آشنایی با موضوع

بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی (Crystallography)، زیر مجموعه ای از علم کانی شناسی یا مینرالوژی است و علم آرایش اتم ها در جامدات است و شاخه ای از علوم پایه است که به مطالعه ساختار مواد در ابعاد اتمی می پردازد. بسیاری از پیشرفت‌های صنعتی، به‌خصوص در حوزه تجهیزات الکترونیکی، ناشی از گسترش دانش جدید فیزیک حالت جامد هستند. اولین گام در معرفی فیزیک حالت جامد، مبانی کریستالوگرافی است. بلورشناسی یا کریستالوگرافی علمی است که به قوانین حاکم بر حالت بلورین مواد جامد، آرایش اتمی/مولکولی بلورها، شبکه‌های کریستالی، جهات و صفحات کریستالی و نحوه تشکیل و رشد بلورها می‌پردازد. نظم اتم‌ها و یون‌ها نقش اساسی در تعیین ریزساختار و خواص مواد ایفا می‌کند. در مباحث کریستالوگرافی به همگن بودن ساختار توجه شده است، ولی لزوما بلورها در جهات مختلف کریستالی، رفتار مشابهی را نشان نمی دهند. علت این تفاوت، به نحوه قرارگیری اتم ها، صفحات تشکیل دهنده بلورها، میزان تراکم اتمی و پیوندهای اتمی و یونی وابسته است. فاصله اتم ها در ساختار به نیروهای بین اتمی، دما، فشار و نیروهای مکانیکی وابسته است. کریستالوگرافی علمی است که توضیح می‌دهد که چرا یک الماس بسیار درخشنده و محکم است. این علم به ما می‌گوید که چرا یاقوت‌ها قرمز و زمردها سبز رنگ هستند. این علم برای نانوتکنولوژی بسیار مهم است، و برای کشف چگونگی کارکرد داروها. دانشمندان از این روش برای شناخت چگونگی تولید الماس مصنوعی در آزمایشگاه استفاده کرده‌اند. این علم ابتدا به دست زمین شناسان در شناسایی کانی ها توسعه یافت سپس شیمیدانان این علم را برای شناسایی مواد به کار گرفتند. پس از آن فیزیکدانان با به کار گیری پراش اشعه ایکس به پیشبرد آن کمک کردند. در کریستالوگرافی تنها خواص هندسی کریستال مورد توجه قرار می‌گیرند، بنابراین محل هر اتم یا مولکول با یک نقطه هندسی در محل تعادلی آن اتم یا مولکول نشان داده می‌شود. شبکه کریستالی دسته نامحدودی از نقاط در فضا است که در مکان‌های مشخص به شکل تناوبی تکرار می‌شوند. با قرار دادن یک اتم، گروه‌هایی از اتم‌ها یا مولکول‌ها در نقاط شبکه کریستالی، یک ساختار کریستالی به‌دست می‌آید. به هر اتم، گروه اتمی یا مولکولی که در نقاط دیگر تکرار می شود پایه (Basis) اطلاق می‌گردد. شبکه (Lattice) نیز دسته‌ای از نقاط در فضا است که هر نقطه محیط متشابهی دارد. ساده‌ترین واحد کریستال همانطور که بیان شد، سلول واحد نامیده می‌شود. فضا از تکرار سلول‌های واحد پر می‌شود و شبکه را پدید می‌آورد. این علم در اول بدست زمین‌شناسان در شناسایی کانی‌ها توسعه یافت سپس شیمیدانان این علم را برای شناسایی مواد بکار گرفتند. پس از آن فیزیکدانان با بکار گیری پراش اشعه ایکس به پیشبرد آن کمک کردند. در بیشتر کشورها به ویژه در آلمان، بلورشناسی بخشی از کانی‌شناسی است ولی در کشورهایی مانند انگلستان و ایالات متحده غالبآ به صورت بخشی از فیزیک یا شیمی تدریس می‌شود. اکثر کشورها یک کمیتهٔ ملی بلورشناسی دارند که نمایندهٔ اتحادیهٔ بین‌المللی بلورشناسی است. این اتحادیه گاهنامهٔ آکتا کریستالوگرافیکا (یادداشت‌های بلورشناختی) و جدول‌های بین‌المللی بلورشناسی را منتشر می‌کند.
در این صفحه تعداد 868 مقاله تخصصی درباره بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; Weld metal; Mechanical properties; Grain boundary ferrite; M/A constituent; High angle boundary; Crystallography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; Phase composition; Crystallography; Phase transformation; Three-dimensions imaging; Bainite; Martensite-austenite constituent (MA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; Pure titanium; Martensite transformation; Crystallography; Variant selection; Intervariant boundary plane character distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; Interface plane distribution; Habit plane; Phase transformation path; Crystallography; Orientation relationship; Duplex stainless steel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; Gaseous detector; Parallax-free; Gaseous electron multiplier; GEM; Crystallography; Fluorescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; Vsig4; CRIg; Nanobody; Crystallography; B7 family; Cross reactivity; Complement receptor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; molecular dynamics; force field; in silico modeling; dehydration; crystallography; hydrate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; In situ; Self-accommodation; Kinematic compatibility; Crystallography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; Zirconia; Ceramics; Dental implant; Crystallography; X-ray diffraction; Scanning electron microscopy; Raman spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; biopharmaceuticals characterization; biotechnology; crystal structure; crystallization; crystallography; crystals; protein formulation; protein structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; Coordination polymers; Hexakis(3-pyridyloxy)cyclotriphosphazene; Group 12 metals; Coordination compounds; Crystallography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; Small angle X-ray scattering; Crystallography; Hybrid methods; Transient protein-protein interactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; NiTi; Superelasticity; Fatigue; Crystallography; Microstructural texture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; calorimetry; crystallography; infrared spectroscopy; Raman spectroscopy; X-ray diffractometry; polymorphism; crystallization; hygroscopicity; physicochemical; stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; VDFKBWSTBLHBLT-ZXBFTNRPSA-KUrease; Sulfite; Nickel; Crystallography; Calorimetry; Enzyme kinetics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; Crystallography; Thermodynamics; Polymorphism; Phase diagram; Cristallographie; Thermodynamique; Polymorphisme; Diagramme de phases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بلورنگاری، بلورشناسی یا کریستالوگرافی; Austenite memory; Reverse austenitic transformation; Crystallography; Bain grouping; Phase-field modeling;