آشنایی با موضوع

شیمی کلیک(به انگلیسی: Click chemistry) ابزاری برای تغییرات جهانی DNA، پروتئین ها و برچسب زدن فلورسنت است. شیمی کلیک واکنش بین آزید و آلکین است که منجر به محصول disubstituted 1،2،3-triazole1،5 می شود. این فرآیند همچنین به عنوان CuAAC (Cu catalyzed alkyne azide cycloaddition) شناخته شده است. اساس شیمی کلیک بر تجزیه مس است و اغلب کاتالیزور این واکنش مجموعه Cu-TBTA است. شیمی کلیک به دلیل مزایای متعددی که دارد در بین انواع گسترده ای از واکنش های آلی به عنوان یک واکنش شیمیایی کانژوگاسیون انتخاب شده است. شیمی کلیک یک روش بسیار موثر و انتخابی برای واکنش حلقه زایی 1و3- دوقطبی آلکین و آزید با کاتالیزگر مس، جهت تهیه ی ترکیبات حلقوی تری آزول است. این روش برای اولین بار در سال2001 توسط شارپلس معرفی شد. در این پروژه با ارائه ی یک روش جدید، سنتز ترکیبات حلقوی تری آزول از الکل ها با استفاده از نمک های ارزان سولفات مس و سدیم آسکوربات به عنوان عامل کاهنده و با رویکرد شیمی سبز انجام شد. در شرایط بدون حلال و با استفاده از امواج ریزموج، تهیه ی آلکیل آزیدها از الکل های نوع 1،2، بنزیلی و اولیگومرهای اتیلن گلیکول انجام شد. در بخش اول با ترکیب آب و پلی اتیلن گلیکول به عنوان کاتالیزگر انتقال فاز موثر و ملایم سرعت واکنش کلیک بهبود یافت. در بخش دوم مایع یونی جدید تترااتیلن گلیکول بیس(1- متیل-3- ایمیدازولیوم) دی توسیلات جایگزین پلی اتیلن گلیکول شد و مورد بررسی قرار گرفتبسیار گزینشی است. واکنش شیمی کلیک فقط بین ترکیبات آزید و آلکین اتفاق می افتد. و در هیچکدام از گروه های آلی دیگر که در DNA و پروتئین وجود و برچسب دارند (مانند گروه های آمینه و کربوکسی) دخالت نمی کند. هیچ azide و alkyne در مولکولهای زیستی طبیعی وجود ندارد. این گروه ها باید به طور ویژه به DNA و پروتئین ها ارائه شود. AlkyneدارایDNA را می توان با phosphoramidite alkyne در سنتز الیگو های استاندارد آماده کرد. پروتئین های نشاندار شده با آزید و alkyne را می توان با استفاده از آزید فعال شده با استر و آلکین فعال شده با استر ساخت. شیمی کلیک در آب اتفاق می افتد. DMSO محلول، DMF، استونیتریل، الکل یا آب خالص و بافر را می توان برای واکنش استفاده کرد. واکنش زیست سازگار است و می تواند در سلول های زنده اتفاق بیافتد. واکنش سریع و کمی است. شیمی کلیک ابزاری است که اجازه آماده سازی نانومولکول ها در محلول های رقیق شده را می دهد. واکنش به pH حساس نیست. بر خلاف واکنش استرهای NHS با آمینها، نیازی به کنترل PH در مخلوط واکنش نیست. نیازی به اضافه کردن هیچ گونه بافر خاص، اسید یا باز نیست و شیمی کلیک به خوبی در بازه pH برابر با 4-11 کار می کند. پروتکل ساده ای است. در سال 2001 واژه "شیمی کلیک" را به دسته ای از واکنش های شیمی آلی که بازده و انتخاب پذیری بالا، و بدون تشکیل محصولات جانبی و جداسازی آسان محصولات از حلال بودند، اختصاص داد. این واکنش ها دسته ی وسیعی از انواع واکنشهای شیمی را به خود اختصاص می دهد که واکنش های تشکیل حلقه نیز جزئی از آنها محسوب میشود. ، در این پژوهش از کاتالیزورهای پلیمری مس استفاده میشود که اکثر کاتالیزور های پلیمری هتروژن هستند و صاف کردن کاتالیزور هتروژن ساده ترین روش جداسازی در میان روش های متنوع جداسازی کاتالیزور از محیط واکنش است. کاربرد واکنش های کلیک تشکیل حلقه در حضور این کاتالیزورهای پلیمری مس که به سادگی از محیط واکنش جداسازی می شوند، قابلیت بازیافت دارند، و نیز میتوانند دوباره در محیط واکنش استفاده شوند و با انتخاب پذیری بالا منجر به تهیه ترکیبات شیمیایی می شوند، ایده ال به نظر می رسد DNA. مصنوعی با پیوستن اولیگونوکلئوتیدها به روش "شیمی کلیلک" تولید شده است. در این روش با تقلید از طبیعت می توان پیوند واحد‌های کوچک مواد طبیعی به یکدیگر را با سرعت و دقت بالا شبیه‌سازی کردیربنای اصلی DNA از قند پنتوز و گروه های فسفات ساخته شده است که نوکلئوتیدها را با پیوند‌های فسفودیستر به یکدیگر متصل می کنند. این زیربنا در شکل داربستی برای چهار مرکز ایجاد کدهای ژنتیکی عمل می کند. غیر طبیعی بودن پیونده دهنده DNA کلیکی، این نگرانی را به وجود می آورد که دستگاه سلولی قادر به خواندن این رشته های DNA غیر عادی نباشد. مطالعه جدید، یک رونویسی بدون خطا را در سلول های انسانی نشان داده که نخستین نمونه از پیوند دهنده غیرطبیعی DNA با کارکرد درست در سلول های یوکاریوتی است. بری شارپلس (Barry Sharpless) برنده جایزه نوبل و کاشف شیمی کلیک در موسسه تحقیقاتی اسکریپس (Scripps Research Institute) آمریکا، از پیشرفتی باورنکردنی می گوید که نشان‌دهنده قدرت شیمی در حفظ ذات طبیعت است.
در این صفحه تعداد 1079 مقاله تخصصی درباره شیمی کلیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شیمی کلیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی کلیک; Chitosan (PubChem CID: 439341); Iodomethane (PubChemCID: 6328); Propargyl bromide (PubChem CID: 7842); 3-Aminopyridine (PubChem CID: 10009); Sodium azide (PubChem CID: 33557); Triethylamine (PubChemCID: 8471); Cuprous iodide (PubChemCID: 24350); Chitosan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی کلیک; M; mannuronic acid; G; glucuronic acid; DA; Diels Alder; EDC; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide; PBS; phosphate buffered saline; AF; furan-modified alginate; HGAFL; hydrogel containing alginate with low degree of substitution; HGAFM; hydrogel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی کلیک; Multicomponent reaction; Click chemistry; Name reaction; Heterocycles; Knoevenagel reaction; Michael reaction; Diels-Alder reaction; Aldol reaction; Mannich reaction; Ugi reaction; Heck reaction; Huisgen reaction; Suzuki reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی کلیک; Soluble starch (PubChem CID: 439341); N-bromosuccinimide (PubChem CID: 67184); Triphenylphosphine (PubChem CID: 11776); Sodium azide (PubChem CID: 33557); Propargyl amine (PubChem CID: 239041); Nicotinoyl chloride hydrochloride (PubChem CID: 88438); Iodom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی کلیک; Soluble starch (PubChem CID: 439341); N-Bromosuccinimide (PubChem CID: 67184); Triphenylphosphine (PubChem CID: 11776); Sodium azide (PubChem CID: 33557); 2-Propyn-1-ol (PubChemCID: 7859); 3-Butyn-1-ol (PubChemCID: 13566); 4-Pentyn-1-ol (PubChemCID: 79346