آشنایی با موضوع

انحراف معیار (standard deviation) (که با نماد σ نشان داده می‌شود) یکی از شاخص‌های پراکندگی است که نشان می‌دهد به طور میانگین داده‌ها چه مقدار از مقدار متوسط فاصله دارند. اگر انحراف معیار مجموعه‌ای از داده‌ها نزدیک به صفر باشد، نشانه آن است که داده‌ها نزدیک به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند؛ در حالی که انحراف معیار بزرگ بیانگر پراکندگی قابل توجه داده‌ها می‌باشد. انحراف معیار برابر با ریشه دوم واریانس است. خوبی آن نسبت به واریانس، این است که هم بعد با داده‌ها می‌باشد. انحراف معیار برای تعیین ضریب اطمینان در تحلیل‌های آماری نیز به کار می‌رود. در مطالعات علمی، معمولاً داده‌های با انحراف معیار بیشتر از دو به عنوان داده‌های پرت در نظر گرفته و از تحلیل، خارج می‌شوند. به نظر می‌رسد که نخستین بار، کارل پیرسون در نوشته‌های خود در سال ۱۸۹۴ از واژه انحراف معیار استفاده کرده‌است. این واژه جایگزینی برای واژه‌هایی شده‌است که پیش از آن مورد استفاده قرار می‌گرفتند. انحراف معیار برای یک مجموعه متناهی، برابر است با جذر مجموع میانگین مربعات اختلاف داده‌ها با میانگین آن‌ها. مقدار انحراف معیار به دست آمده در صورتی درست است که از همه جمعیت موجود استفاده شود. اگر نمونه‌های تصادفی از داده‌ها انتخاب شده و انحراف معیار برای آن نمونه‌ها به دست آید، باید یک واحد از مقدار مخرج در گام پیش از نهایی کم شود. این تغییر را اصلاح بسل می‌نامند. معمولاً با افزایش تعداد داده‌ها توزیع آن‌ها به منحنی توزیع نرمال میل پیدا می‌کند. در توزیع نرمال، ۶۸٫۲٪ داده‌ها در فاصله کمتر از یک انحراف معیار نسبت به میانگین قرار دارند. این مقدار برای فاصله‌های دو و سه انحراف معیار، به ترتیب ۹۵٫۴٪ و ۹۹٫۷٪ است. به بیان دیگر، احتمال آن که اختلاف یک داده با میانگین، بیش از سه انحراف معیار باشد، تنها ۰٫۳٪ (تقریباً معادل ۱ در ۳۰۰) است. اگر نتوان از همه جامعه آماری، برای محاسبه انحراف معیار استفاده کرد، بخشی از آن به عنوان نمونه تصادفی انتخاب می‌شود و انحراف معیار برای آن به دست می‌آید. این مقدار را به عنوان برآوردگر می شناسند و با پارامتر s نشان داده می‌شود.
در این صفحه تعداد 3235 مقاله تخصصی درباره انحراف معیار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده انحراف معیار
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; AEDs; antiepileptic drugs; MLU-w; mean length of utterance in words; PB; phenobarbital; REVT; Receptive & Expressive vocabulary test; SD; standard deviation; TOPS; Test of Language Problem Solving Abilities; U-TAP; Urimal test of articulation and phonolog
مقالات ISI انحراف معیار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; LC/MS; liquid chromatography/mass spectrometry; FDR; false discovery rate; LC/QqQMS; liquid chromatography/triple quadrupole mass spectrometry; LC/QTOFMS; liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry; SD; standard deviation; LPC; lyso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; PM; particulate matter; PM2.5; particulate matter with an aerodynamic diameter < 2.5 μm; HMCHH; Beijing Haidian Maternal and Child Health Hospital; SD; standard deviation; PKUERS; Peking University Urban Atmosphere Environment Monitoring Station; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; SSI; stochastic site indicators; PI; pollution index; IPI; integrated pollution index; OK; ordinary Kriging; SRF; spatial random filed; RAEP; relative area of excess pollution; MEP; mean excess pollution; MEDP; mean excess differential pollution; CMEP; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; BMD; bone mineral density; BV/TV; bone volume fraction; BS; bone surface; BFR/BS; bone formation rate/bone surface; CFU-F; CFU-fibroblast; CFU-Ob; CFU-osteoblast; Car2; carbonic anhydrase II; CTSK; cathepsin K; DFO; deferoxamine mesylate; FPN1; ferroporti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; SLN; solid lipid nanoparticles; SCF; Supercritical Fluids; SC-CO2; SuperCritical Carbon Dioxide; DLS; Dynamic Light Scattering; PSD; particle size distribution; EE; encapsulation efficiency; MD; mean diameter; SD; Standard Deviation; VLE; vapor liquid equ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; a*; green/red colour component; AC; anthocyanins content; Aw; water activity; b*; blue/yellow colour component; BI; browning index; C*ab; chroma; CD; colour density; Cy; cyanidin; DF; dilution factor; DI; degradation index; hab; hue angle; L*; lightness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; TBW; total body weight; BSA; body surface area; CAD; coronary artery disease; CCTA; coronary computed tomography angiography; CT; computed tomography; CNR; contrast-to-noise ratio; CO; cardiac output; CI; confidence interval; ICC; intra-class correlation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Anticancer activity; Cytotoxicity; Fluorescent cyanine; Pentamethinium salt; Recognition; Sulfated polysaccharides; A549; cells of lung adenocarcinoma; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; BJ; human fibroblasts (non-malignant cell line); BrdU; 5-bro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; BMI; Body mass index; BP; Limb  matched painful limb in a participant with bilateral knee pain; CI; Confidence interval; EMF; Extension maximum force (N); FMF; Flexion maximum force (N); KLG; Kellgren-Lawrence grade; NRS; Numerating rating scale; OA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Metal-organic framework; Ethylene; Alginate; Sodium citrate; Controlled release; Al-MOF; aluminum MOF; ANOVA; analysis of variance; CuTPA; copper terephthalate MOF; HF; hydrofluoric acid; ICDD; inductively coupled plasma optical emission; ICP-OES; Interna
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; ANOVA; analysis of variance; CAR/PDMS; carboxen/polydimethylsiloxane; DVB/CAR/PDMS; divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; HS-SPME; headspace solid-phase micro-extraction; PA; polyacrylate; PCA; prin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; BMI; body mass index; gLMS; generalized labeled magnitude scale; HCA; hierarchical cluster analysis; s.d.; standard deviation; SD; sweet dislike; SL; sweet liker; STT; sweet taste test; VAS; visual analog scale; Flavor perception; Gustation; Hedonics; Sug
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; ALM; appendicular lean mass; BLSA; the Baltimore Longitudinal Study of Aging; DXA; dual-energy X-ray absorptiometry; RM; repetition maximum; RVD; rate of velocity development; SD; standard deviation; Aging; Acceleration; Muscle strength; Isokinetic dynamo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; DRE; Drug-resistant epilepsy; ILAE; International League Against Epilepsy; IQ; Intelligence quotient; QOL; Quality of life; SD; Standard deviation; WHO; World Health Organisation; Epilepsy; Neurological rehabilitation; Social stigma; Surgery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; dB; decibels; SD; standard deviation; CI; confidence interval; No.; number; RT; TRrelative rate of relapse; Autoimmune disease; Sensorineural hearing loss; Recurrence; Survival analysis; Enfermedades autoinmunes; Hipoacusia neurosensorial; Recaída; Anál
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; CT; computed tomography; HEMS; helicopter emergency medical service; HR; heart rate; KSSAAT; Kent, Surrey, Sussex Air Ambulance Trust; PLE; pronounced life extinct; RSI; rapid-sequence induction; SBP; systolic blood pressure; SD; standard deviation; TBI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Temperature; Polyethylene bag; Radiant warmer; Birth; Adverse effect; BLiSP; Baby Life Support Pouch; Tb; body temperature; ILCOR; International Liaison Committee on Resuscitation; DSB; polyethylene bag with a drawstring closure at the infant's neck; PE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; ISI; inter-stimulus interval; SD; standard deviation; Sensory-motor synchronisation; Temporal asynchrony; Motion information; Auditory; Visual;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; CAM; complementary and alternative medicine; CI; confidence interval; M; mean; NHIS; National Health Interview Survey; OR; odds ratio; SD; standard deviation; US; United States; Diet; Nutrition; Vegan; Vegetarian; Yoga;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; HCG; human chorionic gonadotropin; E2; serum estradiol; P; progesterone; T; testosterone; LH; luteinizing hormone; FSH; follicle-stimulating hormone; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; ERβ; estrogen receptor beta; IVF; in vitro fertilization; PCOS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Broiler chickens; Probiotic supplementation; Campylobacter spp.; Humoral immunity; CH; Chicken House; EFSA; European Food Safety Association; ELISA; Enzyme-linked Immunosorbent Assay; IB; Infectious Bronchitis; IBD; Infectious Bursal Disease; MD; Mareks D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Inflammatory bowel disease; Flow cytometry; Multicenter clinical trial; Translational research; Central analysis; ANOVA; two-way analysis of variance; BSA; bovine serum albumin; DMSO; dimethyl sulfoxide; FACS; fluorescence-activated cell sorting; FC; flow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Quality control; Moving standard deviation; Moving average; Average of normal; Moving sum; Analytical error; Imprecision; Erroneous; Spurious; Laboratory error; Average number of patient results affected before error detection; Coefficient of variation; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; NPS; new psychoactive substances; CI; confidence intervals; AOR; adjusted odds ratio; UNODC; United Nations Office on Drugs and Crime; WHO; World Health Organization; OTC; over-the-counter; WHO ASSIST; WHO Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; ASA; american Society of Anesthesiologists; Hr; hour; PO; post-operative; P; pain; S; swelling; ST; sore throat; DI; number of diclofenac injections administered; STDEV; standard deviation; F; f-factor; P value; probability; df; degree of freedom; mm; mil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; HPV; Human Papillomaviruses; CI; Confidence Interval; OR; Odds Ratio; SD; Standard Deviation; CSA; Central and South America; STI; Sexually Transmitted Infection; ASCUS; Atypical Squamous Cell of Undetermined Significance; LSIL; Low Grade Squamous Intraep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; CLA; central locus activation; CV; coefficient of variance; EMG; electromyography; MFC; minimum foot clearance; RF; rectus femoris; SD; standard deviation; Neuromuscular compartment; Bi-articular muscles; Multi-channel surface electromyography; Ageing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Hospitalized children; Nutritional evaluation; Nutritional management; Nutritional software; AM; Acute malnutrition; AMS; Acute malnutrition Score; CM; chronic malnutrition; HFA; Height for age ratio; Hout; Height measurement on discharge; Hin; Height mea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; AM; ante-mortem; CT; computer tomography; ICC; intraclass correlation coefficient; Kappa; Cohen's Kappa coefficient; PACS; picture archiving and communication system; PM; post-mortem; RADid; radiologic identification; SD; standard deviation; SEM; standa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Tube feeding; Enteral nutrition; Feeding and eating disorders of childhood; Growth faltering; Gastrostomy; AFT; Anamnestic Questionnaire for Feeding Disorder and Tube Weaning; ARFID; Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder; FAS; Feeding Adversity Scale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; ASIR; Adaptive Statistical Iterative Reconstruction; BPM; Beats per Minute; BSA; Body Surface Area; CCTA; Cardiac Computed Tomography Angiography; CTDIvol; Computed Tomography Dose Index to the volume; DLP; Dose Length Product; ECG; Electrocardiogram; ED;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; BMI; Body Mass Index; WHR; Waist-to-hip ratio; CC; Calf Circumference; MHAS; Mexican Health and Aging Study; FI; Frailty Index; HR; Hazard Ratios; CI; Confidence Intervals; IQR; Inter-Quartile Range; SD; Standard Deviation; Frailty; Mortality; Body mass i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; BDI-II; Beck Depression Inventory-Second Edition; FSFI; female sexual function index; HDL; high-density lipoprotein; HOMA1-IR; the homeostatic model 1 for insulin resistance index; LDL; low-density lipoprotein; SD; standard deviation; Depressive symptoms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Atrial fibrillation; TGF-β1; Matrix metalloproteinase-9: tissue inhibitor of metalloproteinase-1 ratio; NT-proBNP; Left atrial diameter; Atrial remodeling; AF; atrial fibrillation; ECM; extracellular matrix; IL-6; interleukin-6; IQR; interquartile range;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; CHD; coronary heart disease; CUG; catch-up-growth; DOHaD; developmental origins of health and disease; GH; growth hormone; IGF1; insulin-like growth factor 1; IGFBP-3; insulin-like growth factor binding protein 3; IUGR; intrauterine growth restriction; rh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; AI; augmentation index; BMI; body mass index; DBP; diastolic blood pressure; H1; the first peak amplitude; H2; the second peak amplitude; H3; the third peak amplitude; HR; Heart rate; min; minute; mins; minutes; N1; the first peak time position; N2; the s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Geriatric Depression Scale; Depression; Measurement invariance; Gender differences; Chinese elders; GDS; the Geriatric Depression Scale; EFA; exploratory factor analysis; CFA; confirmatory factor analysis; SD; standard deviation; SPSS; Statistical Product
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; COPD; Telomeres; Ageing; Asthma; Non-tobacco smoking; COPD; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; T/S; Relative Telomere length ratio; qPCR; Quantitative Real Time Polymerase Chain Reaction; FEV1; Forced Expiratory Volume in one second; FVC; Forced Vital
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; 5STS; 5 repetition Sit-to-Stand test; CI; confidence interval; FIM; Functional Independence Measure; FIST; Function in Sitting Test; MSEDGE; Multiple Sclerosis Evaluation Database to Guide Effectiveness; MSOAC; Multiple Sclerosis Outcome Assessments Conso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; HPMC; hydroxypropyl methylcellulose; PEG; polyethylene glycol; PBS; phosphate buffer saline; RT; room temperature; RH; relative humidity; OD600; optical density at a wavelength of 600 nm; XRD; X-ray diffractometry; MW; molecular weight; Tg; glass transi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Neonicotinoids; Aldehyde Oxidase; DNA damage; Oxidative stress; Telomerase; IMI; imidacloprid; IMI + NH; desnitro-imidacloprid; CBMN; cytokinesis block micronucleus assay; BNMN; binucleated cells with micronucleus; CBPI; cytokinesis block proliferatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Galactokinase deficiency; Newborn screening; Total galactose; Positive predictive value; CDC; Center of disease control and prevention; COV; Cut-off value; DBS; Dried blood spots; GALE; UDP-galactose-4-epimerase; GALK; Galactokinase; GALT; Galactose-1-pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; BA; biliary atresia; DDLT; deceased donor liver transplantation; HA; hepatic artery; GRWR; graft-versus-recipient weight ratio; HAS; hepatic artery stenosis; HAT; hepatic artery thrombosis; CTA; computed tomography angiography; LDLT; living donor liver tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; AUC; area under the receiver operating characteristics curve; CECT; contrast enhanced computed tomography; CT; computed tomography; HU; Hounsfield unit; ROC; receiver operating characteristics; ROI; region of interest; SD; standard deviation; SSF; spatial