آشنایی با موضوع

ارزیابی اقتصادی(به انگلیسی: Economic evaluation)یعنی وقتی که کارآفرینان و مدیران ارشد سرمایه گذاری و مالی شرکت ها همیشه پیش‌روی خود فرصت‌ها و پروژه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود دارند. این پروژه‌ها از جهت سودآوری و هزینه‌های مختلف جانبی بایکدیگر تمایزاتی دارند که برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مختلف مطلوبیت و جذابیت‌های متفاوتی برای استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند. بعضی از آن ها نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های بیشتری در طول دوره سرمایه‌گذاری دارند و بعضی دیگر از جهت زمان، طولانی‌تر می باشند و یا دوره‌های بازگشت سرمایه در آنها کمتر از بقیه است. از این رو پروژه‌های مختلف می‌بایست بصورت منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی مالی و اقتصادی قرار گیرند و با توجه به شرایط سرمایه‌گذاران و تحلیل‌های هزینه‌فرصت آنها تصمیم به انتخاب بین پروژه‌ها بگیرند. به منظور بر آورد درآمدها و هزینه های طرح ها و پروژه ها جهت تحلیل سود آوری و نرخ بازگشت سرمایه طرح ها ضروری است مفاهیم و تکنیکهای مطالعات اقتصادی و مالی پروژه ها ( امکان سنجی طرح ها ) به کار گرفته شود. یکی از اصلی‌ترین نیازهای فرآیند تصمیم‌سازی برای تعریف یک پروژه یا عملیاتی‌سازی ایده‌های تجاری، ارزیابی و تحلیل توجیه‌پذیر بودن آن پروژه یا ایده است. افزایش پیچیدگی و همچنین پویایی شرایط حاکم بر فعالیت های اقتصادی و مالی و به تبع آن افزایش ریسک تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری و یا تأمین مالی پروژه های اقتصادی، نیازمند روش های تحلیلی پیشرفته تر است که بتواند اطلاعات بیشتری نسبت به روش های سنتی ارزیابی طرح های اقتصادی را ارائه دهد. این امر در طرح های با ریسک بیشتر از جمله سرمایه گذاری های خطرپذیر، بیش از پیش مشاهده می شود. بر این اساس در پاسخ به نیازهای جدید، تحلیل اختیار واقعی گسترش و کاربرد زیادی را پیدا کرده و رویکرد جدیدی را در ارتباط با تصمیم گیری های سرمایه گذاری و نیز ارزیا بی طرح اقتصادی ارائه می نماید. در مورد یک طرح؛ برخی از محاسبات طرح را اقتصادی جلوه می‎داد و بعضی دیگر کلاً آن را رد می‎کرد. این موضوع سبب شد تا دست‎اندکاران به فکر استاندارد نمودن تعاریف و محاسبات افتادند. اما مشکل اصلی یعنی پیچیدگی عملیات محاسباتی هنوز باقیمانده بود. برای حل این مشکل؛ دو راه حل وجود داشت: روش اول استفاده از یک شیوه یکسان برای همه طرح ها و روش دوم تدوین روش های متفاوت متناسب با ویژگی هر صنعت. چهار عامل مهم در ارزیابی اقتصادی مورد مطالعه قرارمیگیرد: 1. ‌مفاهیم اولیه ارزیابی سرمایه گذاری تاسیسات 2. ‌روش‌های ارزیابی اقتصادی 3. ‌عوامل موثر در نقدینگی 4. ‌آثار روش‌های مختلف تامین مالی روی انتخاب پروژه‌ها
در این صفحه تعداد 887 مقاله تخصصی درباره ارزیابی اقتصادی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده ارزیابی اقتصادی
مقالات ISI ارزیابی اقتصادی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اقتصادی; Becker; cost-effectiveness analysis; Duchenne; economic evaluation; immunohistochemistry; MLPA; muscular dystrophy; PCR; sequencing; Western blot;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اقتصادی; Particle therapy; Cost calculation; Economic evaluation; Cost-effectiveness; Business case; Budget impact analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اقتصادی; Ecosystem services; Rockfall; Alpine Space; Protection forests; Economic evaluation; Replacement cost; Avoided damages;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اقتصادی; Fairness; Social justice; Multicriteria decision analysis; Equity weighting; Economic evaluation; Priority setting; Healthcare policy; Systematic review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اقتصادی; AAD; absolute average deviation; GP; gross profit; AP; annual profit; GTL; gas to liquid; BEP; breakeven point; LPG; liquefied petroleum gas; BEPC; breakeven point capacity; NP; net profit; CCS; carbon capture and sequestration; PC; plant capacity; CI; ca