آشنایی با موضوع

الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی نوعی از الگوریتم‌های تصادفی هستند که برای یافتن پاسخ بهینه به کار می‌روند. روش‌ها و الگوریتم‌های بهینه‌سازی به دو دسته الگوریتمهای دقیق (exact) و الگوریتم‌های تقریبی (approximate algorithms) تقسیم‌بندی می‌شوند. الگوریتم‌های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند اما در مورد مسائل بهینه‌سازی سخت کارایی کافی ندارند و زمان اجرای آن‌ها متناسب با ابعاد مسائل به صورت نمایی افزایش می‌یابد. الگوریتم‌های تقریبی قادر به یافتن جواب‌های خوب (نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برای مسائل بهینه‌سازی سخت هستند. الگوریتم‌های تقریبی نیز به سه دسته الگوریتم‌های ابتکاری (heuristic) و فراابتکاری (meta-heuristic) و فوق ابتکاری (hyper heuristic) بخش‌بندی می‌شوند. دو مشکل اصلی الگوریتم‌های ابتکاری، گیر افتادن آنها در نقاط بهینه محلی، همگرایی زودرس به این نقاط است. الگوریتم‌های فراابتکاری برای حل این مشکلات الگوریتم‌های ابتکاری ارائه شده‌اند. در واقع الگوریتم‌های فراابتکاری، یکی از انواع الگوریتم‌های بهینه‌سازی تقریبی هستند که دارای راهکارهای برونرفت از نقاط بهینه محلی هستند و قابلیت کاربرد در طیف گسترده‌ای از مسائل را دارند. رده‌های گوناگونی از این نوع الگوریتم در دهه‌های اخیر توسعه یافته‌است که همه این ها زیر مجموعه الگوریتم فراابتکاری می باشند. تا به امروز تعریف مشخص و جامعی از اصطلاح متاهیوریستیک یا فرا ابتکاری صورت نگرفته است و تعاریف مختلفی برای این اصطلاح ارائه شده است. اما به طور خلاصه می‌توان مشخصات اصلی روش‌های فرا ابتکاری را به صورت زیر بیان نمود. برخلاف روش‌های ابتکاری، هدف اصلی این روش‌ها، جستجوی مؤثر و کارای فضای جواب به جای یافتن صرف جواب‌های بهینه یا نزدیک بهینه می‌باشد؛ روش‌های فرا ابتکاری سیاست‌ها و راهکارهایی هستند که فرآیند جستجو را هدایت می‌کنند؛ روش‌های فرا ابتکاری تقریبی بوده و اغلب غیر قطعی(تصادفی) می‌باشند؛ این روش‌ها ممکن است با استفاده از مکانیزم‌هایی از به دام افتادن فرآیند جستجو در بهینه‌های موضعی جلوگیری کنند؛ الگوریتم‌های فرا ابتکاری، برخلاف روش‌های ابتکاری وابسته به نوع مساله نیستند، به عبارت دیگر می‌توان آنها را برای حل طیف گسترده‌ای از مسائل بهینه‌سازی مورد استفاده قرار داد؛ روش‌های فرا ابتکاری پیشرفته‌تر، از تجربیات و اطلاعات به دست آمده در طول فرآیند جستجو به شکل حافظه برای هدایت جستجو به نواحی پرامیدتر فضای جواب استفاده می‌کنند؛ ه طور خلاصه می‌توان گفت که الگوریتم‌های فرا ابتکاری، راهکارهای پیشرفته و کلی جستجو می‌باشند و گام‌ها و معیارهایی را پیشنهاد می‌کنند که در فرار از دام بهینه‌های موضعی بسیار مؤثر هستند. عامل مهم در این روش‌ها، تعادل پویا بین استراتژی‌های تنوع بخشی و پرقدرت سازی است. تنوع بخشی به جستجوی گسترده در فضای جواب اشاره دارد و پرقدرت سازی به معنی بهره‌برداری از تجربیات به دست آمده در فرآیند جستجو و تمرکز بر نواحی پرامیدتر فضای جواب می‌باشد. بنابراین با ایجاد تعادل پویا بین این دو استراتژی از یک طرف، جستجو به سمت محدوده‌هایی از فضای جواب سوق داده می‌شود که جواب‌های بهتری در آنها یافت شده است و از طرف دیگر موجب عدم اتلاف زمان بیشتر در بخشی از فضای جواب می‌شود که پیش از این بررسی شده و یا شامل جواب‌های نامرغوب‌تری است. یکی از شاخص‌های تقسیم‌بندی الگوریتم‌های فرا ابتکاری، تعداد جواب‌هایی است که آنها در هر تکرار، تولید و مورد بررسی قرار می‌دهند. بر این اساس روش‌های فر ا ابتکاری به دو گروه روش‌های تک نقطه‌ای و روش‌های جمعیتی تقسیم‌بندی می‌شوند که در اینجا شرح مختصری از هر کدام از این روش‌ها آورده می‌شود. دسته‌بندی الگوریتم‌های فراابتکاری معیارهای مختلفی می‌تواند برای طبقه‌بندی الگوریتم‌های فراابتکاری استفاده شود: مبتنی بر یک جواب و مبتنی بر جمعیت: الگوریتم‌های مبتنی بر یک جواب در حین فرایند جستجو یک جواب را تغییر می‌دهند، در حالی که در الگوریتم‌های مبتنی بر جمعیت در حین جستجو، یک جمعیت از جواب‌ها در نظر گرفته می‌شوند. الهام گرفته شده از طبیعت و بدون الهام از طبیعت: بسیاری از الگوریتم‌های فراابتکاری از طبیعت الهام گرفته شده‌اند، در این میان برخی از الگوریتم‌های فراابتکاری نیز از طبیعت الهام گرفته نشده‌اند. با حافظه و بدون حافظه: برخی از الگوریتم‌های فراابتکاری فاقد حافظه می‌باشند، به این معنا که، این نوع الگوریتم‌ها از اطلاعات بدست آمده در حین جستجو استفاده نمی‌کنند (به طور مثال تبرید شبیه‌سازی شده). این در حالی است که در برخی از الگوریتم‌های فراابتکاری نظیر جستجوی ممنوعه از حافظه استفاده می‌کنند. این حافظه اطلاعات بدست آمده در حین جستجو را در خود ذخیره می‌کند. قطعی و احتمالی: یک الگوریتم فراابتکاری قطعی نظیر جستجوی ممنوعه، مسئله را با استفاده از تصمیمات قطعی حل می‌کند. اما در الگوریتم‌های فراابتکاری احتمالی نظیر تبرید شبیه‌سازی شده، یک سری قوانین احتمالی در حین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این صفحه تعداد 728 مقاله تخصصی درباره الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Fitness landscape analysis; Metaheuristics; Black-box functions; Large problems; Complexity; Monte Carlo integral;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Assembly line balancing; Robotic assembly line; Sequence-dependent setup times; Metaheuristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Automatic circuit design; Optimal Design; Non-dominated control models; Metaheuristics; MOVNS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; sustainable manufacturing; energy efficiency; production planning; optimization; metaheuristics; hybrid simulation; case study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Metaheuristics; Combinatorial optimization; Particle swarm binary; Demand response management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Metaheuristics; Ship Routing Problem; Feeder Center; Consolidation Center;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; combinatorial optimization; set covering problem; metaheuristics; local search; Lagrangian relaxation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Optimization; Metaheuristics; Multi-verse optimizer; Clustering; Swarm Intelligence; Data mining; Machine learning; Evolutionary Computation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Metaheuristics; Memetic algorithm; Home health care; Temporal constraint; Soft constraints;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Vehicle routing and scheduling; Iterated local search; Heuristics; Metaheuristics; Logistics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Combinatorial optimization; Disassembly sequence planning; Asynchronous parallel disassembly; Operation time-dependent; Metaheuristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Postal last mile collection problem; Multiple depot vehicle routing problem with time windows; Ant colony optimization; Metaheuristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Scheduling; Metaheuristics; Flow shop; Non-permutation schedules; Makespan; Iterated greedy algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Arc routing problem; Soft constraints; Non-smooth optimization; Biased-randomization; Metaheuristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Load restoration; Metaheuristics; Multi-objective optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Artificial bee colony; Metaheuristics; Particle swarm optimization; Portfolio optimization; Swarm intelligence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Hybrid optimization algorithm; Metaheuristics; Integrated particle swarm optimization; Teaching and learning based optimization; Numerical functions; Mechanical design problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Nature-inspired algorithms; Optimization problems; Benchmarking; Pityogenes chalcographus; Derivative free; Metaheuristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Supply chain performance; Multi-echelon inventory; Metaheuristics; Service-constrained; Simulation-optimization; Scatter search;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Reverse logistics; Facility location allocation; End-of-life vehicles; Metaheuristics; Artificial bee colony;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Environmental effect; Sustainability; Aircraft; Metaheuristics; Artificial neural networks; Genetic algorithms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Scheduling; Resource-constrained project scheduling problem; Cuckoo search; Metaheuristics; Combinatorial optimisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Metaheuristics; Multi-start; Hub location problem; Iterated local search; Greedy randomized construction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Multi-objective problems; Multi-objective optimisation; Multi-Objective particle swarm optimisation; MOPSO; Hand posture estimation; Particle Swarm Optimization; Heuristic algorithm; Metaheuristics; Constrained optimization; Benchmark;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Local search; Dynamic programming; Job shop scheduling; Metaheuristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Variable neighborhood search; Metaheuristics; Simheuristics; Inventory routing; Stochastic demands;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; LNG; Natural gas liquefaction; Single mixed refrigerant process; Metaheuristics; Vortex search optimization; Energy efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Optimization techniques; Metaheuristics; Constrained optimization; Unconstrained optimization; Benchmark test functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Vehicle routing; Integer programming; Metaheuristics; Latency; Cumulative costs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Metaheuristics; Biased random-key genetic algorithm; Maximum quasi-clique problem; Maximum clique problem; Graph density;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Metaheuristics; Hybrid evolutionary algorithms; Multimodal optimization; Structural Bioinformatics; PSP problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Project scheduling; MRCPSP; Path-Relinking; Metaheuristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Transportation; Vehicle routing; Pickup and delivery; Split loads; Metaheuristics; Branch-and-price;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; Facility layout problem; Unequal-area facilities; Mathematical modeling; Heuristics; Metaheuristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی ; EIWO; Enhanced Invasive Weed Optimization; SD; Standard deviation; PAF; Percentage of affinity; RMSE-CV; Cross-validation root mean squared error; RMSEP; Prediction root mean squared error; PUCP; Percentage of un-correct prediction; PIFP; Powdered infant