خودرو به شبکه

در این صفحه تعداد 30 مقاله تخصصی درباره خودرو به شبکه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده خودرو به شبکه
مقالات ISI خودرو به شبکه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; BES; battery energy storage; BMU; battery management unit; CAES; compressed air energy storage; CEA; Central Electricity Authority of India; CERC; Central Electricity Regulatory Committee; DoD; depth of discharge; EES; electrical energy storage; FES; flyw
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; BEV; Battery electric vehicle; BOS; Balance of system; CC; Constant current; CHP; Combined heat power plant; CV; Constant voltage; DOD; Depth of discharge; DSO; Distribution system operator; EV; Electric vehicle; EVI; Electric vehicles initiative; GHG; Gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; BMS; Battery management system; CAES; Compressed air energy storage; DoD; Depth of discharge; EES; Electric energy storage; EV; Electric vehicle; GHG; Greenhouse gases; HEV; Hybrid electric vehicle; ICEV; Internal combustion engine vehicle; Li-ion; Lithiu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; AMI; Advanced Metering Infrastructure; AMR; Automated Meter Reading; BEV; Battery Electric Vehicle; CAES; Compressed Air Energy Storage; CO2; Carbon dioxide; DG; Distributed Generation; DER; Distributed Energy Resources; ECES; Electro-Chemical Energy Stor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; AC; Alternating Current; BEV; Battery Electric Vehicle; BMS; Battery Management System; CO2; Carbon Dioxide; DC; Direct Current; DECC; Department of Energy and Climate Change; EPA; Environmental Protection Agency; EU; European Union; EV; Electric Vehicle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; MG(s); micro-grids; OGT2FLC; optimal General Type-II Fuzzy Logic controller; HS; harmony search; MHSA; Modified Harmony Search Algorithm; IT2FPI; interval type-II fuzzy PI; EV; electric vehicle; GA; genetic algorithm; PSO; particle swarm optimization; PV;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; Microgrid; Uncertainty Modelling; Unit commitment; Plug-in electric vehicles; Vehicle to grid; Probabilistic modelling; Stochastic modelling; Particle swarm optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; Intelligent battery energy management; Intelligent scheduling; Fuzzy logic prediction; Cloud computing; Vehicle to grid; Battery energy management and control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; BMS; Battery management system; CAN; Controller area network; CB; Circuit breaker; CC; Constant current; CCS; Central control system; CMS; Charger management system; CV; Constant voltage; DSP; Digital signal processor; ESU; Energy storage unit; EV; Electr