آشنایی با موضوع

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQOL) سلامت جسمی و روانی فردی یا گروهی است که در طول زمان درک شده است. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQoL) یک مفهوم چند بعدی است که شامل حوزه های مرتبط با عملکرد فیزیکی، ذهنی، احساسی و اجتماعی است. این فراتر از اندازه گیری های مستقیم سلامت، امید به زندگی و علل مرگ مردم است و بر وضعیت سلامت تاثیر می گذارد تا کیفیت زندگی. یک مفهوم مرتبط با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، رفاه است، که جنبه های مثبت یک زندگی فردی مانند احساسات مثبت و رضایت از زندگی را ارزیابی می کند. پزشکان و مقامات بهداشت عمومی از کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و رفاه برای ارزیابی اثرات بیماری مزمن، درمان، و معلولیت های کوتاه مدت و بلندمدت استفاده می کنند. در حالیکه چندین معیار از کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و رفاه وجود دارد، توسعه روش شناختی در این زمینه هنوز ادامه دارد.
در این صفحه تعداد 1810 مقاله تخصصی درباره کیفیت زندگی مرتبط با سلامت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Depressive disorder, major; Treatment-resistant depression; Burden; Review; AD; Antidepressant; CBT; Cognitive behavioral therapy; CT; cognitive therapy; ECT; Electroconvulsive therapy; EQ-5D; EuroQol Five Dimension; HAM-D; Hamilton Depression Rating Scal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Acetabular fracture; Stoppa approach; Intra-pelvic approach; Hip survivorship; Total hip arthroplasty; Functional outcome; Health-related quality of life; Radiographic outcome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Cáncer de mama; Calidad de vida relacionada con la salud; Peso corporal; Breast cancer; Health-related quality of life; Body weight;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Health-related quality of life; (HRQOL); Body mass index; (BMI); Longitudinal study of Australian Children; (LSAC); Time-use diary; (TUD); Pediatric Quality of Life Scale; (PEDSQL); Socio-economic position; (SEP); Child; Adolescent; Social functioning; Qu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; FDA; Food and Drug Administration; GERD; gastroesophageal reflux disease; GI; gastrointestinal; HRQL; health-related quality of life; PRO; patient-reported outcome; PROMIS; Patient-Reported Outcomes Measurement Information System;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; 1RM; one repetition maximum; CI; confidence interval; CL; confidence limit; CV; coefficient of variation; DXA; dual X-ray absorptiometry; ES; effect size; HRQoL; health-related quality of life; ICC; intra-class correlation coefficient; MDC; minimal detect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; AEDs; antiepileptic drugs; HRQL; health-related quality of life; ICF; International Classification of Functioning Disability and Health; PRO; patient-reported outcomes; PROM; patient-reported outcome measure; QoL; quality of life; SEM; structural equation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Home Parenteral Nutrition; Intestinal Failure; Need fulfilment; Parenteral Nutrition Impact Questionnaire (PNIQ); Qualitative research; IF; Intestinal Failure; HPN; Home Parenteral Nutrition; HRQL; Health-Related Quality of Life; QoL; Quality of Life; PNI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; 1RM; one repetition maximum; BMI; body mass index; CL; confidence limit; ES; effect size; F0; force-intercept; F-V; force-velocity; FDEF; force-deficit group; HGS; habitual gait speed; HRQoL; health-related quality of life; HRQoLsco; health-related qualit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Calidad de vida relacionada con la salud; Cuestionario de salud SF-36; Trasplante de pulmón; Prueba de 6 minutos marcha; Health-related quality of life; SF-36 health index; Lung transplantation; 6-minute walk distance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; CF; cystic fibrosis; FEV1; predicted percentage of forced expiratory volume in 1 s; HRQoL; health-related quality of life; CFQ; Cystic Fibrosis Questionnaire; CIS; Checklist Individual Strength; HAES; Habitual Activity Estimation Scale; BMI; body mass in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; EORTC; European Organisation for the Research and Treatment of Cancer; HR; hazard ratio; HRQOL; health-related quality of life; (EC)(IC)UD; (extracorporeal) (intracorporeal)urinary diversion; LOS; length of stay; (N)MIBC; (non-) muscle-invasive bladder ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Sickle cell; Hydroxyurea; Adherence; Beliefs; Quality of life; AYA; adolescents and young adults; BMQ; Beliefs about Medicines Questionnaire; HRQOL; health-related quality of life; PROMIS®; patient reported outcomes measurement information system; SCD; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; HRQOL; health-related quality of life; LES; lower esophageal sphincter; POEM; per-oral endoscopic myotomy; QOL; quality of life; SF-36; short form 36;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; CC; Cancer centre; CTx; chemotherapy; HRQL; health-related quality of life; IO; integrative oncology; IQR; interquartile range; NPI; non-pharmacological interventions; UICC; TNM staging according to Union for International Cancer Control; VA; Viscum album
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Alcohol; Multidimensional Alcohol Craving Scale; Cravings; Short Form-36; Health-related quality of life; Alcohol; Escala Multidimensional de Craving de Alcohol; Craving; Short Form-36; Calidad de vida relacionada con la salud;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; PA; physical activity; RPA; resistance training with physical activity; RT; resistance training; IADL; instrumental activities of daily living; HRQOL; health-related quality of life; SF-8; medical outcomes survey short form-8 questionnaire; MVPA; moderate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; AED; antiepileptic drug; CBC; choice-based conjoint; DCE; discrete choice experiment; EQ-5D-5L; EuroQol 5 Dimensions 5 Levels questionnaire; HRQoL; health-related quality of life; IES; impact of epilepsy scale; Epilepsy; Shared decision-making; Treatment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; EHR; electronic health record; GI; gastrointestinal; HRQOL; health-related quality of life; IBS; irritable bowel syndrome; NIH; National Institutes of Health; PRO; patient-reported outcome; PROMIS; Patient Reported Outcomes Measurement Information System;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; CLDQ; Chronic Liver Disease Questionnaire; HRQOL; health-related quality of life; PRO; patient-reported outcomes; PROMIS; Patient-Reported Outcomes Measurement Information System;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; CLD; chronic liver disease; CLDQ; Chronic Liver Disease Questionnaire; CLDQ-HCV; hepatitis C virus-specific Chronic Liver Disease Questionnaire; CLDQ-NAFLD/NASH; nonalcoholic fatty liver disease/nonalcoholic steatohepatitis-specific Chronic Liver Dise
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; Inflammatory bowel disease; Iron deficiency; Anaemia; Health-related quality of life; Enfermedad inflamatoria intestinal; Déficit de hierro; Anemia; Calidad de vida relacionada con la salud;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; BMI; body mass index; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CRF; chronic respiratory failure; CRQ; Chronic Respiratory Disease Questionnaire; HRQL; health-related quality of life; LTOT; long-term oxygen therapy; MRF; Maugeri Respiratory Failure Que
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت; CRF; cardiorespiratory fitness; HRQL; health-related quality of life; IMD; indices of multiple deprivation; SRT; shuttle run test; Time-use epidemiology; Physical activity; Sedentary behaviour; Accelerometer; Schools; Children; Health; CoDA;