آشنایی با موضوع

رفتار (Behavior) یا سلوک یعنی کاری که یک موجود زنده می‌‌کند؛ یعنی کلیه اعمال موجود زنده از جمله پاسخ به محرک‌‌ها، چه حرکتی چه غده‌‌ای، از انواع رفتار به حساب می‌‌آید. رفتارمعمولاً پیچیده است و در موقعیت‌‌های واقعی به ندرت ساده است. حتی یک عمل به ظاهر ساده هم معمولاً از مجموعه‌‌ای ازرفتارهای کوچک تشکیل شده است. بررسی رفتارهای انسانی موضوع دانش روان شناسی است. رفتار پاسخی است که ارگانیسم به انگیزه بیرونی می‌دهد. به بیان دیگر رفتار واکنشی است که در برابر یک عمل یا کنش بیرونی از موجود زنده سر می‌زند. این رفتار در انسان پیچیده‌تر از سایر موجودات است. دلیل این پیچیدگی فرایندهای ذهنی گسترده و تو درتوی انسان است که روی هم رفته موضوع دانش روانشناسی را تشکیل می‌دهد. به هر نوع پاسخ ارگانیزم که در مقابل محرک های درونی و بیرونی ارائه می شود، رفتار می گوییم که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و به وسیلۀ ابزار قابل رؤیت است. در علم روانشناسی رفتار کاربرد زیادی دارد و یکی از مهمترین شیوه‌های کشف بیماری‌های روانی کشف از طریق مشاهده بالینی و سنجش رفتار است که از طریق متدهای علمی پژوهشی انجام می‌گردد. همچنین برروی حالات گوناگون فرد هم نام‌هایی گذاشته شده که به رفتارهای مختلف خوانده می‌شوند. رفتار، امری تصادفی نیست؛ بلکه معلول است و در جهتی میل می‌کند که فرد (بر اساس منافعش)، آن را باور دارد. بدیهی ست که افراد، با هم متفاوت اند. افرادی که در وضعیت یکسان، قرار گیرند؛ کار مشابهی، نخواهند کرد؛ ولی، ثبات رویه، منشأ رفتار همه افراد است. ثبات رویه در رفتار، اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا، بر اساس آن، می‌توان پیش بینی کرد. در بیشتر موارد که تابع نوعی نظم بوده و سازمان یافته هستند، رفتار دیگران، قابل پیش بینی ست (البته، این پیش بینی‌ها، صد در صد درست نخواهند بود). عموماً، رفتارها را می‌توان پیش بینی کرد و تحقیق سیستماتیک دربارهٔ رفتار، وسیله یا روشی، برای پیش بینی‌های دقیق و معقول است. رفتار انواع مختلفی را شامل می شود که برخی از آنها به شرح ذیل است: رفتار اجتماعی: یعنی هر رفتار که متضمن کنش متقابل دو یا چند انسان باشد. رفتار اجتماعی را می توان به دو گونۀ بسیار گسترده تقسیم کرد: رفتار جامعه پسند و رفتار جامعه ستیز. رفتار پرخاشگری: وقتی بروز می کند که یک موجود زنده، حمله جسمانی یا لفظی خصمانه به یک چیز یا موجود زنده دیگر کند. رفتار پرخاشگرانه چنان رایج است که به راحتی می توان نتیجه گرفت که تمایل رفتاری ذاتی به رفتار پرخاشگرانه وجود دارد و این هم یکی از سائقه های زیستی است. فروید اعتقاد دارد رفتار پرخاشگرانه مبنای ذاتی قوی دارد و فرض را بر غریزه مرگ می­ گذارد که میلی است بدوی برای نابود کردن دیگران و نیز نابودی خود. رفتار جمعی: رفتار جمعی نوعی رفتار نسبتاً بی ساختار، خودانگیخته، هیجانی و پیش بینی ناپذیر است. افراد هنگامی که در رفتار جمعی درگیر می شوند، به محرک خاصی که ممکن است شخص یا رویداد خاصی باشد، پاسخ می دهند. رفتار نشاندار: رفتارهای متمایز کننده ای است که توسط مجرم برای ارضای نیازهای روان شناختی و احساسی وی صورت می گیرد. علاوه بر این، چنین رفتارهایی برای کامل نمودن عنصر مادی جرم ضروری نمی باشد. بررسی آنها می تواند به تشخیص نیازهای روان شناختی یا احساسی مجرم کمک نماید. از سویی به هر گونه رفتاری که در بافت اجتماعی رخ می دهد و از دیدگاه روان­شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می­ گیرد، رفتار اجتماعی گفته می شود. همچنین به رفتار هایی که مخالف با قوانین جامعه است رفتار جنایی گفته می شود. رفتار جنایی خود نوعی رفتار اجتماعی است.
در این صفحه تعداد 5056 مقاله تخصصی درباره رفتار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده رفتار
مقالات ISI رفتار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفتار; Behavior; Consumer attitude; Labeling dates; Nutritional value; Waste management; Ca; Calcium; Carb; Carbohydrates; Chol; Cholesterol; P; Phosphorous; Fe; Iron; Zn; Zinc; I; Iodine; Th; Thiamin; Rib; Riboflavin; Vit; Vitamin; WRAP; Waste Resource Action P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفتار; Management control systems; Behavior; Hospital; Professional groups; Tenure; Sistemas de control de gestión; Comportamiento; Hospital; Grupos profesionales; Permanencia en el puesto;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفتار; attrition; weight; behavior; BMI; Body mass index; EHR; Electronic health record; PAT; Psychosocial Assessment Tool; WMC; Weight management clinic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفتار; ASD; Autism Spectrum Disorders; CDC; Center for Disease Control and Prevention; G1; Gestational Day 1; MTHFR; methylenetetrahydrofolate reductase; P1; post-natal day 1; SAH; S-adenosylhomocysteine; SAM; S-adenosylmethionine; SEM; standard error of the mea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفتار; TMJ; temporomandibular joint; TMD; temporomandibular disorder; IACUC; The Institutional Animal Care and Use Committee; Capsaicin; Pain; Orofacial; Behavior; Operant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفتار; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; PD; Parkinson's disease; CPA; costophrenic angle; Respiration; Diaphragm; Radiography; Disease models; Behavior; Animal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفتار; Behavior; Drug overdose; Mortality; Personality; Poisoning; Rehabilitation; Spinal cord injuries; CDC; Centers for Disease Control; HR; hazard ratio; ICD; International Classification of Diseases; NDI; National Death Index; SCI; spinal cord injury; ZKPQ;