آشنایی با موضوع

تخصیص پنهان دیریکله (به انگلیسی: Latent Dirichlet Allocation) یا LDA یک مدل تولیدی در آمار است. این مدل برای مدل سازی تعدادی متغیرهای پنهان (عناوین) در مجموعه‌ای از متن‌ها که شامل کلمات هستند بوجود آمده‌است. در حقیقت در یک متن شامل تعدادی کلمه می‌توان به هر کلمه تعدادی عنوان با احتمال مشخص نسبت داد که در نهایت با ترکیب با هم یک متن و عنوان آن را تشکیل می‌دهند در واقع می‌توان هر متن را به عنوان یک توزیع مخلوط از عناوین دید. این مشابه آنالیز پنهان مفهومی احتمالی با این تفاوت که در LDA یک توزیع احتمال پیشین از نوع توزیع دریکله در نظر گرفته می‌شود. اگرچه LDA با توزیع دریکله یکنواخت معادل با آنالیز پنهان مفهومی احتمالی است. هر عنوان مجموعه ای از کلمات را با احتمال مشخصی ایجاد می‌کند. کلماتی که تعلق خاصی به برخی از عناوین ندارند (مانند the در انگلیسی) می‌توان آنها را با احتمال بکتواختی در هرکدام از عناوین قرار داد؛ یا اینکه آنها را دستهٔ خاصی قرار داد. باید توجه کرد که تعریف صریحی برای عنوان از دیدگاه‌های معناشناسی یا معرفت‌شناسی مشخص نمی‌شود. بلکه اختصاص عناوین با یادگیری با نظارت برخی از کلمات و اختصاص آنها به عناوین و میزان رخدادهای آنها انجام می‌شود. نکتهٔ دیگر این است که در این مدل چیزی برای مدل سازی ترتیب یا همبستگی عناوین در نظر گرفته نمی‌شود، و هر متن به عنوان کیسه کلمات در نظرگرفته شده و فرض تعویض پذیری (تئوری دی فینتی) انجام می‌شود. توزیع دیریکله در نظریه احتمال و آمار یک توزیع پیوسته است. این توزیع بطور کلی حالت گسترش یافته توزیع بتا برای توابع چندمتغیره است. معمولاً از توزیع دیریکله به عنوان توزیع پیشین در مدل سازی بیزی استفاده می شود؛ چرا که توزیع دیریکله مزدوج پیشین (conjugate prior) برای توزیع چندجمله ای و توزیع دسته ای (categotical) است. تعمیم این توزیع فرایند دیریکله است.
در این صفحه تعداد 558 مقاله تخصصی درباره تخصیص پنهان دیریکله که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تخصیص پنهان دیریکله
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; LDA; low dose aspirin; FGR; fetal growth restriction; RCT; randomized controlled trial; FMF; fetal medicine foundation; MAP; mean arterial pressure; Pre-eclampsia; Low-risk; Screening; First trimester; Aspirin; Placental disease;
مقالات ISI تخصیص پنهان دیریکله (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; CCP; Conventional Classification Procedure; CSR; Closed Set Recognition; CWT; Continuous Wavelet Transform; DR; Decision Rule; EM; Expectation Maximisation; GMM; Gaussian Mixture Model; GNB; Gaussian Naive Bayes; LDA; Linear Discriminant Analysis; LR; Log
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; Reflex impairment; Scale loss; Vitality; Bycatch; Release mortality; RAMP; DFO; Fisheries and Oceans Canada; RM-LME; Repeated measures linear mixed effects model; LDA; Linear discriminant analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; RT; Renal Transplant; NGS; Next Generation Sequencing; GEP; Gene Expression Profile; LDA; Linear Discriminant Analysis; PPV; Positive Predictive Value; NPV; Negative Predictive Value; Tregs; Regulatory T-cells; MHC; Major Histocompatibility Complex; DHSC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; Mobility; Scour; Burial; UXO; PIV; LDA; CTA; Light field camera; Sediment; Loads; Wind-tunnel; Water channel; CFD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; APC; antigen-presenting cell; BMT; bone marrow transplantation; CKBMT; combined kidney and bone marrow transplantation; CML; cell-mediated lympholysis; DLI; donor leukocyte infusions; GVHD; graft-vs-host disease; GVL; graft-vs-leukemia/lymphoma; LDA; limi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; CF; conversion factor; COG; coke oven gas; LDA; laser Doppler anemometry; LHV; low heating value; RF; reburning fuel; SL; laminar flame speed; TA; adiabatic flame temperature; TSUB; substrates temperature; ZVC; zonal volumetric combustion; λp; excess rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; Green tea polyphenols; Obesity; Modulatory effect; Intestinal microbiota; Metagenomics; ABC; ATP-binding cassette; BLAST; basic local alignment search tool; C; (−)-catechin; CV; central vein; ECG; (−)-epicatechin gallate; EGC; (−)-epigallocatechin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; PTC; papillary thyroid carcinoma; CSC; cancer stem cell; ALDH; aldehyde dehydrogenase positive; PBS; phosphate-buffered saline; NEAA; nonessential amino acids; DMEM; Dulbecco's Modification of Eagle's Medium; EGF; epidermal growth factor; bFGF; basic fibr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; Boc; tert-butyloxycarbonyl; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; DCM; dichloromethane; DMF; dimethylformamide; DMSO; dimethyl sulfoxide; EDCI; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide; HIV; human immunodeficiency virus; HOBt; hydroxybenzotriazole; HR-ESI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; Iris recognition; Local feature; Phase intensive local pattern; Density-based spatial clustering; Feature reduction; DBSCAN; Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise; LDA; Linear Discriminant Analysis; NIR; Near infrared; PCA; Principal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; Social influence; Topical influence; Twitter; User modeling; PageRank; Topic modeling; LDA; Evaluation metrics; Viral marketing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; CCI; carcass compactness index; CCW; cold carcass weight; CCY; cold carcass yield; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCs; fibrous c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; Domestic buildings; Global South; Electricity consumption; Spatial design; Social practices; Households; LDA; Lahore Development Authority; LIT; Lahore Improvement Trust; LMC; Lahore Municipal Corporation; NIC; New Indigenous Communities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; Statistical pattern recognition; Unconstrained face recognition; Maximum likelihood estimation; CNN (Convolution neural network); Kullback-Leibler divergence; Off-the-shelf deep features; AUC; Area Under Curve; CNN; Convolution Neural Network; HOG; Hist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; MSIR; multiple substrate induced respiration; RPE; rhizosphere priming effect; LDA; linear discriminant analysis; DF; discriminant function; RDA; redundancy analysis; PERMANOVA; permutational analysis of variance; Invasive plants; Rhizosphere priming; Mic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; AC; alternating current or asymptotically correct; ADF; Amsterdam density functional; AM1; Austin model 1 semi-empirical method; au; atomic units; BBO; β-barium borate; CC; coupled-cluster; CHF; coupled Hartree-Fock; CI; configuration interaction; CNDO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; Coptidis Rhizoma; Quality marker; Effect-constituent Index; Shigella dysenteriae; HepG2 cells; BER; berberine; CHMs; Chinese herbal medicines; COP; coptisine; C. Rhizoma; Coptidis Rhizoma; DMEM; Dulbecco Modified Eagle Medium; EPI; epiberberine; HFP-t; he
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; ADHD; attention-deficit/hyperactivity disorder; ASD; autism spectrum disorder; CPRS; Conners Parent Rating Scales; FDR; false discovery rate; HC; healthy controls; Kiddie-SADS-PL; Kiddie-SADS-Present and Lifetime Version; LDA; linear discriminant analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; CCW; cold carcass weight; CCY; cold carcass yield; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCs; fibrous carbohydrates; GC; gastrointestin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; Cattle recognition; Muzzle point image; Deep learning; Convolution Neural Network; DBN; SDAE; Verification; Computer vision; LBP; SURF; PCA; VLAD; LDA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; EVOO; extra virgin olive oil; ICP-OES; inductively coupled plasma optical emission spectrometry; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; LDA; linear discriminant analysis; PCA; principal component analysis; PLS-DA; partial least squares disc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; BATF; basic leucine zipper transcription factor; BM; bone marrow; Bregs; regulatory B cells; BTLA; B and T lymphocyte attenuator; CFSE; carboxyfluorescein succinimidyl ester; CML; cell mediated lympholysis; CNI; calcineurin inhibitor; CPM; counts per minu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; ANN; artificial neural networks; ANOVA; analysis of variance; AOCS; American oil chemists' society; AV; anisidine value; BAW; bulk acoustic wave; CA; cluster analysis; CC; canonical correlation; CP; conducting polymer; DFA; discriminant function analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; Oil tea; Glucose; Lipid; Gut microbiota; Type 2 diabetes; db/db mice; AUC; area under the curve; FBG; fasting blood glucose; FDR; false discovery rate; HDL; high-density lipoprotein; LDA; linear discriminant analysis; LDL; low-density lipoprotein; NRV; nu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; MDMA; 3,4-methylenedioxymethamphetamine; MDAI; 5,6-methylenedioxy-2-aminoindane; API; active pharmaceutical ingredient; ANFO; ammonium nitrate fuel oil; ANN; artificial neural network; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; CCD; charge-coupled device; CCSW
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; Subjectivity detection; Convolutional neural network; Word vector model; Twitter; Multi-lingual analysis; NLP; Natural Language Processing; SVM; Support Vector Machines; NB; Naïve Bayes; MKL; Multiple Kernel Learning; CRF; Conditional Random Fields; LSTM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; Aflatoxin; Aflatoxigenic fungus; Fluorescence; Near-infrared spectroscopy; Hyperspectral imaging; Rapid and non-destructive detection; A.; Aspergillus; AFB1; aflatoxin B1; AFB2; aflatoxin B2; AFG1; aflatoxin G1; AFG2; aflatoxin G2; ANN; artificial neural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخصیص پنهان دیریکله; SCW; supercritical water; HB; hydrogen bonding; MD; molecular dynamics; rdf; radial distribution function; LDA; local density augmentation; Supercritical water; Hydrogen bonding; Density inhomogeneities; Molecular dynamics simulation; Structural transitio