کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
399836 1438754 2013 8 صفحه PDF 25 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A multi-objective optimization problem for allocating parking lots in a distribution network
ترجمه فارسی عنوان
یک مسالۀ بهینه‌سازی چندمنظوره برای پارکینگ خودروهای برقی در یک شبکۀ توزیع
کلمات کلیدی
خودروی برقی، سیستم توزیع، مکانیابی پارکینگ‌های روباز خودرو، خودرو به شبکه
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلیدواژه‌ها

1.مقدمه

شکل 1. نقش خودروی برقی در شبکۀ هوشمند [11]. 

2.چارچوب مسالۀ مکانیابی

شکل 2. چارچوب ارائه شده برای تعیین مکان پارکینگ‌های خودروهای برقی. 

3.تولید توان پارکینگ

جدول 1. وضعیت شارژ اولیۀ خودروها.

شکل 3. توان ورودی پارکینگ برای شارژ خودروهای برقی. 

4.فرمول‌بندی مساله

1.4. درآمد و هزینۀ خودرو به شبکه (V2G)

2.4. بهبود قابلیت اطمینان

3.4. سود کاهش تلفات

4.4.تابع هدف

5.4. محاسبۀ ضرایب وزنی

6.4. قیود

1.6.4. حد ظرفیت خط توزیع

2.6.4. حد افت ولتاژ

3.6.4. حد تعداد خودروهای موجود در هر پارکینگ

7.4. پخش بار

1.7.4. محاسبۀ تزریق جریان برای هر گره

2.7.4. جاروب پسخورد برای جمع‌ بستن جریان بخش خط

3.7.4. جاروب پیشخورد برای بروزرسانی ولتاژ گره‌

5.روش حل

1.5. بهینه‌سازی مساله با کمک الگوریتم ژنتیک

6.مطالعۀ عددی

شکل 4. سیستم تست مورد مطالعه [8]. 

جدول 2. اطلاعات لازم برای مکانیابی پارکینگ

جدول 3. نتایج شبیه‌سازی سناریوی 1 (دسترس‌پذیری = 100%)

جدول 4. نتایج شبیه‌سازی سناریوی 1 (دسترس‌پذیری = 80%)

1.6. سناریوی 1

شکل 5. سود کلی به صورت تابعی از دسترس‌پذیری خودروهای برقی. 

شکل 6. پروفیل ولتاژ در بار پیک (سناریوی 1)

شکل 7. پروفیل ولتاژ در پیک بار سناریوی 1 (تغییر در قیمت برق)

جدول 5. نتایج شبیه‌سازی سناریوی 1(تغییر در قیمت برق)

2.6. سناریوی 2

جدول 6. نتایج شبیه‌سازی سناریوی 2 (دسترس‌پذیری = 100%)

7.نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
این مقاله یک روش چندمنظوره برای تعیین مکان و اندازۀ بهینۀ پارکینگ‌های روباز ارائه می‌کند، که توان خودرو به شبکه (V2G) در شبکۀ توزیع را به عنوان شیوۀ جدیدی از تولیدات پراکنده (DGها) تامین می‌کند. در این روش، قابلیت اطمینان سیستم قدرت و تلفات توان در کنار هزینۀ سرمایه‌گذاری در مسالۀ بهینه‌سازی در نظر گرفته می‌شوند. این مساله با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (GA) حل می‌شود. مطالعات شبیه‌سازی روی یک سیستم تست نه شینه انجام می‌گیرد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که موضوع اقتصادی نصب پارکینگ‌های روباز خودروها به عوامل زیادی چون دسترس‌پذیری خودروهای برقی (EVها) و نیز قیمت برق بستگی دارد. همچنین، نشان داده می‌شود که با قرار دادن مشوق‌های کافی برای مالکان خودروهای برقی، مکان و اندازۀ بهینۀ پارکینگ‌ها دارای مزایای اقتصادی برای شرکت‌های توزیع برق است. همچنین، مکان‌یابی بهینۀ پارکنیگ‌ها می‌تواند پروفیل ولتاژ سیستم توزیع را بهبود بخشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی

This paper presents a multi-objective approach to determine optimal site and size of parking lots, which provide vehicle to grid (V2G) power in distribution system as new type of distributed generations (DGs). In this approach, the reliability of distribution system and power losses along with investment cost are considered in optimization problem. This optimization problem is solved using genetic algorithm (GA) method. Simulation study is carried out on a nine bus test system. The results of simulations show that the economic issue of parking lots installation depends on many factors such as availability of electric vehicles (EVs) as well as the electricity price. Also, it is shown that by taking enough incentive for EVs owners, optimal sitting and sizing of parking lots has economical benefit for distribution system companies. Also, optimal allocation of parking lots can improve the distribution system voltage profile.


► V2G power of parking lots is considered for supplying loads in distribution level.
► A model is developed for optimal sitting and sizing of parking lots in this paper.
► A multi-objective approach is used for optimal sitting and sizing of parking lots.
► Reliability, power loss and investment cost are considered in optimization problem.
► GA method is used for solving the optimization problem.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 46, March 2013, Pages 115–122
نویسندگان
, , , ,