آشنایی با موضوع

تحلیل مولفه‌های اصلی (Principal Component Analysis - PCA)، روشی آماری است که غالبا برای بررسی گروهی از متغیرهای همبسته بکار می رود. مهم ترین کاربردهای این روش را می توان در تجزیه و تحلیل نماگرهای چندگانه، اندازه گیری و شناخت ساختارهای پیچیده، شاخص سازی و کاهش ابعاد داده ها جستجو نمود. ادامه مطلب را ببینید. . . این روش خصوصا در شرایطی که ابعاد داده ها و ترکیب ساختار آنها کاملا مشخص نیست مفید می باشد. سالهاست که این روش در علوم مختلف خصوصا در حوزه آنالیز داده های ژنومی استفاده های زیادی می شود. یکی از کاربردهای عمده این روش در مبحث ژنومی یافتن ساختار ارتباطی بین متغیرها است که در حقیقت همان کلاستربندی متغیرها می باشد. جهت بررسی ساختار جمعیت های مورد مطالعه آنالیزPCA بر اساس همه اطلاعات نشانگرهای در دسترس مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع روشی از آنالیزهای چند متغیره آماری است که تعداد کمتری از عوامل را بنام مولفه های اصلی از میان عوامل اولیه گزینش می کند، به طوریکه تعدادی از اطلاعات کم اهمیت حذف می شوند. اولین مولفه اساسی استخراج شده، بیشترین مقدار پراکندگی داده ها را در کل مجموعه داده ها در نظر می گیرد. این امر بدان معنی است که اولین مولفه حداقل با تعدادی از متغیرها همبسته است. دومین مولفه استخراج شده دو ویژگی مهم دارد، اول اینکه این مولفه بیشترین مجموعه داده ها که توسط مولفه اول محاسبه نشده است را در نظر می گیرد و دوم اینکه با مولفه اول همبستگی ندارد. به عبارتی،بدون در نظر گرفتن مولفه ی قبلی، با گذر از مولفه ی ابتدایی به سمت مولفه های انتهایی هر مولفه واریانس کمتری را تشریح می کند. یعنی همیشه مولفه ی اصلی اول بیشترین مقدار واریانس و مولفه های اخر کمترین واریانس را شرح می دهند که در این صورت با حذف مولفه های اخر اطلاعات زیادی از دست نخواهد رفت. تحلیل مولفه های اصلی یکی از روش های کلاسیک چند متغیره و شاید قدیمی ترین و معروف ترین آنها باشد. این روش ابتدا بوسیله Pearson (1901) به عنوان وسیله‌ای برای برازاندن صفحات از طریق حداقل مربعات متعامد معرفی شد و مستقلاً به وسیله Hotelling (1933) به منظور تجزیه و تحلیل ساختارهای ماتریس های واریانس – کواریانس و ضریب همبستگی توسعه داده شد. مثل بسیاری از روش های چند متغیره تا قبل از اختراع رایانه ها به دلیل پیچیدگی در محاسبات به طور گسترده ای مورد استفاده واقع نشد. بعد از آن از دیدگاه تئوری و کاربرد به طور وسیعی توسعه پیدا کرده و بکار برده شد. استفاده از تحلیل مولفه‌های اصلی منوط به فرض هایی است که در نظر گرفته می‌شود. از جمله: فرض خطی بودن، فرض بر این که میانگین و کواریانس از نظر احتمالاتی قابل اتکا هستند و فرض بر این که واریانس شاخصه اصلی داده است.
در این صفحه تعداد 5118 مقاله تخصصی درباره تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Sport evaluation; Talent identification; Z-CELAFISCS methodology; Principal component analysis; Factor analysis; Copula theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Insulator's contamination; Power distribution faults; Packet Wavelet Transform; Principal component analysis;
مقالات ISI تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; ACD; allergic contact dermatitis; CHS; contact hypersensitivity; CXCL1; chemokine (C-X-C motif) ligand 1; DTH; delayed-type hypersensitivity; DNFB; 2,4-dinitrofluorobenzene; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; IL-1β; interleukin-1β; SI; soy soflav
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; EU; European Union; PDO; protected designations of origin; PGI; protected geographical indication; TSG; traditional speciality guaranteed; TB; traditional balsamic vinegar of Modena; TBVRE; traditional balsamic vinegar of Reggio-Emilia; GC-O; gas chromato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Yellow River Delta; Minimum data set; Principal component analysis; Soil quality assessment; Fuzzy logic model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; D.F.; average detection frequency; D.O.; dissolved oxygen; Dow; octanol-water distribution coefficient; ESI; electrospray ionization; Kow; octanol-water partition coefficient; LOD; limits of detection; LOQ; limits of quantifications; NI; negative electros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; COD; chemical oxygen demand; EC; Eucalyptus camaldulensis; EO; Eucalyptus occidentalis; GAE; gallic acid equivalents; HRMS; high resolution mass spectrometry; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; LMA; leaf mass per area; MS2; tandem mass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Starch; Extra-long chain of amylopectin; Molecular composition; Crystalline structure; Functional properties; Relationship analysis; AAC; apparent amylose content; AAG; Aspergillus niger amyloglucosidase; AC; amylose content; APS; amylopectin short branch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Ungulates; Browsing; Diversity; Structure; Functioning; Forest; Temperate; Succession; PCA; Principal Component Analysis; GLMM; Generalized Linear Mixed Models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Degraded sensor isolation; Sensor performance degradation; Structural damage detection; Generalized likelihood ratio test; Principal component analysis; Statistical process control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; ADL; Activities of daily living; CTT; Classical test theory; DIF; Differential item functioning; ICC; Item characteristic curve; ICF; International Classification of Functioning, disability and health; IRT; Item response theory; MDS-UPDRS; Movement Disord
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; CCP; Conventional Classification Procedure; CSR; Closed Set Recognition; CWT; Continuous Wavelet Transform; DR; Decision Rule; EM; Expectation Maximisation; GMM; Gaussian Mixture Model; GNB; Gaussian Naive Bayes; LDA; Linear Discriminant Analysis; LR; Log
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; LCM; lubricant condition monitoring; CBM; condition based maintenance; RUL; remaining useful life; CdM; condition monitoring; AI; artificial intelligence; ISO; international standards organization; API; American Petroleum Institute; OEM; Original Equipmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; MS/MS; tandem mass spectrometry; UPLC; ultra-high-performance liquid chromatography; MRM; multiple reaction monitoring; ESCC; esophageal squamous cell carcinoma; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Anaerobic digestion; Systematic parameter; Correlations; Synergistic pathway; Corn straw; VS; volatile solid; TS; total solid; pH0; initial pH; I/S; inoculum to substrate ratio; VFA; volatile fatty acid; TAN; total ammonia nitrogen; Alka.; total alkalinit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; GC-MS; gas chromatography and mass spectrometry; RM; red maturity; HS-SPME; headspace solid phase micro-extraction; PDMS/DVB; polydimethylsiloxane-divinylbenzene; PCA; principal component analysis; GM; green maturity; FAA; free amino acid; YM; yellow ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; On-line sequential extreme learning machine; Recurrent back propagation neural network; Krill Herd; Bacteria foraging optimization; Particle swarm optimization; Principal component analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; PTSD; Metabolomics; Glycomics; Clinical data; Animal models; Theranostic biomarkers; Patients; ACTH; adenocorticotropic hormone; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BDNF; brain derived neurotropic factor; CE; capillary electrophoresis; CE-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; ANOVA; analysis of variance; CAR/PDMS; carboxen/polydimethylsiloxane; DVB/CAR/PDMS; divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; HS-SPME; headspace solid-phase micro-extraction; PA; polyacrylate; PCA; prin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; APA; American Psychiatric Association; CASH; Comprehensive Assessment of Symptoms and History schedule; PCA; Principal Component Analysis; Catatonia; Schizophrenia; Psychosis; Mood disorders; Familiality; Heritability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Biosolids; Experimental design; Hydrothermal treatment; Multiple linear regression; Principal component analysis; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Annual product review; Multivariate statistical process control; Principal component analysis; Reconstruction-based contributions; Hydrochlorothiazide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Agile manufacturing; agility enabler; hypothesis ANOVA testing; principal component analysis; linear regression model; Analytical hierarchy process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Geriatric Depression Scale; Depression; Measurement invariance; Gender differences; Chinese elders; GDS; the Geriatric Depression Scale; EFA; exploratory factor analysis; CFA; confirmatory factor analysis; SD; standard deviation; SPSS; Statistical Product
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Intrahepatic cholestasis of pregnancy; Serum bile acid; Pseudo-targeted method; Metabolomics; UPLC-triple TOF-MS/MS; Diagnostic and therapeutic profiles; ICP; Intrahepatic cholestasis of pregnancy; TBA; total bile acids; UDCA; ursodeoxycholic acid; LCA; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Children; Dietary patterns; Obesity; Cardiometabolic health; Cohort; Epidemiology; BF%; body fat percentage; BMI; body mass index; BP; blood pressure; DBP; diastolic blood pressure; DXA; dual-energy X-ray absorptiometry; E%; energy percentage; FFQ; food f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; IIF-ACM; idiopathic isolated fibrotic atrial cardiomyopathy; AF; atrial fibrillation; AT; atrial tachycardia; TEM; transmission electron microscopy; iTRAQ; isobaric tags for relative and absolute quantitation; SCX; strong cation exchange; NSR; normal sinu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; Surface-enhanced Raman scattering; Nanoparticles; Electrokinetics; Chemometrics; Principal component analysis; Support vector machines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; CPE; carbon paste electrode; PCA; Principal Component Analysis; PLS-1; Partial Least Squares; TPI; Total Polyphenol Index; S-CPE; Skin-CPE; PC; Principal Component; PLS-DA; Partial Least Squares Discriminant Analysis; Phenolic maturity; Grape; Voltammetri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مولفه‌های اصلی یا PCA; BIRADS; Breast Imaging Reporting and Data Systems; CAD; computer aided diagnosis; CC; craniocaudal; CEDM; contrast-enhanced digital mammography; CESM; contrast-enhanced spectral mammography; DICOM; Digital Imaging and Communications in Medicine; DOST; dis