آشنایی با موضوع

نسبت شانس ها ((Odds Ratio یا به طورد اختصار OR عبارت است از اندازه ی ارتباط بین یک مشخصه خاص همچون A با یک مشخصه دیگر همچون B در جامعه. به عبارت دیگر این آماره می خواهد بداند، وجود یا عدم وجود مشخصه ای چون A چگونه بر وجود یا عدم وجود مشخصه ای چون B اثر می گذارد. همچنین از این آماره جهت شناسایی و مقایسه ی عوامل خطر (risk factors) مختلف یک بیماری استفاده می شود، مانند اینکه آیا مصرف مداوم گوشت قرمز می تواند به عنوان یک عامل خطر برای ابتلا به سرطان کولون در نظر گرفته شود؟ یا اینکه چه میزان مصرف الکل می تواند منجر به بروز بیماری های کبدی گردد؟ و یا اینکه آیا استفاده از تلفن همراه می تواند با سرطان مغز در ارتباط باشد؟ هرچه مقدار به دست آمده برای نسبت شانس از یک بزرگتر باشد نشان دهنده افزایش بیشتر شانس رخداد بیماری در مواجهه با آن عامل در مقاسیه با عدم مواجهه است. بدیهی است که اگر مقدار نسبت شانس کمتر از یک باشد نشان دهنده اثر محافظتی مواجهه با آن عامل خواهد بود. زمانی که در مطالعات اپیدمیولوژی و با استفاده از نمونه برداری، نسبت شانس را محاسبه می‌کنیم لازم است 95 درصد حدود اطمینان برای نسبت شانس نیز محاسبه و گزارش شود. شانس با احتمال تفاوت دارد. مثلا اگر احتمال یک پیشامد 60درصد باشد شانس آن شصت چهلم است (چهل احتمال عدم وقوع آن است) بنابراین شانس وقوع یک پیشامد برابر است با احتمال وقوع پیشامد تقسیم بر احتمال عدم وقوع آن. نسبت شانس به نسبت حاصلضرب متقاطع نیز شهرت دارد به بیان ساده تر نسبت شانس حاصل تقسیم حاصل ضرب گروه های تائید کننده ی فرضیه ی همبستگی (موردی که مواجهه داشته ضربدرشاهدی که مواجهه نداشته) تقسیم بر حاصلضرب گروههای نفی کننده ی همبستگی (موردی که مواجهه نداشته ضربدرشاهدی که مواجهه داشته) است. برای محاسبه ی OR باید سه مرحله را انجام داد. ابتدا شانس اینکه یک فرد از جامعه دارای مشخصه ی A باشد را با فرض اینکه آن فرد در حال حاضر مشخصه ی B را دارد محاسبه می کنیم. سپس شانس اینکه یک فرد از جامعه دارای مشخصه ی A باشد را با فرض اینکه آن فرد در حال حاضر مشخصه ی B را ندارد محاسبه می کنیم. در مرحله آخر از تقسیم مراحل 1 و 2 مقدار OR بدست می آید. اگر نسبت شانس برابر با یک باشد مواجهه با بیماری مرتبط نیست و اگر نسبت شانس بزرگتر از 1 باشد مواجهه در ارتباط مثبت با بیماری است و اگر نسبت شانس کمتر از 1باشد مواجهه در جهت منفی با بیماری مرتبط است.
در این صفحه تعداد 1638 مقاله تخصصی درباره نسبت شانس ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نسبت شانس ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Intracranial aneurysm; Poor-grade SAH; Subarachnoid hemorrhageCI, Confidence interval; CT, Computed tomography; OR, Odds ratio; SAH, Subarachnoid hemorrhage; WFNS, World Federation of Neurological Surgeons
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Microvascular decompression; Mechanical allodynia; Neurovascular compression; Pathologic mechanism; Trigeminal neuralgiaCI, Confidence interval; MA, Mechanical allodynia; MVD, Microvascular decompression; NVC, Neurovascular compression; OR, Odds ratio; T1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; AD, atopic dermatitis; CNV, copy number variations; FLG, filaggrin; NMF, natural moisturizing factor; TLR, toll-like receptor; RFLP, restriction fragment length polymorphism; PCR, polymerase chain reaction; OR, odds ratio; 95% CI, confidence intervalAtopi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Glasgow Outcome Scale; Intracranial aneurysm; Patient safety indicator; Subarachnoid hemorrhageASAH, Aneurysmal subarachnoid hemorrhage; CLRB, Central line-related bacteremia; GOS, Glasgow Outcome Scale; OR, Odds ratio; PSI, Patient safety indicators; PTE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Asthma control; Atelectasis; Complication; Pediatrics; PreventionRML, right middle lobe; FEV1, forced expiratory volume in 1 s; C-ACT, Childhood Asthma Control Test; OR, odds ratio; CI, confidence interval; ICS, inhaled corticosteroids; LABA, long-acting
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Autologous bone; Cranioplasty; ResorptionCI, Confidence interval; CT, Computed tomography; ICH, Intracerebral hemorrhage; OR, Odds ratio; SAH, Subarachnoid hemorrhage; VP, Ventriculoperitoneal shunt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; AUC, area under curve; CI, confidence interval; CT, computerized tomography; HR, hazard ratio; ICH, intracerebral hemorrhage; NIHSS, National Institutes of Health Stroke Scale; OR, odds ratio; ROC, receiver operating characteristicIntracerebral hemorrhage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Nipple sparing mastectomy; National registry; Locoregional breast recurrences; Nipple areola complex necrosis; Nipple areola complex recurrencessd, standard deviation; OR, odds ratio; CI, confidence interval; Ref., reference category; n.c., not computable
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; AOR, adjusted odds ratio; APCS, Asia Pacific Colorectal Screening; CI, confidence interval; CRC, colorectal cancer; FS, flexible sigmoidoscopy; HP, hyperplastic polyp; OR, odds ratio; PAN, proximal advanced neoplasia; PN, proximal neoplasia; TA, tubular a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CV, cardiovascular; MI, myocardial infarction; MRAs, mineralocorticoid receptor antagonists; RCTs, randomised clinical trials; PE, pulmonary embolism; DVT, deep venous thrombosis; OR, odds ratio; CI, confidence interval; PAI-1, plasminogen activator inhib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; ACOSOG, American College of Surgeons Oncology Group; ALND, axillary lymph node dissection; BCS, breast-conserving surgery; LN, lymph node; MSKCC, Memorial Sloan Kettering Cancer Center; OR, odds ratio; SLNB, sentinel lymph node biopsy; SLNs, sentinel lymp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; carotid artery; chronic total occlusion; endovascular stenting; predictors; scoring systemCAO, carotid artery occlusion; CCA, common carotid artery; CI, confidence interval; ICA, internal carotid artery; OA, ophthalmic artery; OR, odds ratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; IQR, interquartile range; NCDB, National Cancer Data Base; nCRT, neoadjuvant chemoradiotherapy; OR, odds ratio; RCS, restricted cubic splines
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CCIS, Charlson Comorbidity Index Score; CCS, Clinical Classifications Software; HCUP, Healthcare Cost and Utilization Project; LOS, length of stay; NIS, Nationwide Inpatient Sample; OR, odds ratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Autoimmune; Isoflavones; Kawasaki disease; Mucocutaneous lymph node syndrome; PhytoestrogensCI, confidence interval; FFQ, food frequency questionnaire; KD, Kawasaki disease; OR, odds ratio; SCH, Seattle Children's Hospital
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; AIS, Abbreviated Injury Score; ED, emergency department; IQR, interquartile range; ISS, Injury Severity Score; LY30, clot lysis at 30 minutes; OR, odds ratio; TEG, thromboelastography; tPA, tissue plasminogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; ADHD, attention-deficit/hyperactivity disorder; AGA, appropriate for gestational age; CI, confidence interval; MHLW, Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare; OR, odds ratio; PAF, population-attributable fraction; SGA, small for gestational ageBeha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Parkinson's disease; Risk factors; Environment; Epidemiology; Meta-analysisCI, confidence interval; HR, hazard ratio; IQR, interquartile range; OR, odds ratio; PD, Parkinson's disease; RR, risk ratio; SE, standard error; QUADAS, Quality assessment of diag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Influenza A virus; Live poultry market; A/H7N9; A/H9N2; Closure; Rest dayC/D, cleansing and disinfection; GLM, general linear model; IRR, incidence rate ratio; LBM, live bird market; LPM, live poultry market; NDV, Newcastle Disease Virus; OR, odds ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Adult moyamoya disease; Bypass; Cerebral blood flow; Cerebral ischemia; Intracranial hemorrhage; Surgical revascularizationCI, Confidence interval; MCA, Middle cerebral artery; MD, Moyamoya disease; OR, Odds ratio; STA, Superficial temporal artery
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; OR, odds ratio; CI, confidence interval; HWE, Hardy–Weinberg equilibrium; SNP, sing nucleotide polymorphism; AD, Alzheimer's disease; IL, InterleukinInterleukin; Cytokine; Polymorphism; Meta-analysis; Alzheimer's disease
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Brain injuries; Community health services; Rehabilitation; WomenCCHS, Canadian Community Health Survey; GCS, Glasgow Coma Scale; OR, odds ratio; TBI, traumatic brain injury; W-TBI, women with traumatic brain injury
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; IAQ, Indoor air quality; mAb, Monoclonal antibody; OR, Odds ratio; SAP, Standard assessment procedure; VOC, Volatile organic compoundAllergenic fungi; Asthma; Monoclonal antibody; Antigen; ELISA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; DM, Diabetes mellitus; CRN, Colorectal neoplasia; CRC, Colorectal cancer; IGF-1, Insulin-like growth factor-1; MOOSE, Meta-analyses of Observational Studies in Epidemiology; RR, Relative risk; OR, Odds ratio; CI, Confidence interval; NOS, Newcastle-Ottawa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Low back pain; Neck pain; Prevalence; Rehabilitation; Trigger points; Whiplash injuriesCI, confidence interval; CR, cervical radiculopathy; LBP, low back pain; MTrP, myofascial trigger point; NP, neck pain; NSLBP, nonspecific low back pain; OR, odds ratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; solitary pulmonary nodule; bronchoscopy; preoperative workupCI, confidence interval; CT, computed tomography; OR, odds ratio; SPN, solitary pulmonary nodule
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; SNP, single-nucleotide polymorphism; T2DM, type 2 diabetes mellitus; NPPA, natriuretic peptide precursor A; NPPB, natriuretic peptide precursor B; OR, odds ratio; CI, confidence interval; BMI, body mass index; BNP, brain natriuretic peptide; GWAS, genome-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; BMI, body mass index; GEQ-A, General Ethnicity Questionnaire—American; HOMAIR, homeostasis model assessment-estimated insulin resistance; OR, odds ratio; CI, confidence intervalAsian; Immigrant; Stress; Negative life events; Insulin resistance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; BA, biliary atresia; CI, confidence interval; OCS, observational clinical studies; OR, odds ratio; RCT, randomized controlled trialsBiliary atresia; Steroid; Kasai procedure; Pediatric; Jaundice clearance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CUC, chronic ulcerative colitis; IPAA, ileal pouch—anal anastomosis; QoL, quality of life; CD, Crohn's disease; SD, standard deviation; OR, odds ratio; PSC, primary sclerosing cholangitisUlcerative colitis; Pediatrics; Ileal pouch-anal anastomosis; Qualit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Familial Mediterranean fever; Children; Febrile seizureCI, confidence interval; OR, odds ratio; OMIM, online Mendelian inheritance in man; EEG, electroencephalogram; FMF, familial Mediterranean fever; MEFV, Mediterranean fever gene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CI, confidence interval; IL-12, interleukin 12; LD, linkage disequilibrium; OR, odds ratio; SNP, single nucleotide polymorphism.Interleukin 12; Polymorphism; Rheumatoid arthritis; Biomarker; Genetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Clinical outcomes; Haptoglobin phenotype; Intracerebral hemorrhageCI, Confidence interval; Hp, Haptoglobin; ICH, Intracerebral hemorrhage; IVH, Intraventricular hemorrhage; mRS, modified Rankin Scale; OR, Odds ratio; SAH, Subarachnoid hemorrhage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; TB, tuberculosis; NTM, nontuberculous mycobacteria; HCUP, Healthcare Cost and Utilization Project; NIS, National Inpatient Sample; US, The United States; OR, Odds ratio; ICD-9, International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Interleukin 10; Polymorphisms; Rheumatoid arthritis; Molecular epidemiologyCI, confidence interval; IL-10, interleukin 10; LD, linkage disequilibrium; OR, odds ratio; SNP, single nucleotide polymorphism
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; GERD, gastro-esophageal reflux disease; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; RS, reflux symptoms; RE, reflux esophagitis; NERD, non-erosive reflux disease; HH, hiatus hernia; BE, Barrett’s esophagus; OR, odds ratio; CI, confidence interval; BMI,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; BMI, body mass index; MSUC, midstream urine culture; NCCT, non-contrast spiral CT; OR, odds ratio; PCN, percutaneous nephrostomy; ROC, Receiver operating characteristic; SIRS, systemic inflammatory response syndrome; URS, ureteroscopyEmergency; Drainage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; depression; genital psoriasis; psoriasis; quality of life; sexual function; topical therapyBSA, body surface area; CES-D, Center for Epidemiological Studies Depression Scale; DLQI, Dermatology Life Quality Index; OR, odds ratio; PASI, Psoriasis Area and S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CDA, cytidine deaminase; OS, overall survival; ORR, overall response rate; HR, hazard ratio; OR, odds ratio; CI, confidence intervals; NSCLC, non-small cell lung cancer; NOS, Newcastle–Ottawa scale; HWE, Hardy–Winberg equilibriumCytidine deaminase; Single
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Outcome assessment (health care); Rehabilitation; StrokeCI, confidence interval; OR, odds ratio; RIC, rehabilitation impairment category; SNF, skilled nursing facility
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; body mass index; gray hair; obesity; premature hair graying; smokingBEPSI-K, modified Korean translated Brief Encounter Psychosocial Instrument; BMI, body mass index; CI, confidence interval; OR, odds ratio; PHG, premature hair graying