آشنایی با موضوع

الکتروفورزمویرگی به انگلیسی( Capillary electrophoresis) یک روش جداسازی الکتروسینتیکی است که در لوله‌های مویین با قطر زیر یک میلی‌متر اعمال می‌شود. در این روش، مهاجرت اجزای نمونه با سرعت‌های متغیر در اثر میدان الکتریکی بکار رفته در یک لوله مویین با قطر کوچک و از جنس سیلیس که با پلی‌آمید پوشش داده شده است، صورت می‌گیرد. برای آشکارسازی اجزای نمونه از آنالیز فلورسنس یا طیف‌سنجی بوسیله دریچه‌ای در لوله مویین استفاده می‌گردد. الکتروفورز مویین در شناسایی توالی DNA، فراکافت پروتیین‌ها، پپتیدها، ترکیبات کایرال، داروها، یون‌های معدنی، خودسامانی، شناسایی و جداسازی نانومواد و آنالیزهای جنایی کاربرد دارد الکتروفورز مویرگی (CE) با استفاده از روش تزریق کوتاه پایان است برای تعیین یک سینتیک واکنش های آنزیمی را توسعه داده است. در واقع، فسفودی استراز 3 '، 5'-چرخهای نوکلئوتید آنزیم (PDE) هیدرولیز آدنوزین چرخهای 3'، 5'-منوفسفات (اردوگاه) به آدنوزین منوفسفات 5'-(AMP). جدایی همزمان cAMP و AMP با طول کوتاه موثر مویرگی (8. 5 سانتی متر) بین خروجی مویرگی به طور منظم و آشکارساز انجام شد. به منظور دریافت بار کوتاه مدت، جریان electroosmotic نیز سیفون مویین سیلیسی جوش خورده با 0. 2٪ محلول آبی از سورفاکتانت کاتیونی (برمید hexadimethrin) قبل از هر اجرا عوض شد. علاوه بر این، قدرت یونی بالا بافر الکتروفورز (40 میلی متر KH2PO4، pH برابر 7. 5) را بهبود می بخشد حساسیت تشخیص توسط انباشته اثر. خیلی کوتاه به صرفه از مویرگی باعث بار تجزیه و تحلیل کاهش می یابد (25 بازدید کنندگان به جای 3. 5 دقیقه) و اجازه می دهد تا برای نظارت بر فعالیت آنزیمی با استفاده از مستقیم ویال نمونه به عنوان راکتور تجزیه. علاوه بر این، CE ارائه مزیت است که نیازی حجم نمونه بسیار پایین (NL)، بنابراین تعیین سینتیک واکنش های آنزیمی را می توان بدون هر آشفتگی واکنش متوسط با مقادیر بیش از حد آنزیم انجام شده است. اساس عملکرد این دستگاه بر پایه رفتار حرکت ذرات در داخل لوله مویین با اعمال ولتاژهای بالا است. اجزای تشکیل دهنده ترکیبات و مواد در یک لوله مویین که از یک بافر پر شده است با اعمال ولتاژ بالا در حدود ۵ تا ۳۰ کیلوولت حرکت می‌کنند. این مواد در زمان‌های مختلف از مقابل یک آشکارساز نوری عبور می‌کنند. هر ذره با مشخصات خاص از میان لوله مویینه عبور می‌کند و یک آشکارساز فرابنفش در انتهای مسیر مدت زمان حرکت یون، مولکول، درشت‌مولکول، نانوذره یا میکروارگانیسم را ثبت خواهد کرد.
در این صفحه تعداد 3020 مقاله تخصصی درباره الکتروفورزمویرگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکتروفورزمویرگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; PTSD; Metabolomics; Glycomics; Clinical data; Animal models; Theranostic biomarkers; Patients; ACTH; adenocorticotropic hormone; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BDNF; brain derived neurotropic factor; CE; capillary electrophoresis; CE-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; AuNPs; gold nanoparticles; AgNPs; silver nanoparticles; CAPS; 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid; CTAC; hexadecyltrimethylammonium chloride; CTAB; hexadecyltrimethylammonium bromide; EC; capillary electrophoresis; LVSS; large-volume sample stackin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; µep; electrophoretic mobility; ACE; affinity capillary electrophoresis; Akt; protein kinase B; BGE; background electrolyte; BZM; benzamidine hydrochloride; CE; capillary electrophoresis; DMSO; dimethyl sulfoxide; EMMA; electrophoretically mediated microa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; THR; Thrombin; EC; Epicatechin; EGC; Epigallocatechin; ECG; Epicatechin gallate; EGCG; Epigallocatechin gallate; CE; Capillary electrophoresis; EMMA; Electrophoretically mediated microanalysis; IMER; Immobilized enzyme microreaction; pNA; para-nitroanilin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; ACN; acetonitrile; AEX; anion-exchange chromatography; CE; capillary electrophoresis; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EM; electrophoretic mobility; FCS; fetal calf serum; GEMMA; gas-phase electrophoretic mobility molecular anal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; ILs; ionic liquids; C12MImCl; 1-dodecyl-3-methylimidazolium chloride; C16MImCl; 1-cetyl-3-methylimidazolium chloride; SDS; sodium dodecyl sulphate; EOF; electroosmotic flow; FASS; field amplified sample stacking; HC FASS; head-column field amplified sampl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; Xylans; Hemicellulases; Ferulic acid; Weak anion-exchange resin; Electrodialysi; A252; Amberlite A252; A21; Amberlyst A21; ara; arabinose; BV; bed volume; CE; capillary electrophoresis; DM; dry matter; DWB; destarched wheat bran; FB; free-base; glc; gluco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; CE; capillary electrophoresis; CZE; capillary zone electrophoresis; DLS; dynamic light scattering; ID; immunodiffusion; IE; immunoelectrophoresis; NM; nanomedicine; NP; nanoparticle; PC; principal component; PCA; principal component analysis; PEO; polyeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; WHO; World Health Organization; UNODC; United Nations Office on Drugs and Crime; CD; conductivity detection; C4D; capacitively coupled contactless conductivity detection; AC-DC; alternating current to direct current; LIF; laser induced fluorescence; BGE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; CE; capillary electrophoresis; APTS; aminopyrenetrisulfonate; LIF; laser induced fluorescence; B; Balling degree; Wort; Fermentation; Yeast; Oligosaccharide; Capillary electrophoresis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; AAA; amino acid analyzer; AA; samino acids; AAS; atomic absorption spectroscopy; AD; amperometric detector; AES; atomic emission spectrometry; AlCl3; aluminium trichloride; Al(NO3)3; aluminium nitrate; BAB; radford assay; BCA; bicinchoninic acid; BCEC-Cl;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; Graphene; Graphene-based magnetic composites; Magnetic solid-phase extraction; Adsorption mechanism; Organic pollutants; Biological macromolecules; Metal ions; APTES; (3-aminopropyl) triethoxysilane; APB; aminophenylboronic acid; CD; cyclodextrin; CE; cap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; Ab; antibody; Ab*; labeled antibody; ACE; affinity capillary electrophoresis; AFP; alpha-fetoprotein; Ag; antigen; ALP; alkaline phosphatase; AuNPs; gold nanoparticles; AuNRs; functionalized gold nanorods; BA MNPs; boronate affinity magnetic nanoparticles
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; TCs; tetracyclines; TC; tetracycline; OTC; oxytetracycline; CTC; chlortetracycline; DC; doxycycline; MRL; maximum residue limit; HPLC; high performance liquid chromatography; UV; ultraviolet detection; DAD; diode-array detector; FL; fluorescence detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; Capillary electrophoresis; Enzyme inhibitor screening; Pre-capillary enzyme assays; Electrophoretically mediated microanalysis; Immobilized enzyme microreactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; ESI; electrospray ionization; BGE; background electrolyte; Mass spectrometry; Electrospray; Coffee adulteration; Soybean; Corn; Monosaccharide; Capillary electrophoresis; Fucose (PubChem CID: 17106); Galactose (PubChem CID: 439357); Arabinose (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; Amino acid; Antioxidant; Capillary electrophoresis; Capillary electrochromatography; Contaminant; Dietary supplement; Food supplement; Micro/nano-liquid chromatography; Vitamin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; BGE; background electrolyte; CD; cyclodextrin; CM-β-CD; carboxymethyl-β-cyclodextrin; CSEI; cation-selective exhaustive injection; EOF; electroosmotic flow; FESI; field-enhanced sample injection; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; S-β-CD; sulfate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورزمویرگی; Photonic crystal fibres; Multi-channel capillary; Modification; Polymer; Raman; SERS; Separations; ACN; acetonitrile; APTES; (3-aminopropyl) triethoxysilane; CE; capillary electrophoresis; COC; cyclic olefin copolymer; CNT; carbon nanotube; α-CRP; C reac