آشنایی با موضوع

تحلیل واریانس (Analysis of variance) که به طور اختصار ANOVA نامیده میشود یکی از تحلیل‌های پرکاربرد است که در تمامی علوم کاربرد دارد. به زبان ساده می‌توان چنین گفت که اگر شما دو یا بیش از دو گروه داشته باشید و بخواهید نمره یک متغیر را در این گروه‌ها مقایسه کنید باید از این آزمون استفاده کنید. به عبارت دیگر رابطه بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل را مورد بررسی قرار می دهد. متغیرهای مستقل کیفی هستند و متغیرهای وابسته کمی هستند. در تجزیه و تحلیل مقایسات بین آزمایشگاهی و مطالعات درون آزمایشگاهی هنگامی‌ که می‌خواهیم نتایج بیش از سه گروه مختلف (سه آزمایشگاه متفاوت و یا سه تکنسین متفاوت در یک آزمایشگاه) را به یکدیگر مقایسه کنیم، از روش آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده می‌شود. روش ANOVA از F-test برای آزمون آماری برابری میانگین‌ها استفاده می‌کند. تحلیل واریانس از تکنیک های آماری موثر و پرکاربرد در تحقیقات اقتصادی، اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت و حتی کشاورزی، بیولوژی و غیره است. تحلیل واریانس روشی است که بر اساس آن کل تغییرات یا پراکندگی موجود در مجموعه ای از داده ها به مولفه های گوناگون تقسیم می شوند. برای هر یک از این مولفه ها منبعی از پراکندگی وجود دارد. در این روش واریانس کل یا تغییرات کل به دو منبع یا دو مولفه واریانس بین گروه ها که نشان دهنده تفاوت های بین گروه ها است و منبع یا مولفه واریانس درون گروه ها که واریانس خطا نیز نامیده می شود و فرض می شود که ناشی از عوامل شانس یا تصادفی است، تقسیم می شود. به عنوان مثال اگر تاثیر سه روش تدریس A، B و C بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی مورد بررسی قرار گیرد، پس از اجرای این سه روش تدریس متفاوت، در سه نمونه از دانش آموزان سه میانگین پیشرفت تحصیلی در سه نمونه ( برای مثال سه میانگین ۱۷، ۱۶ و ۱۶/۵ ) به دست می آید. حال سوال پژوهشگر آن است که تفاوت بین این سه میانگین چگونه تفاوتی است؟ آیا ناشی از پراکندگی و تغییر بین خود افراد در درون گروه هاست و یا نه این تفاوت به عوامل فردی، خطا و شانس مربوط نمی شود بلکه مربوط به تفاوت بین گروه ها است که می تواند بیانگر تاثیر نوع روش های تدریس متفاوت در این سه گروه باشد.
در این صفحه تعداد 2909 مقاله تخصصی درباره تحلیل واریانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تحلیل واریانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Permanent threshold shift; Temporary threshold shift; Cochlear sympathetic innervation; Noise; Stress; ABR, auditory brain stem response; ANOVA, analysis of variance; PTS, permanent threshold shift; SNS, sympathetic nervous system; SPL, sound pressure lev
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum); Common buckwheat (Fagopyrum esculentum); Rutin; Quercetina∗, range of colour between red and green; ANOVA, analysis of variance; b*, range of colour between yellow and blue; CB, common buckwheat; DM, dry mass; DPPH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; DDGS, distillers dried grains with solubles; eDDGS, enhanced distillers dried grains with solubles; E-Mill, enzymatic dry grind process; GWS, ground whole stillage; LSD, Fisher’s least significant difference; NDF, neutral dete
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, Analysis of variance; ASTM, American Society for Testing and Materials; CRM, certified reference material; FLX, Fluxana; LIBS, laser-induced breakdown spectroscopy; MIC, microwave-induced combustion; NIST, National Institute of Standards and Techno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ADM, abductor digiti minimi; ANOVA, analysis of variance; EMG, electromyography; FDI, first dorsal interosseous; GABA, γ-amino butyric acid; MVC, maximum voluntary contraction; MEP, smotor evoked potentials; ME, motor execution; MI, motor imagery; SI, sur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 5-APB, 5-(2-aminopropyl)benzofuran; 5-HT, serotonin; ANOVA, analysis of variance; CPP, conditioned place preference; DA, dopamine; ECD, electrochemical detector; GABA, gamma aminobutyric acid; HPLC, high-performance liquid chromatography; HRP, horseradish
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; Chl a, Chlorophyll α; MRT, Duncan's new multiple range test; U, fluorescence intensity unitsAnabaena sp. PCC 7120; Chemical inhibition test; Filamentous cyanobacteria; Sodium bicarbonate; SYTO® 9; Volatile chemicals
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AFC, antral follicle count; AMH, anti-Müllerian hormone; ANOVA, analysis of variance; CR, caloric restriction; CTX, cyclophosphamide; FOXOs, Forkhead box class O transcription factors; FSH, follicle-stimulating hormone; GDH, glutamate dehydrogenase; H&E,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ACL, anterior cruciate ligament; ANOVA, analysis of variance; GRF, ground reaction force; MRI, magnetic resonance imaging; MTP, metatarsophalangeal; PFI, patellofemoral instability; PFJ, patellofemoral joint; PFPS, patellofemoral pain syndrome; TSM, total
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Albumin; Change; Metabolic syndromeALT, alanine aminotransferase; ANOVA, analysis of variance; BMI, body-mass index; CI, confidence interval; CVD, cardiovascular diseases; DBP, diastolic blood pressure; DCCT, Diabetes Control and Complication Trial; eGFR,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Ferulic acid; Metabolic syndrome; Aorta; Aldose reductase; ZopolrestatAGEs, advanced glycation end product; ANOVA, analysis of variance; CMC, carboxymethyl cellulose; NADPH, reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; NO, nitric oxide; PE, phenyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 6-OHDA, 6-hydroxydopamine; ACh, acetylcholine; AChE, acetylcholinesterase; AD, Alzheimer’s disease; ANOVA, analysis of Variance; Aβ, amyloid-beta; BSA, bovine serum albumin; Caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid; DMSO, dimethylsulfoxide; DNPH, 2,4-dini
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; D. magna, Daphnia magna; EC50, half maximal effective concentration; LC50, lethal concentration 50%; MN, micronucleus; ROS, reactive oxygen speciesZooplankton; Daphnia magna; Micronucleus assay; Metals; Deltamethrin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 5-HIAA, 5-hydroxy-indoleacetic acid; 5-HT, serotonin (5-hydroxytryptamine); ANOVA, analysis of variance; ADRs, adverse drug reactions; DRN, dorsal raphe nucleus; EAA, excitatory amino acid neurotransmitters; FST, forced swim test; HIPP, hippocampus; HNK,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; CCI, controlled cortical impact; CMRGlc, cerebral metabolic rates of glucose; DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindol dihydrochloride; EP, ethyl pyruvate; FJB, Fluoro-Jade B; SAL, saline (8%); SP, sodium pyruvate; SEM, standard err
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ACT, active training; ANOVA, analysis of variance; BOLD, blood oxygenation level dependent; OBS, action observation; PROP, proprioceptive training; TDEL, time delayobservational learning; passive training; visuomotor adaptation; use dependency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Bread; Polyphenols; Green tea; Baobab fruit; Glycemic response; Insulin responseAUC, area under the curve; ANOVA, analysis of variance; BAO, baobab fruit extract; CON, control; GI, glycemic index; GR, glycemic response; GTE, green tea extract; GSE, grape
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 5-HT2AR, serotonin 5-HT2A receptor; 5-HT2CR, serotonin 5-HT2C receptor; 5-HTT, serotonin 5-HT transporter; ANOVA, analysis of variance; APDs, antipsychotic drugs; Cg, cingulate cortex; CPu, caudate putamen; D1R, dopamine D1 receptor; D2R, dopamine D2 rece
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; ADHD, attention deficit/hyperactivity disorder; BDI, Beck Depression Inventory; BOLD, blood oxygen level-dependent; BA, Brodman area; FWE, family-wise error; fMRI, functional magnetic resonance imaging; IAPS, International Aff
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Allele-specific PCR; SYBR Green-based PCR; Allele-specific copy numberPCR, polymerase chain reaction; ddPCR, droplet digital PCR; ANOVA, analysis of variance; Tm, melting temperature
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; BARDA, Biomedical Advanced Research and Development Authority; CWNA, chemical warfare nerve agent(s); CI, confidence interval; GF, cyclosarin; ECBC, Edgewood Chemical Biological Center; LD50, median lethal dose; PND, postnatal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; DTNB, 5,5-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid); ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FST, forced swimming test; HC, hippocampus; IL-1β, interleukin 1β; IL-6, interleukin-6; IMI, imipram
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Gluten-free bread; High pressure processing; Bread staling; Texturea*, redness; −a, greenness; AI, dough area increase; ANOVA, analysis of variance; b*, yellowness; −b*, blueness; BU, Brabender® unit; CS, corn starch; CSt, CS treated at 600 MPa for 5 min 
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, Analysis of variance; ANPP, aboveground net primary productivity; BNPP, belowground net primary productivity; Clitterfall, carbon in litterfall; Croot, carbon in root standing biomass; Crd-gross, gross carbon input from roots to the soil; Crd-net,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, Analysis of variance; BD, breakdown; BU, Brabender Unit; CS, corn starch; DSC, differential scanning calorimetry; ESEM, environmental scanning electron microscopy; FV, final viscosity; GF, gluten-free; HP, high pressure; LASRC, lactic acid SRC; LSD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; i.p., intra-peritoneal; intra-BLA, intra-basolateral amygdala; MAO-A, monoamine oxidase Aharmaline; dopamine; step-down; BLA; memory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; GTN, glycerol trinitratevascular pain; nitroglycerin; endothelium; mast cells; migraine; P2X3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AIL, acid insoluble lignin; ANOVA, analysis of variance; ASL, acid soluble lignin; OA, orthogonal array; SCB, sugarcane bagasseOzonolysis pretreatment; Sugarcane bagasse; Experimental design; Enzymatic hydrolysis; Ethanol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 5CSRT, 5 Choice Serial Reaction Time Task; 5-HT, 5-hydroxytryptamine; AMPA, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; Amph, amphetamine; ANOVA, analysis of variance; BD, bipolar disorder; CBZ, carbamazepine; D, dopamine receptor; DA, dopamine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; CTB, cholera toxin B subunit; DR, dorsal raphe; ERα/ERβ, estrogen receptor-α/β; LPO, lateral preoptic area; MPA, medial preoptic area; OVX, ovariectomized rats; OVX + E, ovariectomized rats receiving estradiol valerate; OVX + 
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, Analysis of variance; AOPs, Advance oxidation processes; AORPs, Advanced oxidation reduction processes; DTZ, Sodium Diatrizoate; ECs, Emerging contaminants; HPLC, High performance liquid chromatography; MWTP, Municipal wastewater treatment plant; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; BEBM, bronchial epithelial cell basal medium; BEGM, bronchial epithelial cell growth medium; DMEM, Dulbecco’s modified Eagle’s medium; DPI, diphenyleneiodonium; DUOX, dual oxidase; FBS, fetal bovine serum; H2DCF-DA, 2′, 7′-Dic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; α-LNA, alpha-linolenic acid; ANOVA, analysis of variance; AA, arachidonic acid; cPLA2, Ca2+-dependent cytosolic phospholipase A2; iPLA2, Ca2+-independent phospholipase A2; CE, cholesteryl ester; ChoGpl, choline glycerophospholipid; COX, cyclooxygenase; DH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ∆, Change; ANOVA, Analysis of variance; BP, Blood pressure; CO, Carbon monoxide; CON, Control; C-RP, C-reactive protein; Crt, Cortisol; FEV1, Forced expiratory volume at 1 s; FSI, Fire service instructors; FVC, Forced vital capacity; Hb, Haemoglobin; Hct,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Metaphor; Motor cortex; Parkinson disease; Prefrontal cortex; Rehabilitation; Transcranial magnetic stimulationAMT, active motor threshold; ANOVA, analysis of variance; DLPFC, dorsolateral prefrontal cortex; FDI, first dorsal interosseous; GABAA, gamma-am
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ACSF, artificial cerebrospinal fluid; ANOVA, analysis of variance; EGTA, ethylene glycol tetraacetic acid; HEPES, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; KATP, ATP-sensitive potassium channel; LH/PFA, lateral hypothalamus and perifornical area
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; AOPP, advanced oxidation of protein product; CAT, catalase; CB, cerebellum; EDTA, Ethylenediaminetetraacetic acid; GD, gestational day; GSH, glutathione; HC, hippocampus; HT, hypothalamus; IL, interleukin; LPS, lipopolysacchar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, Analysis of variance; DEXA, Dual-energy X-ray absorptiometry; FSR, Fractional synthesis rate; LBM, Lean body mass; MPB, Muscle protein breakdown; MPS, Muscle protein synthesis; RM, Repetition maximum; RMR, Resting metabolic rate; SE, Standard error
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Glycemic control; Hepatic steatosis; Ketogenic diet; Type 2 diabetes; Lipid accumulationALT, alanine aminotransferase; ANOVA, analysis of variance; AST, aspartate aminotransferase; FGF21, fibroblast growth factor 21; HbA1c, glycosylated hemoglobin; HDL, h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; DMEM, Dulbecco's modified Eagle medium; E, dynamic Young's modulus; EDX, energy dispersive X-ray spectroscopy; FBS, fetal bovine serum; FTIR, Fourier transform infrared spectroscopy; ISO, International Organization for Standar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Dispersive liquid–liquid microextraction; Effervescent; Fungicides; High performance liquid chromatography; Ionic liquid; MagneticAALLME, air-assisted liquid–liquid microextraction; ANOVA, analysis of variance; CCD, central composite design; DLLME, liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AAALAC, Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International; ANOVA, analysis of variance; CFA, Complete Freund’s adjuvant; CHO DG44, Chinese hamster ovary- DG44 cells; COX, cyclooxygenase; IASP, International Association f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AM, morning; ANOVA, analysis of variance; cm, centimeter; CNS-, central nervous system; COFEPRIS, Federal Commission for Protection against Health Risks; D, dopamine; D1, D1-like receptor; D2-, D2-like receptor; e.g., for example; g, grams; i.p., intraper
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; cc, corpus callosum; Cg1, cingulate cortex; fmi, forceps minor; gcc, genu of the corpus callosumpath integration; spatial orientation; dead reckoning; translational neuroscience; medial frontal; Rattus norvegicus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; DBS, deep brain stimulation; PD, Parkinson’s disease; STN, subthalamic nucleus; UPDRS, unified Parkinson’s disease rating scalebimanual; rapid alternating movement; diadochokinesia; Parkinson; STN; DBS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; CAT, catalase; CFA, Complete Freund’s Adjuvant; DNPH, dinitrophenylhydrazine; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; IL-1β, interleukin-1 beta; LEDT, light-emitting diode therapy; NADPH oxidase, nicotinamide adenine dinucleoti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; CORT, corticosterone; CP, cloacal protuberance; GLU, glucose; HPA, hypothalamic-pituitary-adrenal axis; IQ, interquartile interval; KW test, Kruskal-Wallis test; MST, mountain standard time; MW test, Mann-Whitney U-test; P, pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AJs, adherens junctions; ANOVA, analysis of variance; BBB, blood-brain barrier; CTEE, control exposed to environmental enrichment; CTSE, control maintained in standard environment; EE, environmental enrichment; GFAP, glial fibrillary acidic protein; GLUT1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AMPA, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ANOVA, analysis of variance; CCA, common carotid artery; GFAP, glial fibrillary acidic protein; HBC, 2-hydroxypropyl-b-cyclodextrin; LSD, least significant difference; MCA, middle cerebral artery