آشنایی با موضوع

از جمله متداول‌ترین پلیمرهای رسانا می‌توان به پلی تیوفن، پلی آنیلین، پلی پروپیل، پلی پارافنیلن اشاره کرد. خصوصیت الکتریکی، الکتروشمیایی، نوری پلیمرهای رسانا، آنها را به عنوان مادهای برای کاربرد در پوشش‌های ضد الکتریسیته ساکن، پوشش‌های ضد خوردگی، پوشش‌های برای جذب امواج ماکروویو، بیوحسگرها تبدیل کرده‌است. خواص رسانایی پلیمرها به میزان دلخواه قابل تنظیم است به طوری که می‌تواند در حد رساناها یا نیمه رساناها باشد. این پلیمرها از نظر ساختاری در زنجیرهٔ اصلی خود دارای باند دوگانه به صورت یک در میان است به طوریکه طی فرایند دوپاند شدن خواص رسانایی آنها افزایش می‌یابد. اصطلاح دوپه کردن از لغت نامه اجسام نیمه رسانا گرفته شده‌است زیرا مواد پذیرنده و دهنده الکترون می‌توانند موجب افزایش رسانایی پلیمرهایی با سیستم مزدوج شوند. اصطلاح دوپه کردن مترادف اکسایش یا کاهش است. شکل فضایی و نیروهای بین زنجیره‌های ضعیف، نفوذ یون دوپه کننده را به میان زنجیره‌های پلیمر ممکن می‌سازد. تنها دوپه کننده‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که همراه با ایجاد پایداری شیمیایی توانایی رسانندگی الکتریکی را نیز بالا برند. وضعیت الکترونی پلیمرها مانند عایق ها و نیمه رسانا هاست: نوار والانس آن ها پر و نوار رساناییشان خالی است و میان این دو نوار یک شکاف بزرگ انرژی (منطقه غیرمجاز) قرار دارد. پلیمرهای رسانا با تکرار پیوندهای دوگانه به طور مزدوج از پلیمرهای معمولی متماییز می شوند. در حالت خنثی دو گونه نوار انرژی که مربوط به الکترون های π است، وجود دارد: 1- اوربیتال های مولکولی پیوند نوار والانس (VB) را تشکیل می دهند؛ 2- اوربیتال های مولکولی ضد پیوندی نوار رسانیی را تشکیل می دهند. برای رسانا کردن این مواد چند روش وجود دارد: · ایجاد پلیمری با زنجیر اصلی نیمه رسانا با پیوند دوگانه یک در میان که این افزایش رسانایی با فرایند دوپه کردن امکان‌پذیر است. · افزودن ماده رسانای الکتریسیته به آمیزه پلیمری (کامپوزیت‌های پلیمری رسانا) · قرار دادن پوشش رسانای الکتریسیته بر روی سطح پلیمر تفاوت‌های اصلی پلیمرهای ذاتاً رسانا با پلیمرهای معمولی · شکاف انرژی آنها کوچک است (تقریباً از 1 تا 3. 5 الکترون ولت) بنابراین برانگیختگی به انرژی کمتر نیاز دارد و همانند مواد رسانا رفتار می‌شود. · می‌توان آنها را با دوپه کننده‌های مولکولی یا اتمی اکسید یا احیا کرد. · جنبش حاملان بار در رسانا به اندازه کافی زیاد است به همین دلیل رسانایی الکتریکی در آنها دیده می‌شود. · ویژگیهای الکتریکی و نوری این‌گونه مواد به ساختار الکترونیکی و شیمیایی واحدهای تکراری در آنها بستگی دارد.
در این صفحه تعداد 1324 مقاله تخصصی درباره پلیمرهای رسانا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلیمرهای رسانا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمرهای رسانا ; CPs; conducting polymers; HCPs; hybrid conducting polymers; OIH; organic-inorganic hybrid; PA; polyacetylene; PANI; polyaniline; PPy; polypyrrole; PTh; polythiophenes; PPh; polyparaphenylene; PPV; polyparaphenylene vinylene; POT; polyorthotoluidine; IPN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمرهای رسانا ; ANN; artificial neural networks; ANOVA; analysis of variance; AOCS; American oil chemists' society; AV; anisidine value; BAW; bulk acoustic wave; CA; cluster analysis; CC; canonical correlation; CP; conducting polymer; DFA; discriminant function analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمرهای رسانا ; Biomarkers acoustic detection; Quartz crystal microbalance; Anharmonic oscillations; Acoustic impedance; Conducting polymer; Gold nanoparticles; Electrochemical anharmonic bacteria sensing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمرهای رسانا ; Conducting polymer; Colloidal dispersion; Hybrid composite; Polyaniline; Silver; Antibacterial activity; Cell adhesion; Flexography; Material printing; Conducting ink;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمرهای رسانا ; Thermoelectrics; Conducting polymer; Seebeck coefficient; Thermal conductivity; Figure-of-merit; Phonon scattering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمرهای رسانا ; Neural interfaces; Conductive polymer hydrogel; Hydrogel; Conducting polymer; PEDOT; Surface modification; Electrodes; Drug delivery; Micropatterning; Surface attachment;