کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
398788 1438741 2014 13 صفحه PDF 24 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bidding strategy of microgrid with consideration of uncertainty for participating in power market
ترجمه فارسی عنوان
استراتژی مناقصه میکرو شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت برای شرکت در بازار برق
کلمات کلیدی
- استراتژی مناقصه - شبکه میکرو - بازار انرژی - بازار رزرو ریسندگی - عدم قطعیت -
فهرست مطالب مقاله
چکیده 1. مقدمهفهرست واژگان و اطلاعات 
2. استراتژی کنترل و چارچوب بازار
3. استراتژی مناقصه میکروشبکه در بازار توان پیشرو
1-3- تعهد واحد قطعی میکروشبکه 
2-1-3- محدودیت ها
1-2-1-3- محدوده تعادل عرضه – تقاضا 2-2-1-3- محدوده های DG
 3-2-1-3- محدوده ذخیره سازی انرژی باتری 
4-2-1-3- محدوده بار قابل قطع کردن 
5-2-1-3- محدوده ظرفیت اتصال درونی 
6-2-1-3- محدوده کفایت MA
2-3- مدل سناریوی توان غیر قطعی میکرو شبکه 1-2-3- مدلسازی سناریوی غیر قطعی توان بار 
2-2-3- مدلسازی سناریوی نامشخص قدرت فتوولتائیک 
3-2-3 – مدلسازی سناریوی بار غیرخطی (نامشخص )
4-2-3- مدلسازی سناریوی توان خالص نامشخص میکروشبکه :3-2- تولید و کاهش سناریو 
1-3-3- تولید سناریو2-3-3- کاهش سناریو
 4-3- مدل مناقصه تصادفی میکروشبکه
5-3 ابزار حل و فصل مسئله
4- مطالعه موردی 
5- نتیجه 
 
ترجمه چکیده
میکرو شبکه که معمولا به عنوان روشی کارآمد برای یکپارچه سازی تولید پراکنده (DG) در شبکه ولتاژ پایین در نظر گرفته می شود.با این حال، روش ادغام میکرو شبکه در سیستم برق برای حداکثر سودباید بیشترمورد توجه قرار گیرد. در این مقاله، یک استراتژی مناقصه تصادفی از میکروشبکه در یک بازار مشترک پیشرو انرژی و خدمات ذخایر چرخان با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار و توان خروجی واحدهای DG تجدید شدنی پیشنهاد شده است. استراتژی مناقصه تصادفی به صورت مسئله بهینه سازی دو سطحی مدل سازی می شود و به دو مرحله تقسیم می گردد. اول، نمونه برداری ابرمکعب لاتین (LHS) برای تولید سناریوهای توان شبکه غیر قطعی مطابق با مدل های سناریوی توان غیرقطعی پیشرو به کار می رود و سپس با استفاده از روش کاهش سناریوی رو به عقب برای محاسبات کمتر کاهش می یابد. دوم، مجموع سود مناقصه در سطح فوقانی شامل درآمد مناقصه، عدم تعادلی که انتظار می رود و هزینه با الگوریتم نقطه داخلی در MATLAB برای ساخت مناقصه مطلوب بهینه سازی می شود. هزینه عدم تعادل و عملیات مورد انتظاربا کاربرد تکراری تعهد واحد قطعی در سطوح پایین تر،تحت هر سناریو قدرت خالص غیر قطعی میکروشبکه محاسبه می شود.تعهد واحد جبری در سطوح پایین تر با حل کننده برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مخلوط DICOPT در GAMSکد گذاری و حل می شود. سرانجام مناقصه ذخایر چرخان و انرژی با حل مدل مناقصه دو سطحی ارائه می گردد.این مدل برای میکروشبکه با ولتاژ کم نمونه اصلاح شده و اثربخشی و برتری استراتژی پیشنهادی با مقایسه نتایج شبیهسازی با استراتژی مناقصه جبری و سنتی اثبات می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
Microgrid is commonly regarded as an efficient way for integration of distributed generation (DG) in low voltage network. However, the integration method of microgrid in power system for maximum benefit needs to be further promoted. In this paper, a stochastic bidding strategy of microgrid in a joint day-ahead market of energy and spinning reserve service is proposed taking into account of uncertainty of renewable DG units’ output power and load. The stochastic bidding strategy is modeled as bi-level optimization problem and can be divided into two steps. First, Latin Hypercube Sampling (LHS) is utilized for generating microgrid uncertain net power scenarios according to day-ahead uncertain power scenario models, and then reduced by backward scenario reduction technique for less computation. Second, the upper level total bidding profit including bidding revenue, expected imbalance and operation cost is optimized by interior point algorithm in MATLAB for making optimal bids. The expected imbalance and operation cost is calculated by iteratively invoking lower level deterministic unit commitment under each microgrid uncertain net power scenario. The lower level deterministic unit commitment is coded and solved by mixed integer nonlinear programming (MINLP) solver DICOPT in GAMS. Finally, the optimal energy and spinning reserve bids are given by solving the bi-level bidding model. The model is applied to a modified typical low-voltage microgrid and the effectiveness and excellence of proposed strategy is proven by comparing simulation results with traditional deterministic bidding strategy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 59, July 2014, Pages 1–13
نویسندگان
, , ,