آشنایی با موضوع

پرتو شکلی از انرژی است که در خلاء یا ماده منتشر می‌شود. برخی از انواع پرتوها دارای جرم و برخی دیگر فاقد جرم هستند و باتوجه به انرژی دارای قدرت نفوذ در موادهستند. پرتوها به طور کلی به دو دسته یون ساز و غیریونساز تقسیم‌بندی می‌کنند. پرتو های یونساز: پرتوهای یونساز به آن دسته از پرتوها گفته می‌شود که در برخورد با محیطهای مادی انرژی کافی برای یونیزان آن محیط مادی را داشته باشند. پرتوهای یونساز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. 1- پرتوهای ذره‌ای این پرتوها ذرات مادی با انرژی های متفاوت می‌باشند. پرتوهای ذره‌ای خود به دو دسته با بارالکتریکی مانند βوα و پروتون و الکترون و بدون بار الکتریکی مانند نوترون و گاما تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه درباره برخی از آنها توضیحات مختصری داده خواهد شد. گسیل ذره آلفا: هنگامی که نسبت تعداد نوترون به پروتون در یک ایزوتوپ پرتوزا خیلی پایین باشد، از هسته آن ایزوتوپ یک هسته پرانرژی هلیم به نام ذره آلفا گسیل می‌شود. این ذره،ذره‌ای سنگین با بار الکتریکی مثبت است و از دو پروتون و دو نوترون تشکیل شده است. از آنجا در تبدیل هسته‌ای اعداد اتمی و اعداد جرمی پا یسته می‌مانند، در نتیجه درگسیل آلفا دختر- هسته‌‌ای تولید خواهد شد که عدد اتمی‌اش به اندازه 2 واحد و عدد جرمی‌اش به اندازه 4 واحد کمتر از اعداد مربوط به مادر- هسته‌ است. گسیل بتا: ذره بتا یک الکترون معمولی است که از هسته یک اتم ناپایدار بتازا گسیل می‌شود. این ذره یک واحد بارالکتریکی منفی (c19-10×6/1) وجرم بسیار کوچکی (amu00055/0)دارد. گسیل پوزیترون: در مواردی که نسبت تعداد نوترون به پروتون خیلی پایین وگسیل آلفا هم به لحاظ انرژی غیرممکن باشند، احتمال دارد که هسته تحت شرایط خاصی با گسیل پوزیترون به پایداری برسد. پوزیترون ذره بتاست که بار الکتریکی مثبت دارد. این ذره از جهات دیگر همانند ذره‌های بتای منفی یاالکترون معمولی است. جرم پزیترون برابر amu000548/0 و بار آن برابر C19-10×6/1 است. چون هسته هنگام گسیل پوزیترون یک بار مثبت ازدست می‌دهد عدد اتمی دختر- هسته به اندازه یک واحد از مادر- هسته کمتر است. اما عدد جرمی در این مورد همانند تمام واپاشی ‌های الکترونی هسته ها بدون تغییر می‌ماند. در حالیکه الکترون در طبیعت به طور آزاد یافت می‌شود، پزیترون فقط به طور گذرا می تواند به صورت آزاد در طبیعت وجود داشته باشد. پوزیترونهای موجود در طبیعت فقط در اثر برهم کنش میان پرتوهای کیهانی وجو تولید می‌شوند، و در فاصله چند میکروثانیه پس از تشکیل از بین می‌روند.
در این صفحه تعداد 506 مقاله تخصصی درباره پرتو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پرتو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرتو; AFN; airflow network; ANOVA; analysis of variance; BEAM; building environment assessment method; BO; building orientation; EMSD; electrical and mechanical services department; EOA; external obstruction angle; EOD; external obstruction distance; EOH; exter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرتو; FEM; finite element method; LSM; lattice spring model; LBM; lattice beam model; RPM; random particle model; CSL; confinement-shear lattice model; LCM; lattice-cell model; DLSM; distinct lattice spring model; VCPM; volume-compensated particle model; DPM; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرتو; Anisotropic; Asymptotic; Beam; Bending; Cantilever; Composite materials; Fiber reinforced; Laminated; Stochastic; Warping; Thin-walled; Open-section; Variational Asymptotic Method; Trapeze effect; Vlasov effect; Contact;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرتو; Anisotropic; Asymptotic; Beam; Bending; Cantilever; Composite materials; Fibre reinforced; Laminated; Stochastic; Warping; Thin-walled; Open-section; Variational Asymptotic Method; Trapeze effect; Vlasov effect; Model reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرتو; Sensitivity analysis; Stability; Reliability; Lateral-torsional buckling; Steel; Beam; Imperfections; Out-of-straightness; Residual stress; FE modelling;