آشنایی با موضوع

سیستم پشتیبانی تصمیم (Decision support system) یا به طور اختصار DSS به نرم‌افزارهایی گفته می‌شود که به عملیات تصمیم‌گیری در مشاغل و سازمان‌ها کمک می‌کند. امروزه نیاز به سرعت در تصمیم گیری افزایش یافته است، اطلاعات مشترک بیش از حد زیاد شده است. از طرف دیگر محیط های تصمیم گیری پیچیده تر شده است و با توجه به افزایش فشار رقابتی تصمیم گیری نیز مشکل تر می شود. محدودیتهای ذهنی بشر در پردازش داده ها و دسترسی به اطلاعات و دانش های محدود افراد برای ما دردسرساز شده است و اگر برای رفع این مشکلات از کارشناسان متعدد استفاده کنیم، هزینه زیادی خواهد داشت. علاوه بر این ایجاد هماهنگی و ارتباط بین افراد مشکل خواهد بود. تحقیقات نشان داده است که طراحی یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری کامپیوتری می تواند تصمیمات بر مبنای واقعی را تسهیل کند،کیفیت تصمیمات را ارتقا دهد و باعث ارتقا اثربخشی و بهره وری فرایندهای تصمیم گیری می شود. این سیستم ها دارای یک بانک اطلاعاتی متشکل از دانش موجود درباره ی موضوع و یک زبان که برای فرموله کردن مسائل و پرسش بکار میرود و یک برنامه مدلسازی برای ازمایش تصمیمات ممکن هستند. هر سیستم پشتیبان تصمیم گیری دستیابی به سه هدف اصلی را دنبال می کند: 1) کمک به مدیر برای تصمیم گیری در مورد مسائل نیمه ساخت یافته 2) پشتیبانی تصمیم گیری انجام شده توسط مدیر و نه جایگزینی آن 3) بهبود کارائی تصمیم گیری و توجه بیشتر به اثر بخشی آن. یک سیستم پشتیبانی تصمیم می تواند این امکان را برای کارمند فراهم بیاورد که بتواند با داده هایی که از منابع خارجی یا داخلی جمع کرده است، یک تصمیم گیری آگاهانه داشته باشد. ویژگی های سیستم های پشتیبان تصمیم گیری: • در فرآیند تصمیم گیری به تصمیم گیرنده از طریق ارائه راه حل کمک می کنند. • برای تصمیمات نیمه ساختاری و ساخت نایافته طراحی می شوند. • در کلیه سطوح به تصمیم گیران کمک می کنند اما در سطوح تاکتیکی و استراتژیک کارائی بیشتری دارند. • مدل های چند منظوره امکانات شبیه سازی و ابزارهای تحلیلی دیگری را در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهند. • سیستم های تعاملی هستند که بدون کمک کارشناسان می توانند مورد استفاده قرار گیرند. • به آسانی با نیازهای اطلاعاتی محیط تصمیم گیری سازگار می شوند. • ساز و کارهائی ارائه می کنند که سریعاً نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرنده را تأمین می کنند. • قابلیت انعطاف کافی دارند تا با سبک های مختلف مدیریت هماهنگ شوند. • قابلیت آن را دارند که با یک پایگاه داده ای جامع ارتباط برقرار کنند. • ارتباط بین سطوح مختلف تصمیم گیری را تسهیل می کنند. برخی از مزایای سیستم های پشتیبان را میتوان بدین شرح عنوان کرد: • بهبود کارایی و سرعت فرایند تصمیم گیری • افزایش کنترل، رقابت و قابلیت آینده نگری برای تصمیم گیری سازمان • تسهیل ارتباطات بین فردی • تشویق یادگیری و آموزش • به دلیل اینکه در تصمیم گیری های غیر برنامه ریزی شده استفاده می شود، رویکردهای جدید برای تصمیم های غیر معمول استفاده می کند. • به خودکار شدن فعالیتهای مدیریتی کمک می کند.
در این صفحه تعداد 952 مقاله تخصصی درباره سیستم پشتیبانی تصمیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سیستم پشتیبانی تصمیم
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Decision Support System; Data mining; Market segmentation; Product positioning; Product design; AdaBoost
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Group decision making; Multi criteria decision making; Hesitant fuzzy sets; Intuitionistic fuzzy sets; Aggregation operator; Decision support system
مقالات ISI سیستم پشتیبانی تصمیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Fuzzy clustering; Pattern recognition; Fuzzy validation measure; Decision support system; Agricultural engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Desalination plant; Decision support system; Plant location criteria; Analytical hierarchal process; Sustainability criteria; Multi-criteria decision making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Urban soil; Soil quality; Ecosystem service; Ecosystem function; Urban planning; Decision support system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Policy assessment; Industrial sustainability; Regional policy; Decision support system; Multidimensional data analysis; Swot analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Prefabrication; Prefabricated prefinished volumetric construction; Decision-making; Decision support system; Singapore;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Decision support system; Gamma distribution; Industry 4.0; Monte Carlo methods; Particle filters; Predictive maintenance; Prognostic and health management; Semiconductor manufacturing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; CKF; Communication and knowledge flow; CP; Consultation processes; DSS; Decision support system; EA; Environmental Assessment; EI; Economic impacts; EIA; Environmental impact assessment; EIS; Environmental impact statement; ENUF; Engage, never use; NIMBY;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Open data; E-government; Data quality; Analytic Hierarchy Process; Multi-criteria decision making; Decision support system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Decision support system; Condition-based maintenance; Rail surface defects; Fuzzy inference system; Axle Box Acceleration (ABA) system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Deep neural network; Decision support system; Demand forecast; Emergency service; Feature selection; Improved genetic algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Free-floating bike sharing systems; Spatio-temporal clustering; Non-linear autoregressive neural network forecasting; Decision Support System; Dynamic fleet relocation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Cost optimal analysis; Economic sustainability; Housing stock; Energy retrofit; Payback period; Global cost; Net present value; Energy performance index; Decision support system; Design alternatives;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Food packaging; Logic-based argumentation; Argumentation tool; Preference management; Decision support system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; Traceability in design; traceability in early design stages; information management model; graph theory in design; decision support system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم پشتیبانی تصمیم; value-based medicine; decision support system; simulation in healthcare; healthcare quality assessment; agent-based modeling; discrete-event simulation;