آشنایی با موضوع

کُواتِرنِری بخشی از زمان‌بندی زمین‌شناسی است که در انتهای عصر نوزیستی قرار دارد. دوران کُواتِرنِری از حدود دو و نیم میلیون سال پیش آغاز شده و هنوز نیز ادامه دارد. آغاز زمان کواترنری تقریباً از ۲٫۵۸۸ میلیون سال پیش می‌باشد. زمان کواترنری بستر حوادث بسیاری است که آن را از همه زمانهای دیگر زمین شناسی متمایز ساخته است این تمایز در شرایط ساختمانی و شکل گیری مناظر امروزی زمین شرایط آب و هوایی و تغییرات آن تکامل و تنوع آثار حیاتی گیاهی و جانوری و به ویژه در رابطه با زندگی انسان است شناخت کواترنری یعنی پی بردن به چگونگی روند تکاملی حوادثی که امروزه به شکلهای مختلف از قبیل آتشفشان زمین لرزه ها، گسل ها، یخچالها، جابجایی های زمین پسروی و پیشروی دریاها تغییرات جوی بیابان زایی فرسایش و آلودگی های طبیعی ظاهر می شود. پیدایش انسان: چون پیدایش انسان در دوره کواترنری گرفته است، برخی از زمین شناسان و دیرینه شناسان آن را دوره انسان یا دوره آنتروپوزوئیک نیز نامیده‌اند. از نقطه نظر دیرینه شناسی، دوره کواترنری با توسعه فیلها، شترها و دیگر پستانداران امروزی که در پلیوسن نیز وجود داشته‌اند مشخص می‌گردد. از نظر دیرینه شناسی، دوره کواترنری را بر اساس فسیل انسانهای اولیه تقسیم بندی می‌نمایند. تقسیمات دوره کواترنری: دوره کواترنری را اغلب به دو زیر دوره تقسیم می‌کنند: پلیتوسن: که مطابق با دوره‌های قبل از یخبندان و دوره‌های یخبندان است. هولوسن: که شامل دوره‌های بعد از یخبندان و از چند هزار سال تجاوز نمی‌کند. حیات در کواترنری: در نواحی خارج از محیطهای یخچالی دوره کواترنری در دریاها دو گروه از موجودات تشخیص داده است. یکی موجودات مربوط به محیطهای گرم مانند گاستروپودها و دیگری موجوداتی که مربوط به محیطهای سرد هستند، مانند بعضی از لاملی برانکیاها. در این دوره یک دسته از موجودات به طرف شمال و دسته دیگر در دوره یخچالی به طرف جنوب کره زمین مهاجرت کرده‌اند. از جانوران خشکی مخصوص نواحی گرم می‌توان: فیلها، رینوسرسها و ماستودونها را نام برد. مهمترین موجودات اولین دوره بین یخچالی عبارتند از: الفاس‌انتی‌کاس و رینوسراس مرکی و بالاخره از موجودات خشکی نواحی سرد می‌توان فیل ماموت را نام برد. بطور کلی گیاهان کواترنر شبیه به گیاهان دوره نئوپن و گیاهان امروزه بودند. در موقعی که یخچالها توسعه یافته‌اند، گیاهان مشخص نواحی سرد مانند بید علفی توسعه یافته‌اند. بر عکس در مواقع سردی یخچالها گیاهان نواحی گرم مانند ماگنولیا در آمریکا دیده شده‌اند گیاهانی مانند شمشماد، سرو خمره‌ای و مو در دوره بین یخچالی دیده شده‌اند. جغرافیای دیرینه کواترنری: بطور کلی باید خاطر نشان کرد که گسترش و پیشروی یخچالها و تشکیلات مربوط به آنها با پیشروری و پسروی دریاها نسبت معکوس داشته است. یعنی هر وقت دریاها پیشروی داشته‌اند از وسعت یخچالها کاسته شده و هر گاه دریاها پسروی نموده‌اند پیشروی یخچالها و تشکیلات مربوط به آنها توسعه یافته‌اند. تغییرات شدید و وسیع دبی آبهای حاصل از ذوب یخچالها موجب ایجاد پادگانه‌ای رودخانه شده و نوسان سطح آب دریا یعنی پیشروی و پسرویهای مقدار دریا نیز پادگانه‌های ساحلی را بوجود آورده است. تعداد پادگانه‌های دریایی کواترنری در مناطق مختلف متغیر بوده و بیشتر در شمال اروپا و یا نواحی مدیترانه شناسایی شده‌اند و سن مطلق آنها نیز محاسبه شده است.
در این صفحه تعداد 1096 مقاله تخصصی درباره کواترنری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کواترنری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کواترنری; Paleoceanography; Equatorial Pacific; Micropaleontology; Foraminifera; Stable isotopes; Holocene; Quaternary; Pleistocene; B/Ca; U/Ca;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کواترنری; Palaeoclimatology; Quaternary; Last glacial maximum (LGM); Australasia; Lake sediment; Scanning XRF; Carbon isotopes; Monte Carlo empirical orthogonal function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کواترنری; Quaternary; Paleoceanography; Climate modelling; North Atlantic; Foraminifers; Stable isotopes; Sortable silt; Mediterranean outflow; Morocco contourite drift;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کواترنری; Pleistocene; Quaternary; Glaciation; Paleoclimatology; Paleogeography; Europe; Micropaleontology; Biological invasions; Otolith; Biogeography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کواترنری; Quaternary; Paleoceanography; Sedimentology-marine cores; Event stratigraphy; Environmental magnetism; Laurentian Channel and Fan; Grand Banks Slope; Subglacial outburst flood; Hyperpycnal flow; Plumite deposits;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کواترنری; Present; Quaternary; Glaciation; Glaciology; Europe; Geomorphology; Glacial; Sediment transport; Glacial erosion; Glacial hydrology;