‌های روان‌سنجی 

جدول 2. خلاصه تحلیل عامل تاییدی.

4.نتایج

جدول 3. همبستگی‌ها در میان ساختارهای پژوهش.

شکل 2. نتایج آزمون فرضیه‌ها. توجه. تمام اعداد ضرائب مسیر استانداردشده هستند. اعداد پررنگ ضرائیب مسیر را نشان می‌دهند که مقادیر p کمتر از 0.05 دارند.

5.بحث

1.5. یافته‌های اصلی و نقش‌های این پژوهش 

2.5. کاربردهای آتی نظری

3.5. کاربردهای آتی برای مدیران

4.5. محدودیت‌های پژوهش و جهت‌های تحقیقات آتی

6.نتیجه‌گیری 

 
ترجمه چکیده
اپ‌های پیام‌رسانی فوری موبایل (MIM) فناوری‌های محبوب ارتباطات و اطلاعات (ICTs) هستند. همانطور که در ICTها مشخص است، متغیرهای اثر شبکه‌ای نظیر اندازه شبکه و تکمیل‌گری ادراکی برای تعیین وفاداری کاربر اهمیت دارند. با این حال، تحقیقات کافی انجام نشده است که چرا آنها عامل‌های تعیین‌کننده هستند، یعنی، مکانیسم اصلی شناخته نشده است. این مکانیسم زیربنایی را، براساس نظریه‌های خودمختاری و اثر شبکه‌ای، مطالعه می‌کنیم. برطبق تحلیل پاسخ‌های نظرسنجی آنلاین از 292 شرکت‌کننده با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری، متوجه شدیم که متغیرهای اثر شبکه‌ای با اندازه مشخص و اطلاعات تکمیلی ارتباط مثبت با سه ارزش ادراکی کاربر دارند، از جمله کارکرد ادراکی کاربر، خوداظهاری و ارزش‌های اجتماعی. در نتیجه، آنها ارتباط مثبت با رفع نیازها برای شایستگی، خودمختاری و مرتبط بودن دارند، که منجر به وفاداری کاربر می‌شود. این پژوهش به منابع MIM کمک می‌کند، این پژوهش اولین پژوهش در نوع خود است که از سه ارزش ادراکی کاربر استفاده می‌کند و از رفع سه نیاز به عنوان متغیرهای فرایندی نوین برای ساخت مدلی برای تبیین تاثیرگذاری متغیرهای اثر شبکه‌ای بر وفاداری مشتری برای اپ‌های MIM استفاده می‌شود. این پژوهش بینشی فراهم می‌کند تا فراهم‌کنندگان MIM بتوانند به شکلی اثربخش‌تر وفاداری کاربر را با فراهم کردن سه ارزش ارتقا دهند که هنگام افزایش و تبلیغ اندازه شبکه‌شان و در دسترس بودن پیشنهادات تکمیلی، سه نیاز مشتری مرتفع می‌شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری و ارتباطات
چکیده انگلیسی
Mobile instant messaging (MIM) apps are popular information and communication technologies (ICTs). As known for ICTs, network effect variables such as perceived network size and perceived complementarity are important for determining user loyalty. However, there is insufficient research on why they are determinants, i.e., knowing the underlying mechanism. Grounded in network effect and self-determination theories, we study such underlying mechanism. Based on an analysis of responses from an online survey of 292 participants using structural equation modelling, we find that the network effect variables of perceived network size and perceived complementarity are positively related to three user-perceived values, namely user-perceived functional, self-expressive, and social values. They are, in turn, positively related to satisfaction of the needs for competence, autonomy, and relatedness, respectively, that further leads to user loyalty. This study contributes to the MIM literature by being the first to use the three user-perceived values and satisfaction of the three needs as novel process variables to construct a model for explaining the impacts of network effect variables on user loyalty to MIM apps. This study provides the insight that MIM providers can more effectively enhance user loyalty by providing the three values that users appreciate and satisfying the three needs, when increasing and advertising their network sizes and availability of complementary offerings.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Telematics and Informatics - Volume 35, Issue 5, August 2018, Pages 1133-1143
نویسندگان
, , , ,