آشنایی با موضوع

پرتوی الکترونی(به انگلیسیElectron beam) پرتوهای الکترونی معمولا حاوی الکترون هایی با کیلوالکترون ولت 50-10 انرژی هستند که هنگام برخورد با ماده، رفتار های متفاوتی را از خود نشان می دهند. عمده ترین واکنش متقابل الکترون های پر انرژی و الکترون های نمونه، ناشی از تفرق آن ها می باشد. انواع تفرق پرتوی الکترونی ورودی عبارتند از: 1- تفرق الاستیک: تغییر جهت حرکت پرتوی الکترونی ضمن از دست دادن مقدار کمی انرژی. تفرق الاستیک عمدتا در برخورد پرتوی الکترونی ورودی با هسته اتم رخ می دهد و باعث انحراف قابل توجهی در مسیر پرتوی الکترونی ورودی به ماده می شود. 2- تفرق غیر الاستیک: در این حالت از دست دادن انرژی و تغییر کم در جهت حرکت پرتوالکترونی رخ می دهد. تفرق غیر الاستیک در دو مکانیزم اتفاق می افتد: اولی تفرق غیر الاستیک در برخورد با الکترون های اتم ماده و دومی تفرق غیر الاستیک در برخورد با هسته اتم. امروزه روش های مختلفی جهت شناسایی و آنالیز مواد وجود دارد که یکی از معروف ترین آنها، روش های میکروسکوپی می باشد. در این روش ها می توان تصاویر بزرگنمایی شده از نمونه به دست آورد. میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM که از گروه میکروسکوپ های الکترونی است، از معروف ترین روش های میکروسکوپی به شمار می رود که علاوه بر تهیه ی تصاویر بزرگنمایی شده، در صورتی که به تجهیزات اضافی مجهز شود می تواند برای آنالیز شیمیایی و دیگر بررسی ها نیز به کار گرفته شود. مبنای عملکرد این میکروسکوپ، برهم کنش پرتوی الکترونی با ماده است. پرتوهای ساطع شده از این برهم کنش می تواند جهت بررسی ها مورد استفاده قرار گیرد. فرآیند جوشکاری با پرتو الکترونی یک فرآیند اتصال ذوبی است که در طی آن قطعه کار توسط جریانی متراکم از الکترون های دارای سرعت بالا بمباران شده و کل انرژی جنبشی الکترون ها،در اثر برخورد با قطعه کار به حرارت تبدیل میشود. این حرارت موجب ذوب لبه های قطعات واتصال دو قطعه پس از انجماد می شود. جوشکاری با پرتوی الکترونی یکی از فرایندهای نوین جوشکاری ذوبی است که در آن ذوب با استفاده از تابش یک اشعه الکترونی با انرژی زیاد به قطعه کار به وجود می آید. الکترون ها از ذرات پایه اتمی با جرم بسیار کم و بار منفی هستند که انرژی مورد نیاز جوشکاری از شتاب دادن آنها به دست می آید. یک تفنگ الکترونی مشابه لوله تصویرساز تلویزیون بوده و تفاوت عمده آنها در قدرت اشعه الکترونی شان می باشد. لوله تصویرساز تلویزیونی از قدرت اشعه پایینی برخوردار بوده در حالی که قدرت پرتوی تفنگ الکترونی بسیار زیاد است. تبدیل این انرژی بسیار زیاد الکترون ها به حرارت موجب ذوب قطعه کار و شکل گیری اتصال جوشی می گردد. پرتوی الکترونی در خلا تولید می شود ولی با استفاده از ارفیس های مناسب و چند سری محفظه، امکان انتقال اشعه به محیط غیرخلاء و انجام عمل جوشکاری فراهم می شود. هرچند جوشکاری در خلاء می تواند از کیفیت بهتری برخوردار باشد.
در این صفحه تعداد 818 مقاله تخصصی درباره پرتوی الکترونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پرتوی الکترونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرتوی الکترونی; EB; Electron beam; NIL; Nanoimprint lithography; RTR-NIL; Roll to roll-nanoimprint lithography; Electron beam; Nanoimprint lithography; Roll to roll-nanoimprint lithography; Proximity effect; Transparent electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرتوی الکترونی; AFM; atomic forced microscopy; BET; Brunauer Emmer Teller; CB-D; chain breaking electron donor; CE; cyanate ester; CNTs; carbon nanotubes; CV; cyclic voltametry; DNA; deoxyribonucleic acid; EA; elemental analysis; EB; electron beam; EIS; electrochemical i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرتوی الکترونی; EB; electron beam; EBL; electron-beam lithography; ICP; inductively coupled plasma; ITO; indium tin oxide; NIL; nanoimprint lithography; RF; radio frequency; SEM; scanning electron microscopy; UV; ultraviolet; Nanotransfer printing; Silver ink; Stretchabl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرتوی الکترونی; Electron beam; Welding; Numerical simulation; Phase transformation; Transformation plasticity; Ferritic steel; Residual stress; Neutron diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرتوی الکترونی; BA; benzyl acrylate; DE; dose effect; DMA; dynamic mechanical analysis; DMPA; 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone; DRE; dose rate effects; EB; electron beam; HPOPA; 2-hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate; PA; phenyl acrylate; PEA; 2-phenylethyl acrylate; PET;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرتوی الکترونی; D; Characteristic material length scale (eg grain size); E; Young's modulus (typically in MPa); EB; Electron beam; EBW; Electron beam welding; Er; Reduced modulus; FEA; FE, Finite element analysis, finite element; H; Indentation depth; H; Indentation hard
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرتوی الکترونی; 1°amine; primary amine; 2°amine; secondary amine; 3°amine; tertiary amine; Ac; acetyl group; Alk; alkyl group; APTMS; aminopropyltrimethoxysilane; BF; base formulation; cP; centipoise; DABCO®; 1,4-diazobicyclo [2.2.2] octane; DBU; 1,8-diazabicyclo[5.4