آشنایی با موضوع

در آمار برای تکرار پیشامدهای حاصل از یک آزمایش، فراوانی تعریف می‌کنند. فراوانی مطلق یک داده، به تعداد دفعات تکرار آن داده گفته می‌شود. فراوانی مطلق دادهٔ xi را با fi نمایش می‌دهند. اگر داده‌ها دسته‌بندی شده باشند، فراوانی مطلق دستهٔ iام برابر تعداد اعضای این دسته خواهد بود. اگر دستهٔ iام دارای فراوانی مطلق fi حاصل از n داده باشد، فراوانی نسبی این دسته به صورت کسر fi/n تعریف می‌شود. فراوانی تجمعی یک دسته، به تعداد پیشامدهایی گفته می‌شود که مقدارشان از کران بالای آن دسته کمتر باشد. فراوانی داده‌ها را معمولاً به صورت گرافیکی و در قالب‌هایی مانند هیستوگرام یا به صورت جدول فراوانی نمایش می‌دهند. انواع فراوانی ها عبارتست از: ۱-فراوانی مطلق به تعداد دفعاتی که یک داده آماری در یک جامعه آماری تکرار می گردد فراوانی مطلق گفته و آن را با Fi نشان می دهیم. ۲-حجم جامعه به تعداد کل اعضای یک جامعه یا مجموع فراوانی های مطلق حجم جامعه گفته و آنرا با N نشان می دهیم. ۳-فراوانی تجمعی منظور از فراوانی تجمعی طبقه i ام یعنی مجموع فراوانی های مطلق از طبقه اول تا طبقه i ام که آن را با fci نشان میدهیم. ۴-فراوانی نسبی عبارت است از خارج قسمت فراوانی مطلق هر دسته یا طبقه بر حجم جامعه که آن را با fi نشان داده و از رابطه زیر محاسبه می گردد. ۵-درصد فراوانی نسبی برای مشخص کردن آن کافی است که فراوانی نسبی را در عدد ۱۰۰ ضرب کنیم. ۶-فراوانی نسبی تجمعی: عبارت است ازخارج قسمت فراوانی تجمعی هر دسته یا طبقه بر حجم جامعه. ۷-درصد فراوانی نسبی تجمعی: برای مشخص نمودن آن کافی است که فراوانی نسبی تجمعی را در عدد ۱۰۰ ضرب کنیم.
در این صفحه تعداد 632 مقاله تخصصی درباره فراوانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فراوانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فراوانی ; Logging; Coastal cutthroat trout; Oncorhynchus clarkii clarkii; Movement; Growth; Size; Stream habitat; Pit-tags; Coast Range; Paired-watershed; Abundance; Fish condition; Coho; Oncorhynchus kisutch; Water temperature; Nutrients; Shrub cover; Canopy cover