آشنایی با موضوع

رنگ تابی دورانی روشی مبتنی بر طیف سنجی است که بر اساس تفاوت در میزان جذب نور قطبیده راست دوران کننده و نور قطبیده چپ دوران کننده توسط ملکول فعال از لحاظ نوری استوار است. از این روش برای بررسی ساختار پلیمرهای زیستی مانند پروتئین و اسیدهای نوکلئیک استفاده می‌شود. رنگ تابی دورانی اشاره به جذب دیفرانسیل نور چپ و راست گردش قطبی است. این پدیده توسط ژان باپتیست بیوت، آگوستین فرسل و آیمه کاتن در نیمه اول از قرن 19 کشف شد. این روش در باندهای جذب مولکول های کایرال نوری فعال به نمایش گذاشته شده است. این روش اسپکتروسکوپی طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی در زمینه های مختلف است. برجسته ترین این روش ها، CD UV است که به منظور بررسی ساختار دوم پروتئین استفاده می گردد. UV/V که یک نوع CD است برای بررسی انتقال شارژ استفاده می گردد. قطبش دایره ای از نور: تابش الکترومغناطیسی شامل میدان الکتریک و مغناطیسی است که نوسان عمود بر یکدیگر دارند و به جهت انتشار است. در حالی که نوری که بصورت خطی قطبی شده زمانی اتفاق می افتد که بردار میدان الکتریکی نوسان تنها در یک صفحه و گردش قطبی نور زمانی اتفاق می افتد که جهت بردار میدان الکتریکی در جهت انتشار آن با شدت ثابت باشد. در یک نقطه در فضا، گردش قطبی بردار ردیابی یک دایره بیش از یک دوره از فرکانس موج است. دو نمودار زیر نشان می دهد بردار الکتریکی از نور خطی و گردش قطبی، در یک لحظه از زمان، برای طیف وسیعی از موقعیت؛ طرح بردار گردش قطبی الکتریکی در امتداد جهت انتشار به شکل یک مارپیچ است. تعامل نور قطبی شده دورانی با ماده: هنگامی که گردش نور قطبی شده از طریق جذب نوری متوسط فعال، سرعت بین polarization راست و چپ متفاوت است و همچنین طول موج آنها و تا حدی که آنها جذب شده‌اند. رنگ تابی دورانی عبارت از تفاوت Δε ≡ εL-εR است. میدان الکتریکی از یک پرتو که باعث جابجایی خطی در هنگام برقراری ارتباط با یک مولکول (دو قطبی الکتریکی)، در حالی که میدان مغناطیسی آن، باعث می شود جابه جایی گردش (دو قطبی مغناطیسی) می شود. این دو حرکت ترکیب باعث تحریک الکترون در یک حرکت مارپیچی، که شامل جا به جایی و چرخش مرتبط با آنها است. در بسیاری از کاربردهای عملی CD، که در زیر مورد بحث قرار گرفته، CD اندازه گیری شده صرفاً یک ویژگی ذاتی مولکولی نیست، بلکه بستگی به ترکیب مولکولی دارد. در چنین حالتی CD همچنین ممکن است تابعی از دما، غلظت، و محیط شیمیایی، از جمله حلال ها باشد. در این گونه موارد CD گزارش شده را نیز باید به این عوامل مرتبط دیگر نیز اشاره کرد تا عدد گزارش شده معنی دار باشد.
در این صفحه تعداد 1159 مقاله تخصصی درباره رنگ تابی دورانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رنگ تابی دورانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; CD, circular dichroism; DMSO, dimethyl sulfoxide; Mb, myoglobin; NMR, nuclear magnetic resonanceArtificial hemes; Circular dichroism; Dimethyl sulfoxide procedure; Heme–globin interactions; Reconstituted myoglobin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; ABTS, 2,2-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); ACE, Angiotensin-I-converting enzyme; BAPs, Bioactive peptides; CD, Circular dichroism; DH, Degree of hydrolysis; DSC, Differential scanning calorimeter; DTT, Dithiothreitol; HLL, Hippuril-His-L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; SC, sodium caseinate; WPI, whey protein isolate; SPI, soybean protein isolate; PB, phosphate buffer; CD, circular dichroism; BLG, β-lactoglobulin; ALA, α-lactalbumin; BSA, bovine serum albumin; IG, immunoglobulins; LF, lactoferrinWhey protein isolate; Sod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; ANS, 8-anilino-1-naphthalene-sulfonic acid; CD, circular dichroism; DHF, dihydrofolic acid; GdnHCl, guanidine hydrochloride; GSH, reduced glutathione; GSSG, oxidised glutathione; IPTG, isopropyl- β- D-1-thiogalactopyranoside; NADPH, nicotinamide adenine d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; BSA, bovine serum albumin; BBB, blood–brain barrier; CD, circular dichroism; CNS, central nervous system; CSNPs, core-shell nanoparticles; DLS, dynamic light scattering; FL, fluorescence spectroscopy; HPLC-MS, high performance liquid chromatography-mass s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; RP, rice protein; DH, degree of hydrolysis; PEA, protein elution amount; MFEGU, multi-frequency energy-gathered ultrasound; AFM, atomic force microscopy; CD, circular dichroism; HAA, hydrophobic amino acids; AA, amino acids; PBS, phosphate buffered soluti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; AO, acridine orange; 9AA, 9-amino acridine; HHb, human hemoglobin; UV, ultra violet; CD, circular dichroism; FTIR, Fourier transform infrared spectroscopy; ITC, isothermal titration calorimetryAcridine dyes; Dye–protein association; Spectroscopy; Calorime
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; Peroxidase activity; Resonance Raman; Circular dichroism; Ligand binding kinetics; Site directed mutagenesis; ApoptosisApaf 1, apoptotic protease-activating factor 1; Cyt c, cytochrome c; CL, cardiolipin; CD, circular dichroism; CT, charge transfer; CT1,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; Ch-1, 5-(2′-amino) phenyl-7-cyclohexanemethylchrysin; CD, circular dichroism; DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle Medium; DMSO, dimethylsulfoxide; FBS, fetal bovine serum; GAPDH, glyceraldehyde-phosphate dehydrogenase; HCPT, 10-hydroxy camptothecin; MMP, mito
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; oligomerization; directed evolution; thermostability; carboxylesterase; interfaceAUC, analytical ultracentrifugation; DSF, differential scanning fluorimetry; CD, circular dichroism; HMW, high molecular weight; SEC, size exclusion chromatography; SEC–MALLS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; AFM, atomic force microscopy; CD, circular dichroism; CLSM, confocal laser scanning microscopy; DLR, dual life-time referencing; DRIFT, diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy; FESEM, field emission scanning electron microscopy; FTIR,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; Ruthenium; Dinuclear complexes; Bioorganometallic chemistry; Anticancer; Glutathione oxidationbip, biphenyl; cyt c, cytochrome-c; CD, circular dichroism; DNA, 2-deoxynucleic acid; en, ethylenediamine; ESI–MS, electrospray ionization mass spectrometry; GSH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; LC, liver cystatin; ADR, adriamycin; CD, circular dichroism; Ka, binding constant; HBV, human hepatitis B virusLiver cystatin; Adriamycin; Adevofir dipivoxil; Fluorescence; UV-spectroscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; BoNT, botulinum neurotoxin; BoNT/A LC, botulinum neurotoxin light chain (LCA); LED, light emitting diode; DTT, dithiothreitol; CD, circular dichroism; RCT, rotational correlation timeFluorescence anisotropy decay; Molten globule; Protein flexibility; Botu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; 2-AB, 2-aminobenzamide; CD, circular dichroism; de-M-MAL, peptide N-glycosidase F-treated Maackia amurensis leukoagglutinin; Endo H, Endo-β-N-acetylglucosaminidase H; FITC, fluorescein isothiocyanate; GlcNAc, N-acetylglucosamine; GU, glucose units; HPLC,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; A6c, 1-aminocyclohexane carboxylic acid; AMP, antimicrobial peptide; CD, circular dichroism; DPC, dodecylphosphocholine; LPS, lipopolysaccharides; MIC, minimum inhibitory concentration; NMR, nuclear magnetic resonance; NOESY, nuclear Overhauser spectrosco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; CD, Circular dichroism; CLSM, confocal laser scanning microscopy; ELISA, Enzyme-linked immunosorbent assay; l-leu, l-leucine; NGI, next generation impactor; NPs, Nanoparticles; NCMPs, Nanocomposite microparticles; PGA-co-PDL, poly(glycerol adipate-co-ω-pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; CD, circular dichroism; CRALBP, cellular retinaldehyde-binding protein; ER, endoplasmatic reticulum; FEP, free-energy perturbation; GOLD, Golgi dynamics; MD, molecular dynamics simulations; microDSC, differential scanning micro-calorimetry; NF1, Neurofibr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; Ala, alanine; ANS, 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid; Asn, asparagine; CD, circular dichroism; IRF, instrument response function; Leu, leucine; Lys, lysine; Phe, phenylalanine; R, correlation coefficient; S.D., standard deviation; Tris, tris(hydroxymet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; CD, circular dichroism; cps, counts per second; DPA, dipicolinic acid; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; EF, edema factor; LF, anthrax lethal factor; MWCO, molecular weight cut-off; PA, protective antigen; PAR, 4-(2-pyridylazo)resorcinol; S-pNA, leth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; AFM, Atomic Force Microscopy; AP-hairpin, CGNNQQNY-(d-pro)G-GNNQQNY; APS, aminopropyl silatrane; CD, circular dichroism; DFS, dynamic force spectroscopy; DMSO, dimethylsulfoxide; HFIP, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol; koff, off-rate constant; MD, molec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; NGF, Nerve Growth Factor; CD, circular dichroism; TrKA, tyrosine kinase A, SPR, Surface Plasmon Resonance; PBS, phosphate buffer saline; MAb, monoclonal antibodyNGF; ProNGF; Anti-NGF antibodies; TF-1 cell proliferation assay; Chemical/thermal denaturation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; CD, circular dichroism; GPI, glycosylphosphatidylinositol; FTIR, Fourier transform infrared; ITC, isothermal titration calorimetry; PrP, prion protein; PrPΔocta, human prion protein with the deletion of octarepeats (58–89); PrPC, the normal cellular PrP m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; AE, Association efficiency; ATP, Adenosine triphosphate; CD, Circular dichroism; CSK, C-Src tyrosine kinase; Cys, Cysteine; DEMC, Diethylmethyl chitosan; DMEC, Dimethylethyl chitosan; DTPA, Diethylene triamine pentaacetic acid; HPMCP, Hydroxypropyl methyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; aSyn, α-synuclein; CD, circular dichroism; DOPC, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DOPE, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DOPS, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-l-serine; EGFP, enhanced green fluorescent protein; HSQC, heteronuclear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; ACE, angiotensin I-converting enzyme; BD, biodiesel; CAPE, caffeic acid phenethyl ester; CD, circular dichroism; DAG, diacylglycerol; DPPH, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging; DWGP, defatted wheat germ protein; EAE, enzyme assisted extractio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; A, Ancistrocladus; 1,8 DHMN, 1,8-dihydroxy-3-methylnaphthalene; 3D7, chloroquine-sensitive strain of P. falciparum; CD, circular dichroism; D, Dioncophyllum; EC50, effective concentration; GI50, the concentration needed to reduce the growth of treated cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; Aβ42, amyloid-beta peptide 1-42; AD, Alzheimer’s disease; ADH, alcohol dehydrogenase; αS, alpha-synuclein; CD, circular dichroism; DTT, 1,4-dithiothreitol; RCM-κ-CN, reduced and carboxymethylated kappa-casein; MTT, 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-dipheny
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; AA, ascorbic acid; CD, circular dichroism; DLS, dynamic light scattering; ECD, equivalent circular diameter; HPF, 2-[6-(4-hydroxy)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid; MFI, micro-flow imaging; ROS, reactive oxygen species; SbVP, sub-visible particle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; ADPKD, autosomal dominant polycystic kidney disease; ATP, adenosine triphosphate; BAC, bacterial artificial chromosome; CD, circular dichroism; ChIP, chromatin immunoprecipitation; E2F, E2F-myc activator/cell cycle regulator; EGFR, early growth response f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; BoNT, botulinum neurotoxin; PRIME, Pre-imminent molten globule enzyme; CD, circular dichroism; MG, molten globule; SNARE, soluble NSF attachment protein receptor, NSF, N-ethylmaleimide-sensitive factor; VAMP, vehicle associated membrane proteinFluorescenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; AF, 2-aminofluorene; BR, bilirubin; BSA, bovine serum albumin; CD, circular dichroism; DAF, 2,7-diaminofluorene; HSA, human serum albumin; SA, serum albumin; TNF, 2,4,7-trinitrofluorenone; UV–vis, ultraviolet–visibleBilirubin; Serum albumin; Circular dich
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; CD, circular dichroism; ChIP, chromatin immunoprecipitation; EMSA, electrophoretic mobility shift assay; FAM, 6-carboxyfluorescein; ITC, isothermal titration calorimetry; MTT, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide; NHE III1, nuc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; BSA, bovine serum albumin; CD, circular dichroism; Hb, hemoglobin; metHb, methemoglobin; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; ROS, reactive oxygen species; Tris–HCl, Tris[hydroxymethyl-aminomethane]–HCl; TEMED, N,N,N′,N′-tetramethyl ethylenediamineAm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; AFM, atomic force microscopy; ATR-FTIR, attenuated total reflection Fourier transformed infra red spectroscopy; AF, amyloid fibrils; ANS, 8-Anilino-1-naphthalene-sulphonic acid; CD, circular dichroism; CR, Congo red; DMG, dry molten globule; PF, proto-fib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; hTF, human serum transferrin; Holo-hTF, holo-transferrin or di-ferric-hTF; Apo-hTF, apo form of hTF; hTFN, N-terminal lobe of hTF; hTFC, C-terminal lobe of hTF; CD, circular dichroism; ICP, inductively coupled plasma; MS, mass spectrometryVanadium; Transf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; AMP, antimicrobial peptides; Chol, cholesterol; CD, circular dichroism; DR, dye release; ITC, isothermal titration calorimetry; LPC, lipopolysaccharide; LUV, large unilamellar vesicles; MDR, multi-drug resistant; MIC, minimum inhibitory concentration; MRE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; BLPs, biotinylated liposomes; CD, circular dichroism; CLPs, conventional liposomes; CLSM, confocal laser scanning microscope; DSPE, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphatidyl ethanolamine; EE, entrapment efficiency; FITC, fluorescent isothiocyanate; GI, gas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; AMP, antimicrobial peptide; CD, circular dichroism; Dab, diaminobutionic acid; DPC, dodecylphosphocholine; Dpr, diaminopropionic acid; FMOC, fluorenylmethyloxycarbonyl; ITC, isothermal titration calorimetry; LPS, lipopolysaccharides; LUV, large unilamella
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; JTZ, jatrorrhizine; BBR, berberine; SGR, sanguinarine; CD, circular dichroism; NHE, nuclease hypersensitive elementIsoquinoline alkaloids; KRAS promoter quadruplex; Spectroscopy; Binding mode
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; YMP, yellow mustard phytocystatin; AGEs, advanced glycation end-products; CD, circular dichroism; ANS, 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acidYellow mustard phytocystatin (YMP); CD spectroscopy; Monosaccharides; AGEs; Aggregates; Polyphenol; Resveratrol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; BChl, bacteriochlorophyll; BChlide, bacteriochlorophyllide; BChl cF, bacteriochlorophyll c esterified with farnesol; BChl cH, bacteriochlorophyll c esterified with 1H,1H,2H,2H-heptadecafluoro-1-decanol; BPhe, bacteriopheophytin; CD, circular dichroism; Ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; CALB, Candida antarctica lipase B; CD, circular dichroism; CP, circular permutation; DmCpCa, dimethyl cyclopropane carboxylic acid; DmCpCe, dimethyl cyclopropane ethyl formate; RhEst1, Rhodococcus esterase 1; p-NPP, para-nitrophenol propionate; R1, Region
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; IPTG, isoprpyl-β-thiogalactopyranoside; SDS-PAGE, sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis; CD, circular dichroism; PIC, protein interaction calculatorBacillus lipase; Directed evolution; Cold adaptation; Homologue modelling; Sequence al