آشنایی با موضوع

تصمیم سازی به عنوان فرایند بررسی، پیش بینی و ارزیابی پیامدهای حاصل از در پیش گرفتن گزینه های موجود و انتخاب قطعی یک گزینه برای رسیدن به هدفی مشخص تعریف شده است. تصمیم سازی زمینه رشد عاطفی، اجتماعی و روانی فرد تصمیم ساز را فراهم می آورد. تصمیم سازی درست و سنجیده موجب دستیابی به موفقیت و شکل گیری احساس رضایتمندی در فرد می شود. هنگامی که افراد تصمیم صحیحی می گیرن و با پیامدهای مثبت تصمیم خود رو به رو می شوند، حس مسئولیت پذیری در آن ها توسعه می یابد و تکرار این رفتار به فرد کمک می کند پیامدهای تصمیم های خود را شخصا بر عهده گیرد. اساسا افراد با تصمیم سازی نیاز فطری خود به استقلال طلبی را ارضاء می کند و با تصمیم سازی مؤثر و مطلوب اعتماد به نفس و خود باوری بیشتری می یابند. تصمیم سازی می تواند از طریق یک فرآیند بصری یا منطقی یا ترکیبی از دو صورت انجام شود. در روانشناسی، تصمیم سازی به عنوان فرآیند شناختی در نظر گرفته می شود که در نتیجه انتخاب یک باور یا یک دوره از اقدام در میان چندین فرصت جایگزین، مورد توجه قرار می گیرد. تصمیم سازی می تواند به عنوان یک عامل حل مسئله حل و فصل شود که توسط یک راه حل مورد نظر بهینه یا حداقل رضایت بخش است. بنابراین، یک فرآیند است که می تواند بیشتر یا کمتر منطقی یا غیر منطقی باشد و می تواند بر اساس دانش و اعتقادات صریح یا ضمنی باشد. با استفاده از فرآیند تصمیم سازی، گام به گام می تواند به شما در تصمیم گیری های آگاهانه و متفکرانه تر، با سازماندهی اطلاعات مربوطه و تعریف گزینه ها کمک کند. این رویکرد شانس هایی را برای شما به ارمغان می آورد که بهترین گزینه را رضایت بخش را انتخاب می کنید. بخش مهمی از تصمیم سازی شامل تجزیه و تحلیل یک مجموعه محدود از گزینه های توصیف شده از نظر معیار ارزیابی است. سپس این کار ممکن است این گزینه ها را از لحاظ چگونگی جذاب بودن آنها به تصمیم گیرنده (ها) رتبه بندی کند، زمانی که تمام معیارها به طور همزمان در نظر گرفته شوند. وظیفه دیگری ممکن است یافتن بهترین جایگزین یا تعیین اولویت نسبی کل هر یک از گزینه ها باشد. زمانی که همه معیارها به طور همزمان در نظر گرفته شوند. محیط تصمیم گیرنده می تواند در روند تصمیم سازی نقش داشته باشد. به عنوان مثال، پیچیدگی محیطی یک عامل است که بر عملکرد شناختی تاثیر می گذارد. مطالعات انجام شده در دانشگاه کلرادو نشان داده است که محیط های پیچیده تر با عملکرد شناختی بالاتر مرتبط هستند، به این معنی که تصمیم می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.
در این صفحه تعداد 3829 مقاله تخصصی درباره تصمیم سازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تصمیم سازی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم سازی; Decision execution; IT governance; Customer relationship management; Decision making; Vertical advocacy; Horizontal coordination; Business process
مقالات ISI تصمیم سازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم سازی; Limitation of therapeutic effort; No cardiopulmonary resuscitation; Decision making; Internal medicine; Limitación del esfuerzo terapéutico; Órdenes de no reanimación cardiopulmonar; Toma de decisiones; Medicina interna;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم سازی; Three-Dimensional; Mammoplasty; Imaging; Breast implants; Photography; Decision Making; Imagerie tridimensionnelle; Mammoplastie; Implants mammaires; Photographie; Prise de décision;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم سازی; Decision making; Hospital incident reporting; Health information management; Nurse administrators; Patient safety; Risk management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم سازی; Science-policy interface; Evidence-based conservation; Conservation effectiveness; Environmental legislation; Decision making; Conservation policy; Forest management; Forestry legislation; Species conservation; Conservation evidence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم سازی; Head and neck neoplasms; Lung neoplasms; Early detection of cancer; Decision making; Shared; Health knowledge; Attitudes; Practices; Qualitative research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم سازی; 00−01; 99−00; Business intelligence; Sentiment analysis; Anomaly detection; Multivariate Gaussian distribution; Decision making;