آشنایی با موضوع

روش های زنجیره مارکف مونت کارلو(که شامل روش های قدم زدن تصادفی مونت کارلو می باشد) دسته ای از الگوریتم هاست برای نمونه برداری از توزیع های احتمال که مبنای آن ساختن یک زنجیره مارکف با ویژگی های مطلوب است. سپس حالت زنجیره پس از تعداد بسیار زیادی مرحله به عنوان نمونه ای از توزیع مطلوب استفاده می شود. کیفیت این نمونه متناسب با افزایش تعداد مراحل افزایش می یابد. معمولاً ساختن یک زنجیره مارکف با ویژگی های مطلوب کار ساده ای است. مشکل اصلی تعداد مراحل مورد نیاز است برای اینکه حالت زنجیره با خطای قابل قبولی به یک توزیع ثابت همگرا شود. زنجیره خوب زنجیره ای است که در آن با شروع از یک موقعیت دلخواه خیلی سریع به توزیع ثابت برسیم. به طور معمول استفاده از زنجیره مارکف مونت کارلو برای نمونه برداری توزیع موردنظر ما را فقط تخمین می زند. به دلیل این که این توزیع همواره تحت تاثیر نقطه شروع ما است. ولی الگوریتم های پیچیده ای وجود دارند که اساس آن ها زنجیره های مارکف مونت کارلو است و با محاسبات اضافی تاثیر نقطه شروع را از بین برده و توزیع موردنظر ما را به طور دقیق مشخص می کنند. معمول ترین کاربرد این الگوریتم ها محاسبه عددی انتگرال های چندگانه است. انتگرال های چندگانه معمولاً در فیزیک محاسباتی،زیست شناسی محاسباتی و زبان شناسی محاسباتی به وجود می آیند،بنابراین می توان گفت زنجیره های مارکف مونت کارلو کاربرد گسترده ای در این زمینه ها دارند. روش زنجیره مارکوف مونت کارلو برای نمونه برداری از توزیع حای احتمال مورد استفاده قرار می گیرد. مبنای آن ساختن یک زنجیره مارکف با ویژگی های مطلوب می باشد. معمولا ساختن زنجیره مارکوف با ویژگی مطلوب کار ساده ای است ولی مهم این است که تعداد مراحل مورد نیاز چقدر است. یعنی بتوان حالت زنجیره را با یک خطای قابل قبولی همگرا نمود. هر تکنیکی که براساس نمونه سازی آماری، بتواند پاسخ خای تقریبی برای مسائل عددی تولید نمایند الگوریتم مونت کارلو نامیده می شود. شبیه سازی مونت کارلو بیشتر برای مسائلی که عدم قطعیت دارند مورد استفاده قرار می گیرد. شبیه‌سازی مونت کارلو وابسته به فرآیند نمایش صریح عدم قطعیت با تعیین نمودن ورودی‌ها به عنوان توزیع‌های احتمال می باشد. حال اگر ورودی‌های توصیف‌کننده یک سیستم، غیرمقطوع باشند، آنگاه پیش‌بینی عملکرد پیشرو برای آن الزاما غیرقطعی است. این بدان معنی‌ می باشدکه نتیجه هر گونه تحلیل مبتنی بر ورودی‌های نمایش داده شده با توزیع‌های احتمال، خود یک توزیع احتمال است. حال به منظور محاسبه ی توزیع احتمال باید عدم قطعیت های ورودی ها به عدم قطعیت های خروجی منتقل گردند. روش های زیادی برای انتقال عدم قطعیت ها وجود دارند ولی در بین کل روش ها الگوریتم مونت کارلو بسیار حائز اهمیت است.
در این صفحه تعداد 787 مقاله تخصصی درباره زنجیره مارکف مونت کارلو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زنجیره مارکف مونت کارلو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; 62F15; Bayesian shrinkage prior; Geometric drift condition; Geometric ergodicity; High-dimensional inference; Large p/small n; Markov chain Monte Carlo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; C1; C5; C11; C13; Dynamics; Initial conditions; Latent heterogeneity; Markov Chain Monte Carlo; Panel count data; Serial correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; CAR; conditional autoregressive model; CI; credible interval; EMR; electronic medical records; MCMC; Markov chain Monte Carlo; MHLW; Ministry of Health, Labour and Welfare; SAR; standardized adoption ratio; SMR; standardized mortality ratio; SMSA; seconda
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; AIC; Akaike information criterion; BIC; Bayesian information criterion; DLD; Department of Livestock Development (Thailand); ERGM; exponential random graph model; GOF; goodness of fit; MCMC; Markov chain Monte Carlo; MCMCMLE; Monte Carlo Markov chain maxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; Arsenic; Diabetes; Arsenic species; Gene-environment interaction; Multiple imputation; HbA1C; glycosylated hemoglobin; ICPMS; inductively coupled-plasma mass spectrometry; MCMC; Markov Chain Monte Carlo; SNPs; single nucleotide polymorphisms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; Impact analysis; Uncertainty; Rivers; River works; Intervention; Hydraulic modelling; Markov chain Monte Carlo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; Mixed conifer forest; Forest structure; Prescribed fire; Self-thinning; Resilience; Recovery; CWD; coarse woody debris; BCI; Bayesian credible interval; MCMC; Markov chain Monte Carlo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; AMI; Advanced Metering Infrastructure; ANSI; American National Standards Institute; ASHRAE; American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers; CCC; California Commissioning Collective; CDM; Clean Development Mechanism; CFL; Compac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; ACOSSO; Adaptive COmponent Selection and Smoothing Operator; ARIMA; Auto-Regressive Integrated Moving Average; ASHRAE; American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers; BUGS; Bayesian inference Using Gibbs Sampling; CDF; Cumulativ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; Subsurface model calibration; Uncertainty quantification; Markov chain Monte Carlo; Low-rank parameter representation; Multiobjective optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; Connected vehicles; Driving volatility; Intersection crashes; Proactive safety; Full Bayes estimation; Markov Chain Monte Carlo; Gibbs sampler; Heterogeneity; Random parameters; Poisson/Poisson log-normal regressions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; C11; C46; I11; Dependent Dirichlet process; Episode treatment group; Markov chain Monte Carlo; Model comparison; Linear models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; System reliability; Bayesian inference; Bayesian melding method; Multilevel information; Non-informative and informative priors; Markov Chain Monte Carlo; Adaptive sampling importance re-sampling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; Behavior; Learning; Aging; Separable random field model; Change-point test; Reversal learning task; EM algorithm; Markov Chain Monte Carlo; Laplace prior; Bayesian inference; Gibbs sampling; MAP estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; Bayesian analysis; Glutathione conjugation; Oxidative metabolism; Tetrachloroethylene; Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) model; Risk assessment; CC; Collaborative Cross; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CU; coefficient of uncert
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; 4CL; 4-coumarate: CoA ligase; ADT; arogenate dehydratase; AIC; Akaike's Information Criteria; C4H; cinnamate 4-hyrdoxylase; CA; cinnamate; CCR; cinnamoyl-CoA reductase; FCC; flux control coefficient; HCT; hydroxycinnamoyl CoA: shikimate hydroxycinnamoyl t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; Water quality modeling; Watershed; Bayesian Model Averaging; Markov chain Monte Carlo; Input uncertainty; Bayesian calibration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; Amiodarone; Lidocaine; Magnesium; Ventricular tachycardia; Ventricular fibrillation; AHA; American Heart Association; CrI; Credible Interval; CI; Confidence Interval; CPR; Cardiopulmonary Resuscitation; ERC; European Resuscitation Council; hrs; hours; MgS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; DIC; Deviance Information Criterion; MCMC; Markov Chain Monte Carlo; PPD; posterior probability distribution; SDM; species distribution model; Anticipation; Bayesian theorem; sampling effort bias; Species distribution modeling; Uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; VSTOL; Ground vortex; Wall jet; Boundary layer; Statistical analysis; Finite mixtures; Bayesian approach; Markov Chain Monte Carlo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; Building systems; Sensor calibration; Virtual in-situ calibration; Bayesian inference; Markov Chain Monte Carlo; Absorption refrigeration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیره مارکف مونت کارلو; Quality control; Fraction nonconforming; Bayesian statistics; Credible interval; Markov Chain Monte Carlo; Pipe fabrication;