آشنایی با موضوع

پیوندهای بین مولکولی(به انگلیسی: Molecular docking) اتم‌ها در مولکول‌ها توسط پیوندهای کووالانسی کنار هم نگه داشته شده‌اند. نیروهایی که مولکول‌های یک ماده را در حالت مایع یا جامد به همدیگر ارتباط می‌دهد به نیروهای بین مولکولی معروف است. دو نوع نیروی جاذبه ی مولکولی وجود دارد: 1- نیروهای واندروالسی 2- پیوند هیدروژنی. پیوند کوالانسی: پیوند اتمی نوعی نیروی ربایش است که اتم های یک ماده را در کنارهم قرار می دهد و پیوند کوالانسی جاذبه ای است که اتم های یک مولکول را کنار هم نگه می دارد و مولکول های کوچک و بزرگ را به وجود می آورد. این پیوندبا به اشتراک گذاشتن دو الکترون لایه ی آخر به وجود می آید. الکترونهای اشتراکی به هر دو اتم تعلق دارد. مثلا مولکول هیدروژن ۲ اتمی است. هر اتم هیدروژن با به اشتراک گذاشتن تنها الکترون خود الکترونهای لایه خود را کامل می کند. به ماده ای که ذره های سازنده ی آن مولکول ها هستند، ترکیبات مولکولی گفته می شود. ترکیبات مولکولی به صورت مولکول های مجزا در هر سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارند و پیوند کوالانسی بین این مولکول ها برقرار است. یون: ذره ای با بار الکتریکی مثبت و یا منفی که با از دست دادن الکترون ها و یا به دست آوردن آن ها در یک اتم وجود دارد. یون ها مانند اتم ها خنثی نیستند زیرا برخلاف اتم ها دارای پروتون ها و الکترون های برابری نمی باشند. اگر تعداد پروتون ها بیشتر باشد یون مثبت و اگر تعداد الکترون ها بیشتر باشد یون منفی است. یون مثبت: به اتمی که الکترون از دست بدهد یون مثبت می گویند. مانند اتم سدیم که با از دست دادن الکترون به یون منفی تبدیل می شود. اولین بار "یوهانس واندروالس" در سال 1873 وجود نیروهای جاذبه بین مولکولی در میان مولکولهای گاز را مطرح کرد توضیح منشأ این نیروهای بین مولکولی توسط "فرتینر لاندن" در 1930 پیشنهاد شد. امروزه نیروهای بین مولکولی را بصورت عام نیروهای واندروالس و نیروهای پراکندگی بین مولکولهای غیرقطبی را نیروهای لاندن می‌نامند. نیروهای ضعیف بین موکلول‌ها را مجموعاً تحت عنوان نیروهای وان‌دروالس می‌نامند. نیروهای بین مولکولی مولکولهای قطبی با نیروهای بین مولکولی بین مولکولهای غیرقطبی باهم تفاوت دارند. معمولا نیروهای بین مولکولی به نام نیروهای واندروالسی معروفند. وجود این نیروها در بین مولکولها باعث می‌شود که یک ترکیب جامد مولکولی شکل معینی داشته باشد و باغلبه بر این نیروها بتوان آن را به حالت مایع درآورد نیروهای بین مولکولی به¬طور کلی بین اتم ها، یون ها و مولکول ها برهم کنش های زیر متداول هستند: پیوند کووالانسی، پیوند یونی، پیوند فلزی، پیوند یون ـ دوقطبی، پیوند دوقطبی ـ دوقطبی، پیوند یون ـ دوقطبی لحظه ای، پیوند دوقطبی ـ دوقطبی لحظه ای، پیوند لاندن و پیوند هیدروژنی.
در این صفحه تعداد 2456 مقاله تخصصی درباره پیوندهای بین مولکولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیوندهای بین مولکولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوندهای بین مولکولی; Neonicotinoid insecticides; Molecule modification; Three-dimensional quantitative structure-activity relationship; Gene recombination; Homology modeling; Molecular docking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوندهای بین مولکولی; Biopolymer; Catalytic constant; Enzyme-polyelectrolyte complex; Hexahistidine-tagged organophosphorus hydrolase; Molecular docking; Organophosphorus compound;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوندهای بین مولکولی; Astaxanthin; Pancreatic lipase; Inhibitory effect; Kinetics; Molecular interaction; Docking simulation; HFFD; High-fat-high-fructose diet; p-NPG; 4-nitrophenyl butyrate; PNP; p-nitrophenol; MOPS; 3-(N-morpholino) propane sulphonic acid; DMSO; dimethylsulf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوندهای بین مولکولی; Tissue transglutaminase; Irreversible inhibitors; Molecular docking; Molecular dynamics; Umbrella sampling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوندهای بین مولکولی; Grape seed procyanidins; α-Amylase; Lipase; Pepsin; Antioxidant activity; Molecular docking; (+)-catechin (PubChem CID: 9064); Orlistat (PubChem CID: 3034010); Acarbose (PubChem CID: 71312704); Pepstatin A (PubChem CID: 6420001); Trolox (PubChem CID: 406
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوندهای بین مولکولی; Adipocytes; Anti-obesity; Browning; Molecular docking; Trans-anethole; ACC; acyl-CoA carboxylase; ACO; acyl-coenzyme A oxidase 1; AMPK; AMP-activated protein kinase; AR; adrenergic receptor; ATGL; adipose triglyceride lipase; BAT; brown adipose tissue; Be