آشنایی با موضوع

در آمار توصیفی دامنه بین چارکی (به انگلیسی: Interquartile range) ((به اختصار IQR)) یکی از سنجش‌های پراکندگی است که برابر با فاصله بین چارک اول و سوم است دامنه بین چارکی یک شاخص برای پراکندگی است که اختلاف صدک 25 و 75 را محاسبه می کند. دامنه میان چارکی نمونه، طول فاصله ای را که نیمه مرکزی مشاهدات دربردارد، به دست می دهد. وجود تعداد کمی مشاهده خیلی بزرگ یا خیلی کوچک، در این معیار اثری نمی گذارد. امنروزه در گزارشهای دولتی راجع به درآمد و دیگر توزیعهایی که دارای دنباله کشیده در یک جهت هستند، دامنه میان چارکی نمونه، به عنوان یک معیار پراکندگی، بر واریانس رجحان داده می شود. برای حل مشکل استفاده از معیار دامنه نمونه که ممکن است بر اثر وجود یک یا دو مشاهده غیر معمول و دور از انتظار یک مقدار غیر معمولی را اختیار کند، اصلاحی به عمل می آید و فاصله بین چارکهای اول و سوم محاسبه می شود. در آمار توصیفی به هر یک از سه مقداری که یک مجموعه از داده‌های مرتب را به چهار بخش مساوی تقسیم می‌کند چارَک گفته می‌شود. به اینصورت هر کدام از آن بخش‌ها یک‌چهارم از نمونه یا جمعیت را به نمایش می‌گذارد. سنجش‌های پراکندگی (به انگلیسی: Measures of variability) به اعدادی می‌گویند که پراکندگی مجموعه‌ای از مشاهدات یا داده‌های اندازه‌گیری‌شده‌ای را خلاصه و توصیف می‌کنند. دامنه، واریانس، و انحراف معیار، هر سه نمونه‌هایی از سنجش‌های پراکندگی هستند. چارک ها در آمار توصیفی کاربرد دارند که خالی از لطف نیست تعریفی از آن را برای شما ارائه کنیم: موضوع آمار توصیفی (Descriptive statistics) تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبهٔ مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و. . . می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعهٔ مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود: استفاده از جداول استفاده از نمودار محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند. از نظر تاریخی می توان گفت از لحظه ای که شمارش اختراع شد علم آمار نیزگسترش پیداکرد. آمار توصیفی فقط مختص نمونه است و نمیتوان از آن برای کل جامعه آماری استفاده کرد
در این صفحه تعداد 649 مقاله تخصصی درباره دامنه بین چارکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دامنه بین چارکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Breast cancer; Conventional diathermy; Electrocautery; Harmonic focus; SeromaALND, Axillary lymph node dissection; CD, Conventional diathermy; CDG, Conventional diathermy group; HF, Harmonic focus; HFG, Harmonic focus group; IQR, Interquartile range; LN,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Adult asthma; Asian dust; Light detection and ranging; Peak expiratory flow; Sand dust particlesAD, Asian dust; CI, confidence interval; GINA, Global Initiative for Asthma; IQR, interquartile range; LIDAR, Light Detection and Ranging; NO2, nitrogen dioxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Light detection and ranging; Pulmonary function; Sand dust emission; Sand dust particles; SchoolchildrenADS, Asian dust storm; CI, confidence intervals; IQR, interquartile range; LIDAR, Light Detection and Ranging; NO2, nitrogen dioxide; Ox, ozone; PEF, p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; ACS, American College of Surgeons; CRI, care-related indicators; GCS, Glasgow Coma Scale; IQR, interquartile range; ISS, Injury Severity Score; NAT, nonaccidental trauma; NSS, nonsurgical service; sNAT, suspected nonaccidental trauma; SS, surgical service
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Epidemiology; Etiology; Outcome and process assessment (health care); Rehabilitation; Spinal cord diseases; Spinal cord injuriesAIS, American Spinal Injury Association Impairment Scale; IQR, interquartile range; LOS, length of stay; SCI, spinal cord injur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; CD, Crohn's disease; FC, fecal calprotectin; MRE, magnetic resonance enterography; IQR, interquartile range; AUROC, area under receiving operating characteristic; PPV, positive predictive value; NPV, negative predictive value; AZA, azathioprine; TNF, tumo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Cranial nerve palsy; Diplopia; Pituitary adenoma; Pituitary apoplexyCN, Cranial nerve; CNP, Cranial nerve palsy; GVF, Goldmann visual field; HVF, Humphrey visual field; IQR, Interquartile range; MD, Mean deviation; OMD, Ocular motility dysfunction; OR, Od
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Neobladder; Cystectomy; Surgical stapler; ComplicationsBCa, bladder cancer; CT, computed tomography; IQR, interquartile range; ISC, intermittent self-catheterization; ONB, orthotopic neobladder; RC, radical cystectomy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; CBC, complete blood coun; CI, confidence interval; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; IQR, interquartile range; LC, lung cancer; LDCT, low-dose computed tomography; NLR, neutrophil-to
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; IEP, individualized education program; ID, intellectual disability; IQR, interquartile range; MI, motivational interviewing; PAM, Patient Activation Measure; Phe, phenylalanine; PKU, phenylketonuria; SOC, stages of changePhenylketonuria; Motivational inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; IQR, interquartile range; NCDB, National Cancer Data Base; nCRT, neoadjuvant chemoradiotherapy; OR, odds ratio; RCS, restricted cubic splines
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; CRPS; Outcome; SympathectomyCISS, Cold intolerance symptom severity; CRPS, Complex regional pain syndrome; IQR, Interquartile range; PID, Pain intensity difference; SD, Standard deviation; SGB, Stellate ganglion block; VAS, Visual analogue scale
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; AIS, Abbreviated Injury Score; ED, emergency department; IQR, interquartile range; ISS, Injury Severity Score; LY30, clot lysis at 30 minutes; OR, odds ratio; TEG, thromboelastography; tPA, tissue plasminogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Decision making; Quadriplegia; Reconstructive surgical procedures; Rehabilitation; Tendon transfer; Upper extremityADL, activities of daily living; IQR, interquartile range; SCI, spinal cord injury
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; AUROC, area under the receiver operating characteristics curve; EDT, emergency department thoracotomy; EHC, endovascular hemorrhage control; IQR, interquartile range; REBOA, resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; 4D, 4-dimensional; BNE, bilateral neck exploration; DGD, double-gland disease; HPT, hyperparathyroidism; IOPTH, intraoperative parathyroid hormone assay; IQR, interquartile range; MGD, multi-gland disease; MIBI, technetium 99m-sestamibi single-photon emis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; ACRT, adjuvant chemoradiation; ACT, adjuvant chemotherapy; CONKO, Charité Onkologie; DRFS, distant recurrence-free survival; ESPAC, European Study Group for Pancreatic Cancer; HR, hazard ratio; LN, lymph node; IQR, interquartile range; LRFS, local recurre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; APR-SOI, All Patients Refined Severity of Illness; CCR, cost-to-charge ratio; ED, emergency department; EGS, emergency general surgery; HSCRC, Health Services Cost Review Commission; IQR, interquartile range; LOS, length of stay; NTC, non-trauma center; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; IQR, Interquartile range; HR, Hazard ratio; CI, confidence intervals; PM2.5, Particulate matter with aerodynamic diameter 2.5 μm/m3; PM10, Particulate matter with aerodynamic diameter 10 μm/m3; NOx, Nitrogen oxides; NO2, Nitrogen dioxide; BMI, Body mass i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Parkinson's disease; Risk factors; Environment; Epidemiology; Meta-analysisCI, confidence interval; HR, hazard ratio; IQR, interquartile range; OR, odds ratio; PD, Parkinson's disease; RR, risk ratio; SE, standard error; QUADAS, Quality assessment of diag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Denver ED TOF Score, Denver Emergency Department Trauma Organ Failure Score; DHMC, Denver Health Medical Center; IQR, interquartile range; LOS, length of stay; MOF, multiple organ failure; OHSU, Oregon Health Science University; ROC, receiver operating ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Serum sex hormones; Western dietary pattern; Postmenopausal women; Testosterone; Estradiol; Red meat; Chicken eggsAHEI, Alternate Healthy Eating Index; BMI, body mass index; CI, confidence interval; IQR, interquartile range; SHBG, sex hormone binding glob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; BCT, blood collection tube; BD, Becton-Dickinson; ChemoPET, chemically-modified polyethylene terephthalate; EG, ethylene glycol; IQR, interquartile range; PET, polyethylene terephthalate; PRT, plain red-top; PT, proficiency testing; QC, quality control; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; fractional flow reserve; multivessel revascularization; residual SYNTAX score; SYNTAX revascularization indexCAD, coronary artery disease; CI, confidence interval; FFR, fractional flow reserve; FSS, functional SYNTAX score; IQR, interquartile range; MACE,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; BC, black carbon; BREATHE, BRain dEvelopment and Air polluTion ultrafine particles in scHool children; CI, confidence intervals; IQR, interquartile range; NDVI, normalized difference vegetation index; LDSA, lung-deposited surface area; LUR, land use regre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; BMI, body mass index; BRIEF-P, Behavior Rating Inventory of Executive Functioning–Preschool Version; IQR, interquartile range; NICU, neonatal intensive care unit; SD, standard deviationSelf-regulation; Premature birth; Behavior Rating Inventory of Executi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; CAG, Coronary angiography; DES, Drug eluting stents; DS, Diameter stenosis; FFR, Fractional flow reserve; IQR, Interquartile range; IVUS, Intravascular ultrasound; LL, Lesion length; MACE, Major adverse cardiac events; MLD, Minimal lumen diameter; OCT, Op
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Africa; Ferritin; Hepcidin; Hemoglobin; Transferrin; TBBMI, body mass index; CI, confidence interval; Hb, hemoglobin; IQR, interquartile range; IRR, incidence rate ratio; MCV, mean corpuscular volume; Mtb, Mycobacterium tuberculosis; PTB, pulmonary tuberc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; PPS, post-polio syndrome; NHP-PM, Nottingham Health Profile, subscale physical mobility; SD, standard deviation; IQR, interquartile range; ICF, International Classification of Functioning, Disability and HealthPostpoliomyelitis syndrome; Mobility limitati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; 20; 20.2; 35ASO, arterial switch operation; Cx, circumflex coronary branch; IQR, interquartile range; LAD, left anterior descending coronary artery; R, right coronary artery; TGA, transposition of the great arteries
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Fontan; congenital heart disease; pleural effusion; protocol; postoperative careCPB, cardiopulmonary bypass; CTICU, cardiothoracic intensive care unit; EC, extracardiac; IQR, interquartile range; LOS, length of stay; NP, nurse practitioner; OR, operating
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Stroke; Thrombus retrieval; Thrombus; Thrombolysis; IschaemiaANOVA, Analysis of variance; CT, Computed tomography; H&E, Haematoxylin and eosin; HAS, Hyperdense artery sign; ICA, Internal carotid artery; IQR, Interquartile range; IV, Intravenous; MCA, Midd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Compound head injury; Grading; Infective complications; Outcome; Surgical debridement; Unfavourable GOSCSF, Cerebrospinal fluid; CT, Computed tomography; GCS, Glasgow Coma Scale; GOS, Glasgow Outcome Scale; IQR, Interquartile range
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; 20BTS, Blalock–Taussig shunt; CI, confidence interval; DKS, Damus–Kaye–Stansel; ECMO, extracorporeal membrane oxygenation; HR, hazard ratio; IQR, interquartile range; PAB, pulmonary artery banding; SV, single ventricle; SVOTO, systemic ventricular outflow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Pediatrics; congenital heart disease; fontan; acute kidney injuryAHR, adjusted hazard ratio; AKI, acute kidney injury; AOR, adjusted odds ratio; CAP, common atrial pressure; CI, confidence interval; CKD, chronic kidney disease; IQR, interquartile range; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; acute coronary syndromes(s); percutaneous coronary intervention; public reportingAMI, acute myocardial infarction; CI, confidence interval; ICID-9-CM, International Classification of Diseases-Ninth Revision-Clinical Modification; IQR, interquartile range;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; bacteremia; echocardiogram; endocarditis; Staphylococcus aureusCI, confidence interval; IE, infective endocarditis; IQR, interquartile range; MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus; SAB, Staphylococcus aureus bacteremia; TEE, transesophageal ec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; Bi-V, biventricle; CHD, congenital heart disease; ET, energy threshold; IQR, interquartile range; NSE, non–steroid eluting; SE, steroid eluting; SV, single ventriclePediatrics; Pacing; Congenital heart disease; Fontan procedure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; IMPACT, International Mission for Prognosis and Analysis of Clinical Trials in Traumatic Brain Injury; IQR, interquartile range; MPM0-III, Mortality Prediction Model-III
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; BFP, liquid below the filter; IQR, interquartile range; LY30, clot lysis at 30 minutes; NS, normal saline; PPP, platelet poor plasma; TEG, thromboelastography; TFP, liquid on top of the filter; TIC, trauma-induced coagulopathy; tPA, tissue plasminogen act
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; ACFBAL, Australasian Cystic Fibrosis BronchoAlveolar Lavage; BAL, bronchoalveolar lavage; CF, cystic fibrosis; CFU, colony forming units; CI, confidence interval; ERIC, enterobacterial repetitive intergenic consensus; IQR, interquartile range; MLST, multi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; complication; contrast media; kidney; preventionAKI, acute kidney injury; CAS, carotid artery stenting; CI, confidence interval(s); CKD, chronic kidney disease; CM, contrast media; eGFR, estimated glomerular filtration rate; IQR, interquartile range; MAE,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; ERCP; Pancreatic Cancer; Cost Comparison; Randomized TrialCI, confidence interval; ERCP, endoscopic retrograde cholangiopancreatography; fcSEMS, fully covered self-expandable metal stent; HR, hazard ratio; IQR, interquartile range; PTC, percutaneous trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دامنه بین چارکی; CA 19-9, cancer antigen 19-9; EUS, endoscopic ultrasound; IPMN, intraductal papillary mucinous cystic neoplasm; IQR, interquartile range; MCN, mucinous cystic neoplasm