آشنایی با موضوع

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی(ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY) یکی از مهم ترین روش های مشخصه یابی سیستم های الکتروشیمیایی و از جمله ی آن سلول های خورشیدی فوتوالکتروشیمیایی رنگدانه ای است. در این روش، پتانسیل اعمال شده به سیستم با مدولاسیون یک موج سینوسی کوچک، دچار اختلال شده و پاسخ به صورت جریان سینوسی بر حسب تابعی از فرکانس مدولاسیون اندازه گیری می شود. امپدانس به صورت نسبت ولتاژ به جریان سیگنال تعریف می شود. تفسیر طیف امپدانس با استفاده از مدارهای معادل انجام می شوند. اجزای سلول و سطوح تماس به صورت مولفه های الکتریکی مانند مقاومت ها و خازن ها نمایش داده می شوند. با تطابق طیف امپدانس اندازه گیری شده، با مدار معادل می توان مقادیر عددی پارامترهایی مانند مقاومت اجزای سلول، خازن های تشکیل شده روی مرزها و امپدانس پخشی در الکترولیت را به دست آورد. امپدانس الکتریکی یا به طور ساده امپدانس، میزان مخالفت در برابر جریان متناوب سینوسی را توصیف می‌کند. در جریان مستقیم تفاوتی بین مقاومت و امپدانس نیست چرا که می‌شود مقاومت را به عنوان امپدانس با فاز صفر درجه تصور کرد. واربرگ اولین کسی بود که مفهوم امپدانس را به سیستم‌های الکتروشیمیایی توسعه داد. اساس کار این روش اندازه‌گیری امپدانس جریان متناوب در دامنه‌ای از فرکانس است. به دلیل توسعه دستگاه‌های کاربردی در این روش و قابلیت دست¬یابی به اطلاعات اضافی در مورد و عملکرد پیل الکتروشیمیایی، استفاده از این روش رو به گسترش می¬باشد. این روش شامل اعمال پتانسیل کوچک متغیر با زمان، اندازه گیری چگالی جریان تبادلی، تعیین امپدانس سیستم و زاویه فاز امپدانس می‌باشد. در واقع در آنالیز EIS، امپدانس سیستم (Z)، زاویه فاز بین امپدانس و پتانسیل اعمالی، به‌صورت تابعی از فرکانس اعمالی تعیین می‌شوند. به ‌طور ‌کلی دو جزء مختلف در امپدانس دخیل است. اولین جزء ناشی از حضور مقاومت‌ها در مدار بوده و تنها مقدار موج متناوب را تغییر ‌می‌دهد. این جزء با نام جزء واقعی شناخته‌ می‌شود. جزء دوم ازسایر اجزای مدار مانند خازن و سلف ناشی ‌می‌شود. این جزء را جزء موهومی (Z″) می‌نامند. امپدانس موهومی علاوه بر مقدار موج متناوب، فاز آن را نیز تحت ‌تأثیر قرار ‌می‌دهد. واکنش های الکتروشیمیایی در سطح مشترک الکترود- الکترولیت را نمیتوان با استفاده از اندازه‌گیریهای الکتروشیمیایی قدیمی، بهطور کامل درک نمود. آن روشها تنها جریانهای فارادهای و غیرفارادهای را نشان میدهند. توصیف کامل این واکنشها، نیاز به اندازهگیری های امپدانس در محدوده وسیعی از فرکانس و پتانسیل های مختلف و نیز سنجش همه مشخصه های الکتریکی سطح دارد. اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی، ابزاری نیرومند برای توصیف سیستم‌های الکتروشیمیایی مختلف است. واربورگ اولین کسی بود که مفهوم امپدانس را به سیستم‌های الکتروشیمیایی توسعه داد. اما Epelboin و همکارانشان برای اولین بار در دهه ۱۹۶۰ میلادی آنالیز سیستم دینامیک مدرن را معرفی کردند. مانسفلد و کندیگ اولین کسانی بودند که اصطلاح «طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی» را در مقالهٔ خود بکار بردند. در مطالعه سیستم های الکتروشیمیایی،روش EIS به عنوان وسیله ای قدرتمند در مطالعه خوردگی (تعیین سرعت خوردگی،بررسی لایه روئین،عملکرد بازدارنده ها،تعیین مکانیزم واکنش و. . )ارزیابی پوششها(بررسی صحت پوششها،اندازه گیری دی الکتریک،تعیین بازدهی حفاظت دربرابر خوردگی و. . )ابکاری الکتریکی(فرمولاسیون حمام،عملیات آماده سازی سطح،مکانیزم رسوب گذاری،تعیین خصوصیات رسوب و. . . )،سرامیکها(تعیین خصوصیات سرامیک،تعیین ضخامت و. . )و نیمه هادیها روزبه روز مهمتر می شود. از کاربردهای طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: خوردگی / پیل‌ها / پوشش‌دهی الکتریکی/ نیمه‌رساناها.
در این صفحه تعداد 2669 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; AC; alternating current; BESS; battery energy storage system; BMS; battery management system; C; graphite; CCCV; constant current constant voltage; DC; direct current; ECM; equivalent circuit model; EIS; electrochemical impedance spectroscopy; LCO; lithiu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Human interferon-gamma; Paper-based device; Immunosensor; Electrochemical impedance spectroscopy; Polyaniline; Graphene; Nanocomposite;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Graphene nanoplatelet; Electrochemical impedance spectroscopy; Cyclic voltammetry; Charge transfer resistance; Iodide/triiodide redox reaction; Pt-free electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Zinc-rich coating; Reduced graphene oxide; Corrosion protection; Electrochemical impedance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Electron transfer kinetics; Supported lipid bilayer; Apigenin; Cyclic voltammetry; Electrochemical impedance spectroscopy; Atomic force microscopy and nanolithography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Vagus nerve; Cuff electrode; Stimulation; Multi-channel recordings; Electrochemical impedance spectroscopy; Cyclic voltammetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Phthalocyanines; Metal complex dyes; Square wave voltammetry; Electrochemical impedance spectroscopy; Dye sensitized solar cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Alkaline polymer electrolyte membrane; Direct borohydride fuel cell; Ionic conductivity; Performance; Electrochemical impedance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Antimicrobial peptide; Self-assembled monolayer; Tethered bilayer lipid membrane; AC voltammetry; Electrochemical impedance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; AW; artificial wastewater; cpMFC; chitosan doped paper-based microbial fuel cell; CV; cyclic voltammetry; DMSO; dimethyl sulfoxide; EIS; electrochemical impedance spectroscopy; EMIMAc, 1-; ethyl-3-methylimidazolium; fpMFC; folded paper-based microbial fue
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Lipid cubic phase; Electrochemical impedance spectroscopy; Tryphtophan; Chloride; Acetate; Capacitance; Resistance; Anion; Ionic interaction; Small-angle X-ray diffraction; EIS; electrochemical impedance spectroscopy; MO; Monoolein; Trp; l-tryptophan; LCP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Antimicrobial peptide; Tethered bilayer lipid membrane; Voltage-gated ion channel; Ohmic ion channel; Cyclic voltammetry; Electrochemical impedance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Pipeline coatings; Fusion bonded epoxy; Direct current interference; Water permeation; Electrochemical impedance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Bilayer lipid membranes; Glioblastoma cells; Phosphatidylcholine; Quercetin; Surface charge density; Electrochemical impedance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Catalyst degradation; Accelerated stress test; Electrochemical impedance spectroscopy; Electrical equivalent circuit model; Inductive loop; Low-frequency intercept;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Electrochemical characterization; Electrochemical impedance spectroscopy; Distribution of relaxation times; Polarization contribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; AA; amino acid; Fc; ferrocene; MB; methylene blue; AMP; antimicrobial peptide; CPP; cell-penetrating peptide; Aib; α-aminoisobutyric acid; SAM; self-assembled monolayers; ADNT; aromatic dipeptide nanotubes; ET; electron transfer; CV; cyclic voltammetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; High temperature proton exchange membrane fuel cell; Metallic bipolar plate; Stamped bipolar plate; Fuel cell performance; Electrochemical impedance spectroscopy; Pressure holding test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Lithium-ion battery; Power electronics; Electrochemical impedance spectroscopy; Equivalent circuit modeling; Ripple current; High frequency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Fly ash blended cement materials; Chloride transport; Electrochemical impedance spectroscopy; Modeling; Equivalent circuit; Prediction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Magnesium; Friction stir processing; Surface modification; Corrosion; Polarization; Electrochemical impedance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Niobium; Biomaterials; Corrosion; Plasma electrolytic oxidation; Electrochemical impedance spectroscopy; Potentiodynamic polarization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Solid oxide fuel cells; Reverse current treatment; Ni/YSZ electrode; Microstructure; Electrochemical impedance spectroscopy; Activation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Solid oxide electrolysis cell (SOEC); Ni/YSZ electrode; Degradation; Electrochemical impedance spectroscopy; Ni depletion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Physical modeling; Multiphase flow; Electrochemical impedance spectroscopy; Impedance analysis; Inductive phenomena;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Gas diffusion layer; Microporous layer; Hydrophilic coating; Synchrotron X-ray radiographic imaging; No external humidifier; CCM; Catalyst coated membrane; Cryo-SEM; Cryo-scanning electron microscopy; EIS; Electroch