کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
399306 1438723 2016 10 صفحه PDF 31 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Planning of multi-type FACTS devices in restructured power systems with wind generation
ترجمه فارسی عنوان
برنامه ریزی چند نوع از ادوات FACTS در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته
فهرست مطالب مقاله

چکیده
کلمات کلیدی
شکل 1. جبران ساز توان راکتیو استاتیکی  (a) ساختار پایه،  (b) مدل
معرفی
شکل 2. جبران ساز سری کنترل شده با تریستور (a) ساختار پایه   (b) مدل
مدل FACTS 
مدل SVC
شکل 3. ساختار پایه UPFC
مدل TCSC
مدل UPFC
فرمول بندی مسئله
شکل 4. فلوچارت الگوریتم حل
مسئله اصلی
هزینه سرمایه گذاری ادوات FACTS
جدول 1. مکانهای بهینه و ظرفیتهای بهینه ادوات FACTS تحت وضعیت نرمال
جدول 2. مکانها و ظرفیتهای بهینه ادوات FACTS تحت وضعیت وقوع پیشامد
مدل بازار
جدول 4. میانگین هزینه/سود سالیانه عملیات سیستم
زیرمسئله هزینه عملیاتی
شکل 5. بار وقفه پذیر و بی وقفه، بدون و با ادوات FAC
TS (سطح بار 100 درصدی)
الگوریتم حل
مطالعه موردی و نتایج
سیستم 14 شینه ی IEEE
تأثیر ژنراتور بادی
شکل 6. میانگین بار روزانه تحت پیشامدهای مختلف (سطح بار 100 درصدی)
شکل 7. میانگین تولیدات کل تحت پیشامدهای مختلف (سطح بار 100 درصدی)
شکل 8. میانگین بار روزانه برای هر سال (سطح بار 100 درصدی)
شکل 9. میانگین رفاه اجتماعی برای هر سال (سطح بار 100 درصدی)
شکل 10. ولتاژ شین (در سطح بار 100 درصد و سطح توان بادی 100 درصد)
شکل 11. پخش توان بار (در سطح بار 100 درصد و سطح توان بادی 100 درصد)
سیستم 118 شینهی IEEE
جدول 5. مکانها و ظرفیتهای ادوات FACTS برای سیستم قدرت 118 شینه
نتیجه گیری
شکل A.1 تغییرات روزانه بارها و دسترس پذیری باد
جدول A1. دادهی ژنراتور
جدول A2.دادهی تقاضای حوضچه
جدول A3.دادهی قرارداد چندجانبه
ترجمه چکیده
بسیاری از سیستم های برق، در حال تبدیل از یک نهاد یکپارچه (با ساختار عمودی) به یک محیط بازار آزاد و تجدید ساختار یافته، می باشند. این مقاله، رویکردی، به منظور تخصیص بهینه ی ادوات سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS) در سیستم های قدرت تجدیدساختاریافته با تولیدات بادی، ارائه می دهد. هدف این رویکرد، این است که مقدار کنونی سود طولانی مدت را به بیشترین مقدار آن برساند. عوامل زیادی همچون تغییرات بار، تغییرات تولیدات بادی، محدودیت ظرفیت ژنراتور، محدودیت پخش خط، تنظیم ولتاژ، محدودیت بار قابل دیسپاچ، هزینه ی زمان بندی مجدد تولیدات، هزینه ریزش (کاهش) بار و قراردادهای برق چندجانبه، در فرمولبندی مسئله در این مقاله درنظر گرفته شده اند. متد پیشنهادی، با دقت خوبی، هینه های سالیانه و سود به-دست آمده توسط ادوات FACTS را در فرمول بندی مسئله بهینه سازی مقیاس بزرگ، هم تحت شراط نرمال و هم تحت شرایط وقوع پیشامدهای ممکن، ارزیابی می کند. مسئله کلی، با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) برای دستیابی به تخصیص بهینه ادوات FACTS (به عنوان مسئله ی اصلی) و نیز یک پخش توان بهینه (به عنوان مسئله ی زیربهینه) حل شده است. کارآیدد رویکرد پیشنهادی، برای سیستم آزمایشی 14 شینه و سیستم آزمایشی 118 شینه ی IEEE اصلاح شده، تشریح شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
Many electrical power systems are changing from a vertically integrated entity to a deregulated, open-market environment. This paper proposes an approach to optimally allocate multi-type flexible AC transmission system (FACTS) devices in restructured power systems with wind generation. The objective of the approach is to maximize the present value of long-term profit. Many factors like load variation, wind generation variation, generator capacity limit, line flow limit, voltage regulation, dispatchable load limits, generation rescheduling cost, load shedding cost, and multilateral power contracts are considered in problem formulation. The proposed method accurately evaluates the annual costs and benefits obtainable by FACTS devices in formulating the large-scale optimization problem under both normal condition and possible contingencies. The overall problem is solved using both Particle Swarm Optimization (PSO) for attaining optimal FACTS devices allocation as main problem and optimal power flow as sub optimization problem. The efficacy of the proposed approach is demonstrated for modified IEEE 14-bus test system and IEEE 118-bus test system.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 77, May 2016, Pages 33–42
نویسندگان
, ,