آشنایی با موضوع

یک پارامتر مرتبط با نتیجه­ی اندازه­ گیری که پراکندگی مقادیری که می­توانند به شکل منطقی به اندازه ده (کمیت اندازه گیری شونده) نسبت داده شود را مشخص می­کند. عدم قطعیت یک عامل همراه با نتیجه­ی اندازه­گیری است که محدوده مقادیری را معین می­کند که نتیجه اندازه­گیری می­تواند داشته باشد و مقدار آن نشان دهنده­ی سطح اطمینانی است که مقدار واقعی مورد اندازه­گیری شده در محدوده تعیین شده قرار می­گیرد. تعریف VIM از عدم قطعیت: پارامتر نامنفی مشخص کننده پراکندگی مقادیر کمی که بر اساس اطلاعات مورد استفاده به یک اندازه ده نسبت داده می­شود. عدم قطعیت نمود کمی کیفیت یک نتیجه ی اندازه گیری است. یعنی تا چه حد اندازه گیری نشاندهنده مقدار واقعی (actual valve) مورد اندازه گیری شده است. عدم قطعیت یک جز غیر قابل اجتناب در اندازه گیری است. · لازم به ذکر است مفهوم عدم قطعیت انداز­گیری به شک و تردید در مورد اعتبار یک اندازه­گیری اشاره ندارد و بر عکس دانش عدم قطعیت تلویحا به افزایش اطمینان در اعتبار به یک اندازه­گیری اشاره می­کند. تفاوت بین خطا و عدم قطعیت: خطا به شکل اختلاف اختلاف بین یک نتیجه ی تک و مقدار واقعی تعریف می شود. در عمل خطای اندازه گیری مشاهده شده٬ اختلاف بین مقدار مشاهده شده و مقدار مرجع می­باشد. بدین ترتیب خطا چه تئوری، چه مشاهده شده، یک مقدار تک است. در حالیکه عدم قطعیت شکل یک گستره یا بازه را به خود گرفته. خطا یک مفهوم ایده آل است و امکان شناخت دقیق خطاها وجود ندارد. عموما نمی­توان از عدم قطعیت برای تصحیح یک نتیجه­ی اندازه گیری استفاده کرد در حالیکه مقدار خطای معین می تواند به عنوان یک تصحیح برای نتیجه ی اندازه گیری به کار گرفته شود. عدم قطعیت به صورت محدوده خطا در اندازه­گیری تعریف می­شود در صورتیکه تمامی منابع خطا که در این اندازه گیری اثر دارند به حساب آورده شوند. تمامی اندازه گیری­ها تا حدودی نامطمئن هستند که هدف نهایی حذف تمامی خطاهای اندازه گیری نیست. بلکه کم کردن عدم قطعیت تا حد قابل قبولی برای شخصی که از دستگاه اندازه­گیری استفاده می­کند می­باشد. تقسیم بندی خطاهای اندازه گیری: 1. خطاهای عمده (gross errors) خطاهای عمده ناشی از اشتباهات٬ حواس پرتی و استفاده غلط از دستگاه می باشد. هرگاه خطای عمده وارد نتیجه اندازه گیری شود٬ این نتایج می بایست دور انداخته شده و مقادیر جدیدی را بدست آورد. 2. خطاهای سیستماتیک (systematic errors) خطای سیستماتیک مقدار میانگین نتایج تعداد محدودی از اندازه گیری ها که تحت شرایط تکرار پذیری از اندازه ده حاصل می شوند منهای مقدار واقعی اندازه ده. 3. خطاهای تصادفی (random errors) خطاهای تصادفی مقدار نتیجه یک اندازه گیری منهای میانگین نتایج اندازه گیری ها از تعداد محدودی اندازه گیری که تحت شرایط تکرار پذیری از اندازه ده حاصل می شوند. از آنجا که تعداد محدودی اندازه گیری صورت می پذیرد٬ تنها می توان برآوردی از خطای تصادفی را مشخص نمود.
در این صفحه تعداد 393 مقاله تخصصی درباره عدم قطعیت اندازه گیری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده عدم قطعیت اندازه گیری
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت اندازه گیری; Distribution networks; Fault location; Measurement uncertainty; Outage management; State estimation
مقالات ISI عدم قطعیت اندازه گیری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت اندازه گیری; Cross-border energy exchange; Measurement uncertainty; Transmission losses; Energy correction; Virtual measuring point;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت اندازه گیری; Measurement uncertainty; ISO15189:2012; Laboratory reports; Reference intervals; Reference change value; Clinical decision point;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت اندازه گیری; Deviation zone evaluation; Coordinate metrology; Finite Difference Method; Genetic Programming; Manufacturing accuracy; Measurement uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت اندازه گیری; Laser Doppler vibrometry; Non-contact surface vibration measurement; Correction for instrument vibration; Measurement uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت اندازه گیری; Measurement and verification; Bayesian statistics; Energy metering; Measurement uncertainty; Measurement error models; Calibration; Metrology; Machine learning; Simulation extrapolation; Errors-in-variables;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدم قطعیت اندازه گیری; Solar hot water system; Sizing control; Measurement uncertainty; Fouling effect; Experimental validation; Operating parameters;