آشنایی با موضوع

پایداری بر اصول ساده ای استوار است: هر چیزی که بطور مستقیم و غیرمستقیم، برای زنده ماندن و رفاه ما،در محیط طبیعی لازم است. پایداری شرایطی را که تحت آن انسانها و طبیعت می توانند هارمونی بهره وری را ایجاد و حفظ کنند،اجازه برآورده شدن آرمانهای اجتماعی، اقتصادی و دیگر نیازهای نسل های حال و آینده را می دهد، را در برمی گیرد. پایداری برای داشتن و ادامه داشتن،آب،مواد غذایی و دیگر منابع برای حفظ سلامتی انسانها و محیط زیست مهم است. از طرف دیگر توانایی سیستم برای استقامت و پایایی به گونه ای اجتناب ناپذیر وابسته به موفقیتی است که سیستم در ایجاد ارتباط با محیط بیرو نی کسب می­کند؛ به عبارت دیگر پایداری سیستم به طور کامل وابسته به قابلیت سیستم برای سازگاری و انطباق، تغییر و تحول و پاسخگو یی به محیط است و از آنجا که محیط به نوبه خود همواره در حال تغییر است، این فر ایند سازگاری و انطباق سیستم باید یک فر ایند پویا و حساس باشد. بنابراین: سیستم پایدار به کارکرد مناسب درونی و به رابطه سازگار با محیط و به عبارت بهتر به پایداری در درون و به پایداری در بیرون ( در تعامل با محیط ) نیازمند است تا در مجموع به عنوان سیستم پایدار عمل کند. در واقع پایداری در عمل موازنه ای بین ضرورت­های زیست محیطی و نیازهای توسعه است و از دو طریق محقق می شود: کاهش فشارها و افزایش ظرفیتهای موجود بنابراین شرایط اصلی پایداری عبارتند از: ۱٫ سیستم­ها باید با شرایط محلی و زیست محیطی سازگار باشند؛ ۲٫ سیستم­ها باید با نیازهای آتی و اهداف مورد نظر قابلیت سازگاری داشته باشند؛ ۳٫ سیستم­ها باید نسبت به تغییرات، انطباق پذیری کافی داشته باشند و در صورت تخریب سیستم در اثر وقوع حوادث ناخواسته با صرف کمترین هزینه ترمیم شوند؛ ۴٫ گسترش سیستم­ها نباید باعث وارد آوردن آسیب به سیستمهای حافظ زندگی انسان مانند آب و هوا، خاک و سیستمهای بیولوژیکی شود.
در این صفحه تعداد 2204 مقاله تخصصی درباره پایدارسازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پایدارسازی
مقالات ISI پایدارسازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایدارسازی; Compressed stabilized earth blocks (CSEBs); Lithomargic clay; Lateritic soil; Granulated blast furnace slag (GBFS); Cement; Stabilization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایدارسازی; freeze-drying/lyophilization; formulation; protein delivery; mucosal drug delivery; stabilization; solid dosage form; solid state stability; BP; British Pharmacopoeia; CG; carrageenan; EC50; half-maximal effective concentration; FDI; fast-dissolving inser
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایدارسازی; Loratadine nanosuspension; Antisolvent precipitation; Sonication; Process parameters; Material parameters; Dissolution profile; Stabilization;