آشنایی با موضوع

فرایند واکاوی سلسله مراتبی (Hierarchical structure)یکی از روش‌های تصمیم‌گیری است. واژه AHP مخفف عبارت Analytical Hierarchy process به معنی فرایند واکاوی سلسله مراتبی است. انتخاب سنجه‌ها یا criterions بخش اول واکاوی AHP است. سپس براساس سنجه‌های شناسایی شده نامزدها ارزیابی می‌شوند. واژه گزینه‌ها یا نامزدها هم معنای واژه alternative یا candidates بوده و به جای هم بکار روند. علت سلسله مراتبی خواندن این روش آن است که ابتدا باید از اهداف و راهبردهای سازمان در راس هرم آغاز کرد و با گسترش آنها سنجه‌ها را شناسایی کرد تا به پایین هرم برسیم. این روش یکی از روش‌های پرکاربرد برای رتبه‌بندی و تعیین اهمیت عوامل است که با استفاده از مقایسات زوجی گزینه‌ها به اولویت بندی هر یک از معیارها پرداخته می‌شود. چنانچه گزینه‌ها زیاد باشد تشکیل ماتریس مقایسات زوجی کار دشواری است. توضیح مختصر روش فرض کنید n گزینه و m سنجه برای ارزیابی آنها داشته باشیم. گامهای این روش به شرح زیر است ۱- تعیین سنجه‌ها ۲- مقایسه جفتی هر دو رقیب (n*(n-۱)/۲ مقایسه) برای هر سنجه و تشکیل ماتریس n*n رقبا که درایه‌های آن اعدادی در فاصله‌ای مشخص اند و برتری نسبی یکی را بر دیگری بیان می‌کنند. مثلاً: اگر طرح i از طرح j خیلی بهتر باشد به عنصر aij عدد ۵ نسبت می‌دهیم پس: ۵/۱=aij ۳- بدست آوردن وزن هر رقیب برای این سنجه (یعنی یک بردار ۱xn) که این کار با انجام یک سری عملیات سطری- ستونی بر روی ماتریس گام قبل واستفاده از روش ویژه-بردار یا eigenvector انجام می‌شود و برداری بدست می‌آید که جمع عناصر آن یک و مقدار عنصر iام آن وزن رقیب iام را برای این سنجه نشان می‌دهد. ۴-گامهای ۱ تا ۳ را برای تمام سنجه‌ها انجام دهید تا در نهایت m بردار n تایی بدست آید و با در کنار هم گذاردن آنها یک ماتریس mxn تشکیل شود. ۵- مقایسه جفت جفت خود سنجه‌ها و بدست آوردن وزن هر یک از آنها از روی ماتریس سنجه‌ها که برتری سنجه‌ها را نسبت به هم نشان می‌دهد (یک بردار ۱xm) ۶- ضرب بردار وزن سنجه‌ها در ماتریس mxn و در نهایت بدست آوردن وزن نهایی هر رقیب ۷- آزمون سازگاری برای نبود تناقض در تخصیص اعداد برتری طرحها در مقایسه با سنجه‌ها مسئله دیگری که در همین زمینه مطرح می‌شود AHP گروهی است که در آن گروهی از افراد نظرات خود را ارائه می‌کنند و در سیستم‌های خبره نیز کاربرد دارد.
در این صفحه تعداد 612 مقاله تخصصی درباره فرایند واکاوی سلسله مراتبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فرایند واکاوی سلسله مراتبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند واکاوی سلسله مراتبی; Highland barley starch; Heat moisture treatment; Hierarchical structure; Digestibility; Pasting properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند واکاوی سلسله مراتبی; Geographically distributed clouds; Many-objective algorithm; VM allocation; Linear programming (LP); GrEA algorithm; Hierarchical structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند واکاوی سلسله مراتبی; Peridynamics; Non-convex energy; Bistable long-range interactions; Folding-unfolding states; Hierarchical structure; Biological systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند واکاوی سلسله مراتبی; Super-resolution image reconstruction; Neighborhood expansion; Multi-surface fitting; Hierarchical structure; MAP estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند واکاوی سلسله مراتبی; Thermosetting polyurethane; Hydrophobicity; Sandpaper template; Silica nanoparticles; Hierarchical structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند واکاوی سلسله مراتبی; Snow; Icephobic; Snowphobic; Frigophobic; Pagophobic; Chionophobic; Building integrated photovoltaics; BIPV; Microstructure; Nanostructure; Hierarchical structure; Review; State-of-the-art;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند واکاوی سلسله مراتبی; Hybrid films; N-succinyl chitosan; Sodium alginate; Hierarchical structure; Lanthanide ions coordination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند واکاوی سلسله مراتبی; Direct methanol fuel cell; Methanol crossover; Cathode catalyst layer; Hierarchical Structure; Membrane electrode assembly;