آشنایی با موضوع

جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی یک روش یادگیری ترکیبی برای دسته‌بندی، رگرسیون می‌باشد، که بر اساس ساختاری متشکل از شمار بسیاری درخت تصمیم، بر روی زمان آموزش و خروجی کلاس‌ها (کلاس‌بندی) یا برای پیش بینی‌های هر درخت به شکل مجزا، کار می‌کنند. جنگل‌های تصادفی برای درختان تصمیم که در مجموعهٔ آموزشی دچار بیش برازش می‌شوند، مناسب هستند. نخستین الگوریتم برای جنگل‌های تصمیم تصادفی را «تین کم هو» با بهره‌گیری از روش زیرفضاهای تصادفی پدیدآورد. امروزه در بسیاری از مواقع با حجم کلانی از داده ها مواجه هستیم. پیشرفت سریع تکنولوژی در قرن اخیر ما رابا حجم عظیمی از اطلاعات مواجه کرده است. تحلیل این داده ها با توجه به متغیرهای کمکی )تبیینی، توضیح دهنده یا پیش گوی( فراوانی که معمولا در اختیار است، بسیار چالش برانگیز است. بعد بالای متغیرها و تاثیرات متفاوت آنها به همراه اثر متقابل متغیرها، موجب شده نحوه مدل بندی و تحلیل این گونه داده ها متفاوت از داده های معمول باشد. در این زمینه می توان به روش های داده کاوی برای تسهیل فرایند تحلیل داده ها مراجعه کرد. یکی از راه کارها برای مدل بندی و تحلیل این مجموعه داده ها دسته بندی )خوشه بندی( داده ها است. در این جهت، می توان از درخت های تصمیم استفاده کرد. درخت تصمیم یکی از روش های مناسب برای خوشه بندی اطلاعات است. در این روش از یک الگوی درختی برای اخذ تصمیم استفاده می شود. در این روش از استراتژی هایی استفاده می شود تا بیشترین احتمال، هدف مورد نظر تامین شود. قابلیت دیگر درختان تصمیم، محاسبه احتمال شرطی است. * هر درخت تصمیم دارای سه نوع گره است: . ۱-گره تصمیم: به طور معمول با مربع نشان داده می شود. ۲-گره تصادفی: با دایره مشخص می شود. ۳-گره پایانی: با مثلث مشخص می شود. اما در عمل هنگام مواجه با حجم عظیم اطلاعات، باید از مجموعه ی عظیمی از درختان تصمیم یا به عبارت دیگر”جنگل های تصادفی” استفاده کرد. در ادامه نحوه ساخت الگوریتم تصمیم گیری جنگل های تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. الگوریتم تصمیم گیری جنگل تصادفی . جنگل تصادفی درخت تصمیم های زیادی را تولید می کند. برای طبقه بندی یک شیء جدید از برداری ورودی را در انتهای هر یک از درختان جنگل تصادفی قرار می دهد. هر درخت به ما یک طبقه بندی می هد و می گوییم این درخت به آن کلاس “رای” می دهد. جنگل طبقه بندی ای که بیشترین رای را داشته باشد ) بین همه درخت های جنگل( انتحاب می کند.
در این صفحه تعداد 759 مقاله تخصصی درباره جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Travel mode choice; Prediction performance; Variable importance; Random forest; Nanjing (China);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Forest biomass; Random forest; Carbon accounting; National greenhouse gas inventory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Abbreviation; Annotation; nsSNVs; Non-Synonymous Single-Nucleotide Variants; MLTs; Machine Learning Techniques; SVM; Support Vector Machine; RF; Random Forest; ANN; Artificial Neural Network; SDM; Site-Directed Mutate; APOGEE; The pathogenicity Prediction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; LCM; lubricant condition monitoring; CBM; condition based maintenance; RUL; remaining useful life; CdM; condition monitoring; AI; artificial intelligence; ISO; international standards organization; API; American Petroleum Institute; OEM; Original Equipmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Corpus callosum; Diffusion tensor imaging; Discriminant analysis; Psychosis; Machine learning; Random forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Plague; Yersinia pestis; Infectious disease; Great gerbil; Population abundance; NDVI; Object-based image analysis; Segmentation; Random Forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Post anesthesia care unit; Random forest; Machine learning; Vital signs; Patient monitoring; Early warning system; CI; Confidence interval; EMR; Electronic medical record; ESOD; Early signs of deterioration; PACU; Post anesthesia care unit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Relative humidity; Air temperature; Remote sensing application; Urban heat island; Random forest; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; FEVD; forecast-error-variance decomposition; ICP-OES; inductively coupled plasma optical-emission spectroscopy; IBA; isobutyric acid; MDS; multidimensional scaling; NGS; next-generation sequencing; NMR; nuclear magnetic resonance; RF; Random Forest; rRNA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Perovskite materials; Curie temperature; Machine learning; Support vector machine; Relevance vector machine; Random forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Soil carbon; Stoniness; Critical zone; Random forest; Solar radiation; Vegetation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Scene categorization; Scene part; Cascading framework; Random forest; Support vector machine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; WorldView-2; SAR; ALS; Tree numbers; Random forest; Upscaling; Object-oriented classification; Australia; River Red Gum; Eucalypt;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Habitat partitioning; Habitat use; Fjord system; Humpback whale; Megaptera novaeangliae; Fin whale; Balaenoptera physalus; Random forest; Site loyalty; Critical habitat; Kitimat fjord system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Informal; Machine learning models; Plastic waste; Recycling; Revenue generation; Socioeconomic groups; ANN; artificial neural network; ASTM; American Standard for Testing Material; CD; compact disc; CPCB; Central Pollution Control Board; DMC; Dhanbad Muni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Phyllostachys praecox; Net ecosystem exchange; Ecosystem respiration; Gross ecosystem productivity; Seasonal variation; Random forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Glaucoma; Fundus image; Retinal nerve fiber layer (RNFL); Patch features; Random forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Sentiment analysis; classifiers; support vector machine; Random Forest; amazon; accuracy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Geographic origin identification of coal; Near-infrared spectroscopy; Random forest; Synthetic minority oversampling technique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Best Available Technique; BAT performance assessment; IED; Random forest; BAT; Best Available Technique; BREF; BAT Reference document; EPLI; Environmental Performance Level Indicator; HC; Hierarchical Clustering; IED; Industrial Emission Directive; EIPPCB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Biological invasion; Vegetation indices; Vegetation phenology; Normalized difference vegetation index; Ligustrum sinense; Chinese privet; Random forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Forest cover change; Conservation areas; Environmental deforestation drivers; Tropical montane forests; Random Forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Soil organic carbon; Carbon stock; Random forest; Multiple linear regression land use; Reference soil group;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنگل‌های تصادفی یا جنگل‌های تصمیم تصادفی; Soil organic carbon; Tropical; SOC stocks; Carbon sequestration; Cropland management; Random forest;