آشنایی با موضوع

تحلیل واریانس روشی است که بر اساس آن کل تغییرات یا پراکندگی موجود در مجموعه ای از داده ها به مولفه های گوناگون تقسیم می شوند. برای هر یک از این مولفه ها منبعی از پراکندگی وجود دارد. در این روش واریانس کل یا تغییرات کل به دو منبع یا دو مولفه واریانس بین گروه ها که نشان دهنده تفاوت های بین گروه ها است و منبع یا مولفه واریانس درون گروه ها که واریانس خطا نیز نامیده می شود و فرض می شود که ناشی از عوامل شانس یا تصادفی است، تقسیم می شود. در تحلیل واریانس فرضیه های تحقیق ممکن است به دو صورت درآیند،که عبارتند از: 1- وجود تفاوت معنی دار بین گروه های متغیر: آیا میانگین های متغیر وابسته در گروه های ایجاد شده به وسیله متغیر فاکتور تغیر می کنند یا برابر هستند. 2- وجود رابطه علت و معلولی در بین متغیرها: اگر میانگین های متغیر وابسته در گروه های ایجاد شده به وسیله متغیر فاکتور با هم برابر نباشند به این معناست که متغیر مستقل بر مقادیر متغیر وابسته در گروه های متغیر فاکتور تاثیر دارد. اگر چنین باشد این دو متغیر (مستقل و وابسته) می توانند رابطه علت و معلولی داشته باشند. در تحلیل واریانس، متغیر وابسته کمی است و عامل ها که متغیرهای کیفی هستند. عامل نیز می تواند بین آزمودنی ها (within groups) یا درون آزمودنی ها (Between groups) باشد. در آنالیز واریانس برای محاسبه تفاوت بین گروه ها ازآزمون های تعقیبی (Post Hoc) استفاده می کنیم. نکته: اگر در آزمون تحلیل واریانس sig بیشتر از 5 درصد باشد به هیچ عنوان از آزمون های تعقیبی استفاده نمی کنیم. شرایط استفاده از آزمون One Way ANOVA 1. بیش از دو گروه 2. یک متغییر 3. تجانس واریانس وجود دارد 4. توزیع داده ها طبیعی 5. مقیاس متغییر فاصله ای_نسبی است. در آنالیز واریانس یک طرف در صورت رد فرض صفر و زمانی که sig کمتر از 5 صدم است. (یعنی تفاوت معنا دار است) ما می توانیم برای تشخیص تفاوت درون گروه ها از آزمون های تعقیبی (Post Hoc) استفاده کنیم. در واقع ببینیم این تفاوت در بین کدام یک از گروه ها وجود دارد. سپس یک نوع آزمون تعقیبی به عنوان مثال LSD یا Tukey یا Duncan و. . . را انتخاب می کنیم. انتخاب نوع آزمون بر توان ازمون بستگی دارد. قبل از ادامه روند آزمون تجانس واریانس ها را با آزمون لیون محاسبه می کنیم. اگر تجانس واریانس وجود نداشت به هیچ عنوان از آزمون ها ی تعقیبی استفاده نمی کنیم.
در این صفحه تعداد 5703 مقاله تخصصی درباره تحلیل واریانس Analysis of variance که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تحلیل واریانس Analysis of variance (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; EU; European Union; PDO; protected designations of origin; PGI; protected geographical indication; TSG; traditional speciality guaranteed; TB; traditional balsamic vinegar of Modena; TBVRE; traditional balsamic vinegar of Reggio-Emilia; GC-O; gas chromato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analysis of variance; CS; cobblestone; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Gene and Genomes; MP; microplastics; NMDS; non-metric multidimensional scaling; OTUs; operational taxonomic units; PE; linear low-density polyethylene; PP; polypropylene; STAMP; Sta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Spinal cord injury; Hemorrhage; Secondary injury; Pain; Polytrauma; Blood spinal cord barrier; Progressive hemorrhagic necrosis; Nociception; ANOVA; Analysis of variance; ANCOVA; Analysis of covariance; BBB; Basso, Beattie and Bresnahan (locomotor scale);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; a one-way analysis of variance; CFU; colony forming units; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FBS; fetal bovine serum; G-CSF; granulocyte colony-stimulating factor; 5-HMF; 5-hydroxymethylfurfural; LPS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Metal-organic framework; Ethylene; Alginate; Sodium citrate; Controlled release; Al-MOF; aluminum MOF; ANOVA; analysis of variance; CuTPA; copper terephthalate MOF; HF; hydrofluoric acid; ICDD; inductively coupled plasma optical emission; ICP-OES; Interna
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analysis of variance; CAR/PDMS; carboxen/polydimethylsiloxane; DVB/CAR/PDMS; divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; HS-SPME; headspace solid-phase micro-extraction; PA; polyacrylate; PCA; prin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analysis of variance; BZ; benzodiazepine receptor; GAF; Global Assessment of Function; PSQI-J; Pittsburgh Sleep Quality Index, Japanese version; QOL; quality of life; Benzodiazepine; Dependence; Insomnia; Global assessment of functioning; Pittsburg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Inflammatory bowel disease; Flow cytometry; Multicenter clinical trial; Translational research; Central analysis; ANOVA; two-way analysis of variance; BSA; bovine serum albumin; DMSO; dimethyl sulfoxide; FACS; fluorescence-activated cell sorting; FC; flow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analysis of variance; DETA/NO; 2,2′-(hydroxynitrosohydrazono)bis-ethanimine; MDA; malondialdehyde; NBT; nitrotetrazolium blue chloride; ROS; reactive oxygen species; RWC; relative water content; SOD; superoxide dismutase; TBA; thiobarbituric acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; PEF; pulsed electric fields; TSS; total soluble solids; TCC; total carotenoids content; LC; lycopene content; LAC; lipophilic antioxidant capacity; ROS; reactive oxygen species; BHT; butyl hydroxytoluene; DPPH; 2,2-diphenil-1-picrylhydrazyl; RO2; oxygen c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; K-DST; Korea-Developmental Screening Test for Infants & Children; SES; socioeconomic status; ANOVA; one-way analyses of variance; aOR; adjusted odds ratio; LCPUFA; long chain polyunsaturated fatty acids; DHA; docosahexaenoic acid; Cognitive development; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Mechanomyography (MMG); Reliability; Spine; Extension; Flexion; ANOVA; analysis of variance; BMI; body mass index; Dmax; maximal displacement; ICC; intra-class correlation coefficient; LBP; low back pain; LDS; laser displacement sensor; MMG; mechanomyogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; 5WRI; 5 weeks rehabilitation investigation; 6MWT; 6-min walking test; 10MWT; 10-m walking test; ANOVA; Analysis of Variance; EDSS; Expanded Disability Status Scale; f; fixed hands; fMRI; functional magnetic resonance imaging; MS; Multiple Sclerosis; nf; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ADA; American Diabetes Association; ANOVA; analysis of variance; DoD; Department of Defense; DCOE; Diabetes Center of Excellence; DDS-17; Diabetes-related Distress Scale; EB; emotional burden; ID; interpersonal distress; PD; physician-related distress; RD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analysis of variance; AVN; avascular necrosis; CT; computed tomography; DCM; deviation colour map; DICOM; Digital Imaging and Communications in Medicine; MRI; magnetic resonance imaging; TTF; Talus-Tibia and Fibula; Talus; Generic prosthesis; Cadav
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Aripiprazole; Risperidone; Olanzapine; Cannabinoid receptors; Adolescent rat; 5-HT; serotonin; ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; ANOVA; analysis of variance; APDs; antipsychotic drugs; BSA; bovine serum albumin; cAMP; cyclic adenosine monoph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Performance; Inhibitory control; Coffee; Sleep; Vigilance; NSF; National Sleep Foundation; PSQI; Pittsburgh Sleep Quality Index; NCA; National Coffee Association; USA; United States of America; DSM-IV-TR; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disord
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analysis of variance; CMPW; carrot minimum processing waste; EVOH; ethylene vinyl alcohol copolymer; FFF; film-forming formulation; HDPE; high-density polyethylene; HPMC; hydroxypropyl methylcellulose; LDPE; low-density polyethylene; PCL; poly(ε-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Loss of control eating; Obesity; Children; Executive functioning; Impulsivity; OW-LOC; overweight with loss of control; OW-CON; overweight control; NW-CON; normal-weight control; ANOVA; analysis of covariance; MANCOVA; multivariate analysis of covariance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Algae; Anaerobic co-digestion; Biomass; Renewable energy; Waste paper; AD; anaerobic digestion; ANOVA; analysis of variance; F/I; feedstock/inoculum; KDP; potassium dihydrogen phosphate; MC; moisture content; RSM; response surface methodology; TS; total s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; PEF; pulsed electric fields; ROS; reactive oxygen species; BHT; butylated hydroxytoluene; L*; lightness; a*; green to red chromaticity; b*; blue to yellow chromaticity; hº; hue angle; TSS; total soluble solids; HPLC; high performance liquid chromatograph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analysis of variance; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BMI; body mass index; BMJ; British Medical Journal; CSF; cerebrospinal fluid; ELISA; Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay; GDNF; glial cell line-derived neurotrophic factor; GFL; glial cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; Analysis of variance; EBCT; Empty bed contact time; GAC; Granular Activated Carbon; GC-MS; Gas chromatography-mass spectrometry; NTU; Nephelometric turbidity unit (NTU); PGR; Plant growth regulator; Agrichemical; Bioassay; Filtration; Plant growt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; BIA; bioelectrical impedance analysis; DEXA; dual energy X-ray absorptiometry; BMI; Body Mass Index; HNE; 4-hydroxy-2-nonenal; MDA; malondialdehyde; CVD; cardiovascular disease; LBM; lean body mass; ASM; appendicular skeletal muscle mass; RSMI; relative s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; CCFT; cranio-cervical flexion test; AT; Alexander technique; NPQ; Northwick Park Questionnaire; PSEQ; Pain Self-Efficacy Questionnaire; ANOVA; analysis of variance; Neck pain; Rehabilitation; Neck muscle fatigue; Cranio-cervical flexion test; CCFT; Electr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analysis of variance; BE; biomonitoring equivalent; BMI; body mass index; CHMS; Canadian Health Measures Survey; CSTEE; Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DI; daily intake; DnBP; di-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; Analysis of variance; CPr; Cardiopulmonary resuscitation; cm; Centimeter; ETPR; Elevation to pressure ratio; DPMD; Distance and differential pressure measuring device; mbar; Millibar; n.s.; not significant; PE; Pectus excavatum; VB; Vacuum bell; Va
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; Analysis of Variance; BMI; Body mass index; IQR; Interquartile range; cGycm2; Centi-Gray square centimetre; Gy; Gray; mGy; Milli-Gray; mSv; milli-Sievert; NS; Not significant; PVI; Pulmonary vein isolation; SEM; Standard error of mean; Sv; Sivert;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ACh; acetylcholine; ANCOVA; analysis of covariance; ANOVA; analysis of variance; ADMA; asymmetric dimethylarginine; CONSORT; Consolidated Standards of Reporting Trials; CAESAR; Consortium for preclinicAl assESsment of cARdioprotective therapies; CAD; coro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ACE; angiotensin converting enzyme; ANOVA; analysis of variance; AUC; area under the curve; CFR; coronary flow reserve; Δ LNR; change of LNR during the first 3 months; FFR; fractional flow reserve; IMR; the index of microcirculatory resistance; IVUS; in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Anatomical cadaver study; Braintumor simulation model; Parasellar region; Skull base approach; Training model; ACA; anterior cerebral artery; ANOVA; analysis of variance; CN; cranial nerve; ICA; internal carotid artery; OZ; orbitozygomatic approach; PCom;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analysis of variation; CFU; colony forming units; MIC; minimum inhibitory concentration; MRSA; Methicillin Resistant Staphylococcus aureus; MSSA; Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus; NCS; nanocrystalline silver; ZOI; Zone(s) of Inhibition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analysis of variance; PND; postnatal day; TSE; tobacco smoke extract; Behavioral teratogenesis; Nicotine; Second-hand smoke; Tobacco; Development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; PDAC concomitant with IPMN; Inflammation; Atrophy; ANOVA; analysis of variance; BMI; body mass index; CI; confidence interval; CT; computed tomography; DM; diabetes mellitus; ERCP; endoscopic retrograde cholangiopancreatography; EUS; endoscopic ultrasonog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ACh; Acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; Angelica root; Japanese Angelica acutiloba root; ANOVA; Analysis of variance; ChAT; choline acetyltransferase; CA1; cornu ammonis area 1; FITC; Fluoresein-4-isothiocyanate; HPLC; high-performance liquid chro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; μL; microliter; μm; micrometer; ANOVA; analysisof variance; AnxAA1; annexinA1 Protein; BAL; pronchoalveolarlavage; C; control; CEUA; ethics committee for the use of animals; Cm; centimeter; COPD; chronicobstructive pulmonary disease; CS; cigarettesmoke-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analysis of variance; Ci; internal (intercellular) CO2 concentration; gs; stomatal conductance to water vapor; Pmax; maximum rate of photosynthesis when light saturated; Ψ; water potential; Bolboschoenus maritimus; Distichlis spicata; Salinity; Sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Neonicotinoids; Aldehyde Oxidase; DNA damage; Oxidative stress; Telomerase; IMI; imidacloprid; IMI + NH; desnitro-imidacloprid; CBMN; cytokinesis block micronucleus assay; BNMN; binucleated cells with micronucleus; CBPI; cytokinesis block proliferatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; PHFs; perihippocampal fissures; HiF; hippocampal fissure; AD; Alzheimer disease; CSF; cerebrospinal fluid; NPH; normal pressure hydrocephalus; CUMS; chronic unpredictable mild stress; WRT; wheel running test; MRI; magnetic resonance image; FST; forced swi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Satiety; Sodium caseinate; Casein hydrolysate LFC25; GLP-1; Food intake; Simulated gastro-duodenal digestion; AA; amino acid; ANOVA; one-way analysis of variance; CCK; cholecystokinin; DPP-IV; dipeptidyl peptidase-IV; GI; gastrointestinal; GLP-1; glucagon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; analysis of variance; CCl4; carbon tetrachloride; COX-2; cyclooxygenase-2; DLS; dynamic light scattering; ESI; electrospray ionization; GI; gastrointestinal; 6G; 6-gingerol; 8G; 8-gingerol; GE; ginger extract; HPMC; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ABTS; 2-azino-di-[3-ethylbenzo-thiazolin-sulphonate]; ALA; α-lactalbumin; ANOVA; analysis of variance; BLF; β-lactoferrin; BLG; β-lactoglobulin; CGA; chlorogenic acid; cLC; commercial laccase; CN; casein; FA; ferulic acid; LC; laccase; LMS; laccase med
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Concentrated rural settlement (CRS); Post-disaster reconstruction; Farmers' risk perception; ANOVA; The 5.12 Sichuan Earthquake; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; Analysis of variance; AUC; area under the curve; BBP; benzylbutylphthalate; CS; calibration standard; CV; coefficient of variation; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DMSO; dimethyl sulphoxide; Dv; derivatization yield; ED