کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
399198 1438719 2016 10 صفحه PDF 23 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A new fault location method for distribution networks using sparse measurements
ترجمه فارسی عنوان
یک روش مکانیزم خطای جدید برای شبکه های توزیع با استفاده از اندازه گیری های نزولی
کلمات کلیدی
شبکه های توزیع، موقعیت خطا، عدم قطعیت اندازه گیری، مدیریت قطع، ارزیابی حالتی
فهرست مطالب مقاله
چکیده    

کلید واژه ها

معرفی

برآورد حالت مبتنی بر جریان شعبه

الگوریتم

شکل 1: شرح روش پیشنهادی

آماده سازی داده های ورود

تشخیص و شناسایی داده های بد

شناسایی منطقه خطا

شکل 2: شناسایی ناحیه گسل در یک سیستم توزیع نمونه.

رتبه بندی گره ها

شکل 3. نمودار جریان الگوریتم ارزیابی گره پیشنهاد شده. خط. 3. نمودار جریان الگوریتم رتبه بندی گره پیشنهاد شده.

شناسایی خط خطا و موقعیت خطا

شکل 4. تغییر  EMBED Equation.3 با حرکت خطا در طول خط.

مطالعه موردی 

عملکرد تحت شرایط ایده آل

شکل 5: توپولوژي شبکه توزيع 134 گره.

شکل 6 مقادیر شاخص برای گره های مختلف برای یک خط به زمین (AG) گسل در خط 107-112 دریافت می شود.

شکل 7. مقادیر شاخص زاویه ( EMBED Equation.3 ) برای گره های تحت بررسی.

اثر اندازه گیری ولتاژ و اشتباهات تخمین بار

جدول 1 - فاصله بین نقاط خطای تخمین شده و واقعی (D) در شاخص برای خطوط تک خطی به زمین (AG)

جدول 2 - فاصله بین نقاط خطای تخمین شده و واقعی (D) در شاخص برای انواع گسل های مختلف.

جدول 3 - فاصله بین نقاط خطای تخمین شده و واقعی (D) در شاخص برای انواع گسل های مختلف به دست آمده توسط روش پیشنهاد شده در [14].

شکل 8. تفاوت بین مقادیر ولتاژ محاسبه شده و واقعی برای یک خط به خطای زمین در گره 80 با Rf = 10 Ω.

جدول 4 - فاصله بین نقاط خطای تخمین شده و واقعی (D) در متر برای خطوط تک خطی به زمین (AG) با Rf = 10 Ω (عملکرد روش پیشنهاد شده در شرایط غیر ایده آل).

شکل 9: باقی مانده های نرمال شده ولتاژ های اندازه گیری شده در حضور داده های بد در گره های 87 و 118.

جدول 5 - فاصله بین نقاط خطای تخمین شده و واقعی (D) در شاخص با استفاده از تعداد محدودی از اندازه گیری ها. 
ترجمه چکیده
در پاسخ به تقاضای رو به رشد برای افزایش قابلیت اعتماد و کیفیت منبع تغذیه، دستگاههای نظارت توزیع شده به تدریج در شبکه های توزیع به اجرا در می آیند. از سوی دیگر، آب و برق نیاز به سیستم های موقعیت مکانی دقیق و قابل اعتماد برای کاهش تاثیر اقتصادی قطع برق را دارد. این مقاله یک روش جدید ارائه می دهد که از تمام اندازه گیری های قابل دسترسی برای به دست آوردن موقعیت دقیق خطا استفاده کامل می کند. روش اول ابتدا با استفاده از یک الگوریتم برآورد مبتنی بر تکرار، برای پیدا کردن نزدیک ترین گره به محل خطا استفاده شد. سپس تمام خطوط متصل به گره انتخاب شده را بررسی می کند و خطا را تعیین می کند. عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از تست های شبیه سازی بر روی سیستم واقعی 13.8 کیلو ولت، 134 توزیع گره تحت سناریوهای مختلف خطا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج صحت الگوریتم و استحکام آن را حتی در داده های نامعین اندازه گیری می کند. این روش به طور مرتب اشتباهات اندازه گیری را مرتفع می کند و برای هر شبکه توزیع نشده با لبه ها، تپ های بار و خطوط ناهمگن قابل استفاده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی


• Proposing a new state estimation based fault location method.
• The proposed method incorporates all measurements into calculations to provide the best result.
• Minimizing the impact of measurement and load estimation errors and identifying gross errors.
• Accurate results for different fault types, positions, and resistances.

In response to the growing demand to improve reliability and quality of power supply, distributed monitoring devices are gradually being implemented in distribution networks. On the other hand, utilities are demanding more accurate and reliable fault location systems to reduce the economic impact of power outages. This paper presents a novel method that takes full advantage of all available measurements to provide an accurate fault location. The developed method first uses an iterative state estimation based algorithm to find the nearest node to the fault location. It then examines all lines connected to the selected node and locates the fault. The performance of the proposed method is studied by simulation tests on a real 13.8 kV, 134-node distribution system under different fault scenarios. The results verify the accuracy of the algorithm and its robustness even under uncertain measured data. The method robustly handles measurement errors, and is applicable to any distribution network with laterals, load taps and heterogeneous lines.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 81, October 2016, Pages 459–468
نویسندگان
, ,