آشنایی با موضوع

رفتار(به انگلیسی: Behaviour) آنچه افراد انجام می دهند و یا بیان می نمایند رفتار نام دارد. رفتار اعمال فرد را در بر می گیرد و بر همین اساس یک ویژگی ایستای فرد نیست. اگر بگویید فردی خشمگین است،رفتار آن شخص را شناسایی نکرده اید،بلکه صرفا این رفتار را نامگذاری کرده اید. اگر بتوانید آنچه را که فرد هنگامی که خشمگین است،بیان می کند و یا انجام می دهد،شناسایی کنید،آنگاه رفتار را تعریف کرده اید. برای مثال،((جنیفر سر مادرش فریاد کشید،به طبقه ی بالا رفت و در اتاقش را محکم به هم کوبید. )) این مورد،توصیف رفتاری است که ممکن است خشم نامگذاری شود. بعبارت دیگر رفتار پاسخی است که ارگانیسم به انگیزه بیرونی می‌دهد. به بیان دیگر رفتار واکنشی است که در برابر یک عمل یا کنش بیرونی از موجود زنده سر می‌زند. این رفتار در انسان پیچیده‌تر از سایر موجودات است. دلیل این پیچیدگی فرایندهای ذهنی گسترده و تو درتوی انسان است که روی هم رفته موضوع دانش روانشناسی را تشکیل می‌دهد. رفتار عبارت است از جمیع فعالیتهایی که از موجود زنده سر می زند. ونه آنهایی که براو وارد می گردد. مانند، مطالعه کردن و کارکردن فرهنگ آکسفورد رفتاررا چنین تعریف کرده است: ، روشی که فرد عمل می کند، شیوه و سلوک برخورد واکنشی که تحت شرایط مختلف از خود نشان می دهد. بنابراین، رفتار را می توان فعالیت تلقی کرد. یعنی کلیه رفتارها، فعالیت محسوب می شود. به عبارت دیگر آنچه فرد فکر میکند و انجام می دهد، رفتار است. شخصیت وویژگیهای فردی افراد ازکل الگوهای رفتاری حاصل می شود. رفتار کوششی است برای رسیدن به هدفهایی که موجب از بین رفتن علل تنش ها می گردد. رفتار دراصل هدف گراست و به عبارت دیگر انگیزه رفتار معمولاً رسیدن به ک هدف می باشد. هدف نقطه ای است که تمام فعالیتها برای رسیدن به آن صورت می گیرد. انرژی روانی برای هر رفتاری نشأت گرفته از نیازی است که در شخصیت ما قراردارد . بنابراین رفتار انسان همیشه دارای علت و هدفی است. در هر رفتاری باید به دو عامل اساسی یعنی محرک و پاسخ و یا عمل و عکس العمل توجه کرد. محرک: عبارت است از عامل محیطی که روی موجود زنده اثر می گذارد. پاسخ: را می توان تغییراتی که محرک درموجود بوجود می آورد تعریف نمود. در علم روانشناسی رفتار کاربرد زیادی دارد و یکی از مهمترین شیوه‌های کشف بیماری‌های روانی کشف از طریق مشاهده بالینی و سنجش رفتار است که از طریق متدهای علمی پژوهشی انجام می‌گردد. همچنین برروی حالات گوناگون فرد هم نام‌هایی گذاشته شده که به رفتارهای مختلف خوانده می‌شوند. رفتار رااز دیدگاههای مختلف به انواع زیر تقسیم کرده اند: رفتار انعکاسی و غیر ارادی: این رفتار بدون اراده شخص صورت می گیرد،مانند باز و بسته شدن مردمک چشم (با بعضی از تمرینات تا حدودی می توان رفتارهای غیرارادی را نیز تحت کنترل در آورد ). رفتار غریزی: آن دسته از رفتارهای نا آموخته ای هستند که از یک رشته الگوهای رفتاری که از طریق وراثت از نسلس به نسل دیگر منتقل می گردد، پیروی می کنند، مانند شیر خوردن طفل، دانه خوردن پرندگان و رفتارهای غریزی دارای ویژگیهای زیر است: 1 – الگوهای رفتاری مخصوص یک گونه می باشند، مانند پرندگان، چرندگان. 2 – رفتار غریزی بطور ناگهانی ظاهر گردیده و بستگی به تمرین یایادگیری ندارند. رفتار اجتماعی: رفتار اجتماعی، زمانی صورت می گیرد که فرد تحت تأثیر اجتماع قرار گیرد و از آن تبعیت کند. واحد آمیزش اجتماعی، تبادل یا رفتار متقابل نام دارد. اگر دو یا چند نفر دریک برخورد اجتماعی با هم روبرو شوند. دیر یا زود یکی از آنها حرفی می زند یا به گونه ای کاری می کند که به نحوی با این محرک ارتباط دارد که به آن پاسخ می گویند. همرنگی با جماعت نیز نمونه ای از رفتاراجتماعی است. همرنگی را می توان دررفتار یا عقاید شخص،در نتیجه اعمال فشار واقعی یا خیالی از طرف فرد دیگریا گروهی از مردم تعریف کرد. دو دلیل عمده برای همرنگی شخص در اجتماع وجود دارد که عبارت اند از: 1 ) رفتار دیگران ممکن است اورا متقاعد سازد که قضاوت اولیه مثبت بوده است. 2 ) دلیل دیگر اینکه ممکن است شخص مایل باشد که از تنبیه دیگر افراد ( گروه ) احتراز جوید ( از قبیل ترد شدن و یا مورد ریشخند و تمسخر قرار گرفتن ) و یا از آن کسب پاداش کند. در بسیاری از مواقع ازآن جهت با دیگران همرنگی می کنیم که رفتار آنان تنها راهنمای ما برای عمل مناسب است. آزمایش نشان داده است که هر چه فرد بیشتر به تخصص و صداقت فرد دیگر اعتقاد داشته باشد و اورا باور کند، تمایل بیشتری برای دنباله روی از وی و همرنگی با رفتار او خواهد داشت. رفتار هیجانی: هیجان عبارت است از انگیزشی شدید که موجب پیدایش واکنشهای فیزیولوژیک در ارگانیزم می شود. مراحل پیدایش هیجان عبارت اند از: 1 ) برخورد با محرک 2 ) انتقال محرک از گیرنده حسی به تالاموس و کرتکس مغز.
در این صفحه تعداد 2491 مقاله تخصصی درباره رفتار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده رفتار
مقالات ISI رفتار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفتار; Obesidad; Autoeficacia; Autorregulación; Control interno-externo; Conducta; Índice de masa corporal; Obesity; Self efficacy; Self-control; Internal-external control; Behaviour; Body mass index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفتار; Obesity; Self efficacy; Self-control; Internal-external control; Behaviour; Body mass index; Obesidad; Autoeficacia; Autorregulación; Control interno-externo; Conducta; Índice de masa corporal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفتار; AIC; Akaike information criterion; AVE; Average Variance Extracted; C&D; construction and demolition waste; CAB; cognitive, affective and behavioural; CFI; comparative fit index; CR; Composite Reliability; MaxR(H); Max Reliability; PCB; perceived behaviou