آشنایی با موضوع

رگرسیون خطی چندگانه (Multiple linear regression): رگرسیون ساده خطی یک ابزار آماری است که در آن به بررسی رابطه یک متغیر مستقل (پیش بین) و یک متغیر وابسته پرداخته می‌‌شود. حال اگر تعداد متغیرهای مستقل در این رابطه خطی بیش از یک عدد شود، مدل رگرسیون، خطی چندگانه نامیده می‌شود. معادله رگرسیون خطی ساده به شکل Y=AX+B و رگرسیون خطی چند گانه به صورت Y = a + b1X1 + b2X2 + … + bnXnمی‌باشد. رگرسیون چند خطی تعمیمی از رگرسیون خطی است با در نظر گرفتن بیش از یک متغیر مستقل و یک مورد خاص مدل‌های خطی عمومی تشکیل شده با محدود کردن تعداد متغیرهای وابسته به یک. . رگرسیون خطی ساده به پیش بینی مقدار یک متغیر وابسته بر اساس مقدار یک متغیر مستقل می پردازد. اما رگرسیون چند متغیره روشی است برای مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغیر مستقل در تغییرات یک متغیر وابسته. از آنجا که وظیفه اساسی علم، پیش بینی و تبیین پدیده هاست، بنابراین در تحقیقاتی که بر پیش بینی و تبیین ناظرند، تحلیل رگرسیون می تواند نقش بارزی ایفا کند. در تحقیقات پیش بینی عمدتاً کاربرد عملی مورد تأکید است. در این نوع تحقیقات، محقق می کوشد تا بر اساس اطلاع از یک یا چند متغیر مستقل، به یک معادله رگرسیونی دست یابد و از آن برای پیش بینی مقادیر متغیر وابسته استفاده نماید. در رگرسیون چندگانه، چند متغیر مستقل مدلی را می‌سازند که مقدار متغیر وابسته را پیش‌بینی می‌کنند. از آن جا که امکان دارد این متغیرهای مستقل با یکدیگر رابطه داشته باشند، همیشه این نگرانی وجود دارد که آیا مدل به دست آمده اعتبار دارد یا خیر. برای نمونه فرض کنید در یک مدل رگرسیون، سه متغیر وجود دارند. ممکن است تک تک متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه مثبتی داشته باشند ولی زمانی که این متغیرها با هم وارد مدل رگرسیون می شوند این امکان وجود دارد که به دلیل وجود رابطه بین متغیرهای مستقل، ضریب رگرسیون یک یا دو متغیر منفی محاسبه گردد و یا امکان دارد ضرایب رگرسیون اصلا معنی دار نشوند. اگر چه امکان دارد که در دنیای واقع، این مدل درست باشد ولی این نگرانی وجود دارد که ممکن است نتیجه برعکس بوده و ناشی از اشتباه در تحلیل آماری رقم خورده باشد. برای حل این مشکل، روش‌هایی برای وارد نمودن متغیرهای مستقل درون مدل رگرسیون ابداع شده اند.
در این صفحه تعداد 561 مقاله تخصصی درباره رگرسیون خطی چندگانه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده رگرسیون خطی چندگانه
مقالات ISI رگرسیون خطی چندگانه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; TN; total nitrogen; OM; organic matter; NIR; near-infrared; MI; mutual information; ACO; ant colony optimization; PLS; partial least squares; MLR; multiple linear regression; SVM; support vector machine; R2; coefficients of determination; SSR; sum of squa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; Biosolids; Experimental design; Hydrothermal treatment; Multiple linear regression; Principal component analysis; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; API; active pharmaceutical ingredient; CP; centerpoint; CQA; critical quality attribute; DOE; design of experiments; MBPH; main-compression bottom punch height; MCC; microcrystalline cellulose; MCD; main-compression displacement; MCF; main compression for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; Biomass; Acid detergent fiber; Neutral detergent fiber; Crude protein; Growth stages; Field remote sensing; ADF; Acid detergent fiber; NDF; Neutral detergent fiber; CP; Crude protein; NIRS; Near infrared spectroscopy; PLSR; Partial least significant regre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; Canadian waste management; Waste diversion; Waste business operating expenditure; Budget allocation; Waste management investment; Multiple linear regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; ѱirr; soil matric potential at irrigation initiation; IT; irrigation threshold; WTT; wireless tensiometer technology; CWP; crop water productivity; RCBD; randomized complete block design; MLR; multiple linear regression; FMY; fresh market yields; WU; wat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; Informal; Machine learning models; Plastic waste; Recycling; Revenue generation; Socioeconomic groups; ANN; artificial neural network; ASTM; American Standard for Testing Material; CD; compact disc; CPCB; Central Pollution Control Board; DMC; Dhanbad Muni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; ADF; Acid detergent fibre; ADL; Acid detergent lignin; CL; Cellulose; CV; Cross validation; HC; Hemicellulose; MLR; Multiple linear regression; NDF; Neutral detergent fibre; RES; Non-lignocellulosic biomass fraction; rMSE; square root of the mean square e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; AV; acid value; ANN; Artificial Neural Networks; AnV; anisidine value; ATR; attenuated total reflectance; CARS; Competitive Adaptive Reweighted Sampling; DGF; German Society for Fat Science; DHA; docosahexaenoic acid; DTGS; deuterated triglycine sulfate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; CC; correlation coefficient; CO; contrast; DEM; digital elevation model; DI; dissimilarity; DVI; difference vegetation index; EN; entropy; EVI; enhanced vegetation index; GLCM; grey-level co-occurrence matrix; GVSH; vegetation-shade index; GVSO; vegetatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; SGs; smart grids; UPs; utility providers; SMs; smart meters; AMI; advanced metering infrastructure; NTLs; non-technical losses; LP; linear programming; TLs; technical losses; SVM; support vector machine; ELM; Extreme Learning Machine; DT; decision tree; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; Residential building stock; Building and Dwelling Register; Urban building energy modeling; Hierarchical modeling; Multiple linear regression; District heating data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; FRAP; ferric reducing antioxidant power; HCA; hierarchical cluster analysis; HPSEC; high performance size-exclusion chromatography; LRPs; lotus root polysaccharides; MLR; multiple linear regression; NO; nitrogen oxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; Multiple linear regression; Air temperature evaluation; Urban morphology parameters; Geographical Information System; Northern China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; Air quality; The northern China; Spatiotemporal variations; Heating season; Source contribution; APCS; absolute principal component scores; APEC; Asia-Pacific Economic Cooperation; CDF; cumulative distribution function; CO; carbon monoxide; FA; Factor ana
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; ΑCN; acetonitrile; API; active pharmaceutical ingredient; BCS; biopharmaceutics classification system; FeSSGF; fed state simulated gastric fluid; FeSSGFhf; fed state simulated gastric fluid prepared with high fat milk (5% w/v); FeSSGFsk; fed state simula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; MDMA; 3,4-methylenedioxymethamphetamine; MDAI; 5,6-methylenedioxy-2-aminoindane; API; active pharmaceutical ingredient; ANFO; ammonium nitrate fuel oil; ANN; artificial neural network; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; CCD; charge-coupled device; CCSW
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; Climate index; Ensemble empirical mode decomposition (EEMD); Monthly total precipitation; NINO1+2 (NINO12); Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO); Multiple linear regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; Fed state; Protein precipitation; Solid phase extraction; Biorelevantmedia; Drug analysis; Physicochemical properties; ΑCN; acetonitrile; API; active pharmaceutical ingredient; BA/BE; bioavailability/bioequivalence; CV; coefficient of variation; EtOH; et
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; Aflatoxin; Aflatoxigenic fungus; Fluorescence; Near-infrared spectroscopy; Hyperspectral imaging; Rapid and non-destructive detection; A.; Aspergillus; AFB1; aflatoxin B1; AFB2; aflatoxin B2; AFG1; aflatoxin G1; AFG2; aflatoxin G2; ANN; artificial neural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; amorphous; solid dispersion; solid solutions; thermodynamics; kinetics; in silico modeling; molecular dynamics; molecular modeling; QSPR; physical stability; API; active pharmaceutical ingredient; ASD; amorphous solid dispersion; DFT; density functional t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; Ocean color; Satellite remote sensing; Bio-optics; Inherent optical properties; AC; atmospheric correction; ANN; artificial neural network; AOP; apparent optical property; BRDF; bidirection reflectance distribution function; Ca; chlorophyll-a; CDOM; color
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون خطی چندگانه ; ATR; attenuated total reflection; CA; cluster analysis; CE; capillary electrophoresis; CEC; capillary electro chromatography; DR; diffuse reflection; FPA; focal plane array; FT; Fourier transform; LC; liquid chromatography; MCT; mercury cadmium telluride;